phrasebook Services of professional translatorsEnglish-Afrikaans phrasebook

?
English-Afrikaans phrasebook was created by experts of Flarus translation company. Editors and translators who are native speakers of languages participated in the project. We did not have a goal of creating a full-scale phrasebook for all possible cases. It includes only the most essential phrases with translation and transcription.

Print the page
Print the page


English-Afrikaans phrasebook - Conversation Gesprek
I, me / You Ek, my / jy, u
Yes / No Ja / Nee
Good / Bad Goed / Sleg
Hello / Good-bye Hallo / Totsiens
Good morning / Good night Goeie môre / Goeie nag
Thank you / Please Dankie / Asseblief
Excuse me (when addressing someone) Verskoon my
What is your name? Wat is jou naam?
Please let me through Laat my asseblief deur
Can you tell me Kan jy my sê
Help me, please Help my, asseblief
Write this Skryf dit
Repeat Herhaal
I don`t understand Ek verstaan nie
Do you speak English? Praat jy Engels?
English-Afrikaans phrasebook - Numbers Nommers
one / two / three een / twee / drie
four / five / six vier / vyf / ses
seven / eight / nine sewe / agt / nege
ten / hundred / thousand tien / honderd / duisend
English-Afrikaans phrasebook - Date Datum
Year Jaar
Day Dag
Weekend (Day off) Naweek (Dag af)
English-Afrikaans phrasebook - Week Week
Monday Maandag
Tuesday Dinsdag
Wednesday Woensdag
Thursday Donderdag
Friday Vrydag
Saturday Saterdag
Sunday Sondag
English-Afrikaans phrasebook - Month Maand
January Januarie
February Februarie
March Maart
April April
May Mei
June Junie
July Julie
August Augustus
September September
October Oktober
November November
December Desember
English-Afrikaans phrasebook - Hotel Hotel
Room number Kamer nommer
Room Kamer
Accommodation Akkommodasie
Night Nag
Day Dag
(It is) cold / (it is) hot (Dit is) koud / (dit is) warm
Give me the key to the room Geem my die sleutel vir die kamer
child kind
adult volwassene
passport paspoort
Do not disturb Moenie steur nie
Wake me up at... Maak my om ..wakker
English-Afrikaans phrasebook - Car Kar
Road Pad
Turn Draai
Intersection Kruising
Stop Stop
Detour Ompad
No passage Geen deurgang
Parking Parkering
Gas station / Fill it up with gas / Gasoline Petrol stasie / Maak vol met petrol / Petrol
Fine (ticket) / documents Boete (kaartjie) / dokumente
My car broke down My motor het gebreek
Autoservice Auto-diens
English-Afrikaans phrasebook - Signs Tekens
Attention Aandag
Entrance / Exit Ingang / Uitgang
Left / Right Links / Regs
Closed / Open Toe / Oop
Prohibited / Allowed Verbode / Toegelaat
Pull / Push Trek / Stoot
Here / There Hier / Daar
No smoking Geen rook
Danger Gevaar
Careful Versigtig
Break Briek
Crossing Kruising
Information Informasie
Restroom Toilet
English-Afrikaans phrasebook - Transportation Vevoer
Where is... Waar is
city stad
street straat
house huis
cash register kontant register
ticket kaartjie
city map stad kaart
Bus Bus
Stop Stop
Airport / Airplane / Flight Lughawe / Vliegtuig / Vlug
Baggage Bagasie
Train Trein
Direction Rigting
Departure / Arrival Vertrek / Aankoms
East / West / North / South Oos / Wes / Noord / Suid
English-Afrikaans phrasebook - Services Dienste
Passport control Paspoort kontrole
Customs Doeane
I lost my documents Ek het my dokumente verloor
Hospital / Pharmacy / Doctor Hospitaal / Apteek / Dokter
Ambulance Ambulans
Fire department Brandweer
Police Polisie
Post office Poskantoor
English-Afrikaans phrasebook - Restaurant / Café / Bar Restaurant / Kafee / Kroeg
Waiter Kelner
Menu / Kids menu Spyskaart / Kinders spyskaart
Bon appetit! Bon appetit!
Glass / Cup Glas / Beker
Bottle / Glass Bottel / Glas
with / without (something) met / sonder (iets)
Water Water
Wine / Beer Wyn / Bier
Coffee / Milk / Tea Koffie / Melk / Tee
Juice Koeldrank
Bread Brood
Soup Sop
Cheese Kaas
Porrige / Pancakes Pap / Pannekoeke
Sugar / Salt Suiker / Sout
Meat / Fish / Poultry Vleis / Vis / Pluimvee
Lamb / Beef / Pork Lam / Bees / Vark
Chicken Hoender
Boiled / Fried / Grilled Gekookde / Gebraaide / Geroosterde
Spicy Skerp
Dessert / Fruit Nagereg / Vrugte
Apple Appel
Grapes Druiwe
Banana Piesang
Apricot / Peach Appelkoos / Perske
Orange / Lemon Lemoen / Suurlemoen
Strawberry Aarbei
Pomegranate Granaat
Vegetables / Salad Groente / Slaai
Potatoes Aartappels
Onion Ui
Pepper Peper
Rice Rys
Garlic Knoffel
English-Afrikaans phrasebook - Payment / Money Betaling / Geld
Check, please Rekening asseblief
Price Prys
I want to pay by credit card Ek wil met kredietkaart betaal
Change / No change / Tips Kleingeld / Geen kleingeld / Fooitjie
English-Afrikaans phrasebook - Store / Groceries Winkel / Kruideniersware
What is this? Wat is dit?
Show me... Wys my.
How much is... Hoeveel kos
kilo kilo
large / small groot / klein
liter liter
meter meter
Cheap Goedkoop
Expensive Duur
Discount Afslag
English-Afrikaans phrasebook - Color Kleur
light / dark lig / donker
white / black wit / swart
gray grys
red rooi
blue blou
light blue ligte blou
yellow geel
green groen
brown bruin
orange oranje
purple pers
English-Afrikaans phrasebook - Sickness Siekte
My ... hurts My.pyn
head / throat / stomach / tooth kop / keel / maag / tand
leg / arm / back been / arm / rug


