phrasebook Services of professional translatorsEnglish-dutch phrasebook

Как выбрать бюро переводов?
English-dutch phrasebook was created by experts of Flarus translation company. Editors and translators who are native speakers of languages participated in the project. We did not have a goal of creating a full-scale phrasebook for all possible cases. It includes only the most essential phrases with translation and transcription.

Print the page
Print the page


English-dutch phrasebook - Conversation Gesprek
I, me / You Ik / U
Yes / No Ja / Nee
Good / Bad Goed / Slecht
Hello / Good-bye Hallo / Tot ziens
Good morning / Good night Goedemorgen / Welterusten
Thank you / Please Dank u / Alstublieft
Excuse me (when addressing someone) Sorry
What is your name? Wat is uw naam?
Please let me through Mag ik er even langs
Can you tell me Kunt u mij vertellen
Help me, please Wilt u mij, alstublieft, helpen
Write this Wilt u deze opschrijven
Repeat Herhaal dat nog eens, alstublieft.
I don`t understand Ik begrijp het niet
Do you speak English? Spreekt u Engels?
English-dutch phrasebook - Numbers Cijfers
one / two / three een / twee / drie
four / five / six vier / vijf / zes
seven / eight / nine zeven / acht / negen
ten / hundred / thousand tien / honderd / duizend
English-dutch phrasebook - Date Datum
Year Jaar
Day Dag
Weekend (Day off) Rustdag
English-dutch phrasebook - Week Week
Monday maandag
Tuesday dinsdag
Wednesday woensdag
Thursday donderdag
Friday vrijdag
Saturday zaterdag
Sunday zondag
English-dutch phrasebook - Month Maand
January januari
February februari
March maart
April april
May mei
June juni
July juli
August augustus
September september
October oktober
November november
December december
English-dutch phrasebook - Hotel Hotel
Room number Hotelkamer (Hotel appartementen)
Room Kamer
Accommodation Verblijf
Night Nacht (verblijf in een hotel)
Day Dag
I have booked a room Ik boekte een kamer
(It is) cold / (it is) hot Koud / Heet
Give me the key to the room Kamersleutel (in hotel)
child kind
adult volwassen
passport paspoort
Do not disturb Niet te storen
Wake me up at... Maak me wakker om
English-dutch phrasebook - Car Auto
Road Weg
Turn Bocht
Intersection Kruispunt
Stop Stop
Detour Omweg
No passage Reizen is niet toegestaan​​
Parking Parkeergelegenheid
Gas station / Fill it up with gas / Gasoline Tankstation / Vul de tank vol / Benzine
Fine (ticket) / documents Boete / Papieren
I want to rent a car Auto verhuur
My car broke down Mijn auto is kapot
Autoservice Auto Service
English-dutch phrasebook - Signs Wijzer
Attention Attentie
Entrance / Exit Ingang / Uitgang
Left / Right Links / Rechts
Closed / Open Gesloten / Open
Occupied / Free (Open) Bezet / Vrij
Prohibited / Allowed Toegestaan / Verboden
Start / End (Finish) Begin / Eind
Pull / Push Trekken / Duwen
Here / There Hier / Daar
No smoking Niet roken
Danger Gevaarlijk
Careful Voorzichtig
Break Pauze (onderbreking)
Crossing Overgang
Information Informatie
Restroom WC
English-dutch phrasebook - Transportation Transport (vervoer)
Where is... Waar is...
city stad
street straat
house huis
cash register kassa
ticket ticket
city map stadsplattegrond
I would like to call a Taxi Ik wil graag een taxi te bellen
Bus Bus
Stop Halte
Airport / Airplane / Flight Luchthaven / Vliegtuig / Vlucht
Baggage Bagage
Train Trein
Direction Richting
Departure / Arrival Vertrek / Aankomst
East / West / North / South Oosten / West / Noord / Zuid
English-dutch phrasebook - Services Diensten
Passport control Paspoortcontrole
Customs Douane
I lost my documents Ik heb mijn papieren verloren
Hospital / Pharmacy / Doctor Ziekenhuis / Apotheek / Dokter
Ambulance Directe medische hulp
Fire department Brandweer
Police Politie
Post office Postkantoor
English-dutch phrasebook - Restaurant / Café / Bar Restaurant / Café / Bar
Waiter Kelner
I want to reserve a table Ik wil een tafel reserveren
Menu / Kids menu Menu / Kindermenu
Cold / Hot / Warm Koud / Heet / Opwarmen
Bon appetit! Eet smakelijk!
Glass / Cup Glas / Kop
Bottle / Glass Fles / Glas
with / without (something) zonder / met (iets)
Water Water
Wine / Beer Wijn / Bier
Coffee / Milk / Tea Koffie / Melk / Thee
Juice Sap
Bread Brood
Soup Soep
Cheese Kaas
Porrige / Pancakes Pap / Pannenkoeken
Sugar / Salt Suiker / Zout / Peper
Meat / Fish / Poultry Vlees / Vis / Gevogelte
Lamb / Beef / Pork Lam / Rundvlees / Varkensvlees
Chicken Kip
Boiled / Fried / Grilled Gekookt / Gebraden / Gegrild
Spicy Heet
Dessert / Fruit Dessert / Fruit
Apple Appel
Grapes Druiven
Banana Banaan
Apricot / Peach Abrikoos / Perzik
Orange / Lemon Sinaasappel / Citroen
Strawberry Aardbeien
Pomegranate Granaatappel
Vegetables / Salad Groenten / Salade
Potatoes Aardappelen
Onion Uien
Pepper Peper
Rice Rijst
Garlic Knoflook
English-dutch phrasebook - Payment / Money Betaling / Geld
Check, please De rekening, alstublieft.
Price Prijs
I want to pay by credit card Ik wil met een creditcard betalen.
Change / No change / Tips Wisselgeld / Zonder wisselgeld / Fooi
English-dutch phrasebook - Store / Groceries Winkel / Levensmiddelen
What is this? Wat is het?
Show me... Laat me zien
How much is... Hoeveel kost...
kilo Kilogram
large / small Groot / Klein
liter Liter
meter Meter
Cheap Goedkoop
Expensive Duur
Discount Korting
English-dutch phrasebook - Color Kleur
light / dark licht / donker
white / black wit / zwart
gray grijs
red rood
blue (donker)blauw
light blue blauw
yellow geel
green groen
brown bruin
orange oranje
purple paars
English-dutch phrasebook - Sickness Ziekte
My ... hurts Ik heb pijn...
head / throat / stomach / tooth hoofd / keel /buik / tand
leg / arm / back been / hand / rug
I have a fever Ik heb koorts
Call a doctor Bel een dokter