 • English-russian phrasebook
 • English-bulgarian phrasebook
 • English-spanish phrasebook
 • English-dannish phrasebook
 • English-italian phrasebook
 • English-kazakh phrasebook
 • English-lithuanian phrasebook
 • English-german phrasebook
 • English-norwegian phrasebook
 • English-polish phrasebook
 • English-portugese phrasebook
 • English-finnish phrasebook
 • English-french phrasebook
 • English-czech phrasebook
 • English-belorussian phrasebook
 • English-greek phrasebook
 • English-georgian phrasebook
 • English-korean phrasebook
 • English-japanese phrasebook
 • English-romanian phrasebook
 • English-serbian phrasebook
 • English-turkish phrasebook
 • English-ukrainian phrasebook
 • English-hindi phrasebook
 • English-vietnamese phrasebook
 • English-hungarian phrasebook
 • English-arabic phrasebook
 • English-dutch phrasebook
 • English-chinese phrasebook
 • English-Afrikaans phrasebook
 • English-swedish phrasebook
 • English-mongolian phrasebook
 • English-hebrew phrasebook
 • English-Farsi phrasebook
 • English-kyrgyz phrasebook
 • English-tajik phrasebook
 • English-turkmen phrasebook
 • English-uzbek phrasebook
 • English-slovenian phrasebook
 • English-armenian phrasebook
 • English-slovac phrasebook
 • English-azerbaijani phrasebook
 • English-Indonesian phrasebook
 • English-croatian phrasebook
 • English-montenegro phrasebook
 • English-estonian phrasebook
 • English-latvian phrasebook
 • English-Thai phrasebook
 • English-Urdu phrasebook
 • English-Swahili phrasebook
 • English-Icelandic phrasebook
 • English-Macedonian phrasebook
 • English-albanian phrasebook
 • English-Bosnian phrasebook
 • English-persian phrasebook

 • Afrikaans-russian phrasebook
 • Afrikaans-bulgarian phrasebook
 • Afrikaans-spanish phrasebook
 • Afrikaans-dannish phrasebook
 • Afrikaans-english phrasebook
 • Afrikaans-italian phrasebook
 • Afrikaans-kazakh phrasebook
 • Afrikaans-lithuanian phrasebook
 • Afrikaans-german phrasebook
 • Afrikaans-norwegian phrasebook
 • Afrikaans-polish phrasebook
 • Afrikaans-portugese phrasebook
 • Afrikaans-finnish phrasebook
 • Afrikaans-french phrasebook
 • Afrikaans-czech phrasebook
 • Afrikaans-belorussian phrasebook
 • Afrikaans-greek phrasebook
 • Afrikaans-georgian phrasebook
 • Afrikaans-korean phrasebook
 • Afrikaans-japanese phrasebook
 • Afrikaans-romanian phrasebook
 • Afrikaans-serbian phrasebook
 • Afrikaans-turkish phrasebook
 • Afrikaans-ukrainian phrasebook
 • Afrikaans-hindi phrasebook
 • Afrikaans-vietnamese phrasebook
 • Afrikaans-hungarian phrasebook
 • Afrikaans-arabic phrasebook
 • Afrikaans-dutch phrasebook
 • Afrikaans-chinese phrasebook
 • Afrikaans-swedish phrasebook
 • Afrikaans-mongolian phrasebook
 • Afrikaans-hebrew phrasebook
 • Afrikaans-Farsi phrasebook
 • Afrikaans-kyrgyz phrasebook
 • Afrikaans-tajik phrasebook
 • Afrikaans-turkmen phrasebook
 • Afrikaans-uzbek phrasebook
 • Afrikaans-slovenian phrasebook
 • Afrikaans-armenian phrasebook
 • Afrikaans-slovac phrasebook
 • Afrikaans-azerbaijani phrasebook
 • Afrikaans-Indonesian phrasebook
 • Afrikaans-croatian phrasebook
 • Afrikaans-montenegro phrasebook
 • Afrikaans-estonian phrasebook
 • Afrikaans-latvian phrasebook
 • Afrikaans-Thai phrasebook
 • Afrikaans-Urdu phrasebook
 • Afrikaans-Swahili phrasebook
 • Afrikaans-Icelandic phrasebook
 • Afrikaans-Macedonian phrasebook
 • Afrikaans-albanian phrasebook
 • Afrikaans-Bosnian phrasebook
 • Afrikaans-persian phrasebook

 • "English-Afrikaans phrasebook" - this is your compact, convenient and practical aid in communication