 • English-russian phrasebook
 • English-bulgarian phrasebook
 • English-spanish phrasebook
 • English-dannish phrasebook
 • English-italian phrasebook
 • English-kazakh phrasebook
 • English-lithuanian phrasebook
 • English-german phrasebook
 • English-norwegian phrasebook
 • English-polish phrasebook
 • English-portugese phrasebook
 • English-finnish phrasebook
 • English-french phrasebook
 • English-czech phrasebook
 • English-belorussian phrasebook
 • English-greek phrasebook
 • English-georgian phrasebook
 • English-korean phrasebook
 • English-japanese phrasebook
 • English-romanian phrasebook
 • English-serbian phrasebook
 • English-turkish phrasebook
 • English-ukrainian phrasebook
 • English-hindi phrasebook
 • English-vietnamese phrasebook
 • English-hungarian phrasebook
 • English-arabic phrasebook
 • English-dutch phrasebook
 • English-chinese phrasebook
 • English-Afrikaans phrasebook
 • English-swedish phrasebook
 • English-mongolian phrasebook
 • English-hebrew phrasebook
 • English-Farsi phrasebook
 • English-kyrgyz phrasebook
 • English-tajik phrasebook
 • English-turkmen phrasebook
 • English-uzbek phrasebook
 • English-slovenian phrasebook
 • English-armenian phrasebook
 • English-slovac phrasebook
 • English-azerbaijani phrasebook
 • English-Indonesian phrasebook
 • English-croatian phrasebook
 • English-montenegro phrasebook
 • English-estonian phrasebook
 • English-latvian phrasebook
 • English-Thai phrasebook
 • English-Urdu phrasebook
 • English-Swahili phrasebook
 • English-Icelandic phrasebook
 • English-Macedonian phrasebook
 • English-albanian phrasebook
 • English-Bosnian phrasebook
 • English-persian phrasebook

 • Dutch-russian phrasebook
 • Dutch-bulgarian phrasebook
 • Dutch-spanish phrasebook
 • Dutch-dannish phrasebook
 • Dutch-english phrasebook
 • Dutch-italian phrasebook
 • Dutch-kazakh phrasebook
 • Dutch-lithuanian phrasebook
 • Dutch-german phrasebook
 • Dutch-norwegian phrasebook
 • Dutch-polish phrasebook
 • Dutch-portugese phrasebook
 • Dutch-finnish phrasebook
 • Dutch-french phrasebook
 • Dutch-czech phrasebook
 • Dutch-belorussian phrasebook
 • Dutch-greek phrasebook
 • Dutch-georgian phrasebook
 • Dutch-korean phrasebook
 • Dutch-japanese phrasebook
 • Dutch-romanian phrasebook
 • Dutch-serbian phrasebook
 • Dutch-turkish phrasebook
 • Dutch-ukrainian phrasebook
 • Dutch-hindi phrasebook
 • Dutch-vietnamese phrasebook
 • Dutch-hungarian phrasebook
 • Dutch-arabic phrasebook
 • Dutch-chinese phrasebook
 • Dutch-Afrikaans phrasebook
 • Dutch-swedish phrasebook
 • Dutch-mongolian phrasebook
 • Dutch-hebrew phrasebook
 • Dutch-Farsi phrasebook
 • Dutch-kyrgyz phrasebook
 • Dutch-tajik phrasebook
 • Dutch-turkmen phrasebook
 • Dutch-uzbek phrasebook
 • Dutch-slovenian phrasebook
 • Dutch-armenian phrasebook
 • Dutch-slovac phrasebook
 • Dutch-azerbaijani phrasebook
 • Dutch-Indonesian phrasebook
 • Dutch-croatian phrasebook
 • Dutch-montenegro phrasebook
 • Dutch-estonian phrasebook
 • Dutch-latvian phrasebook
 • Dutch-Thai phrasebook
 • Dutch-Urdu phrasebook
 • Dutch-Swahili phrasebook
 • Dutch-Icelandic phrasebook
 • Dutch-Macedonian phrasebook
 • Dutch-albanian phrasebook
 • Dutch-Bosnian phrasebook
 • Dutch-persian phrasebook

 • "English-dutch phrasebook" - this is your compact, convenient and practical aid in communication