phrasebook Services of professional translatorsEnglish-kyrgyz phrasebook

Как выбрать бюро переводов?
English-kyrgyz phrasebook was created by experts of Flarus translation company. Editors and translators who are native speakers of languages participated in the project. We did not have a goal of creating a full-scale phrasebook for all possible cases. It includes only the most essential phrases with translation and transcription.

Print the page
Print the page


English-kyrgyz phrasebook - Conversation Сүйлөшүү
I, me / You Мен/Сиз
Yes / No Ооба/Жок
Good / Bad Жакшы/ Жаман
Hello / Good-bye Саламатсызбы/Саламатта калыңыз
Good morning / Good night Куттуу шашке/Тынч уктаңыз
Thank you / Please Рахмат/Эчнерсе эмес
Excuse me (when addressing someone) Кечирип коюңуз
What is your name? Сиздин атыңыз ким?
Please let me through Ɵтүүгө уруксат этиңиз
Can you tell me Пикир айтып коюңуз
Help me, please Сураныч, жардам берип коюңуз
Write this Буну жазып коюңуз
Repeat Кайталап коюңуз
I don`t understand Мен түшүнбөдүм
Do you speak English? Сиз англисче сүйлөйсүзбү
English-kyrgyz phrasebook - Numbers Цифралар
one / two / three бир/эки/үч
four / five / six төрт/беш/алты
seven / eight / nine жети/сегиз/тогуз
ten / hundred / thousand он/жүз/миң
English-kyrgyz phrasebook - Date Дата
Year Жыл
Day Күн
Weekend (Day off) Эс алуу күн
English-kyrgyz phrasebook - Week Жума
Monday дүйшөмбү
Tuesday шейшемби
Wednesday шаршемби
Thursday бейшемби
Friday жума
Saturday ишенби
Sunday жекшемби
English-kyrgyz phrasebook - Month Ай
January үчтүн айы
February Бирдин айы
March Жалган Куран
April Чын Куран
May Бугу
June Кулжа
July Теке
August Баш Оона
September Аяк Оона
October Тогуздун айы
November Жетинин айы
December Бештин айы
English-kyrgyz phrasebook - Hotel Мейманкана
Room number Бөлмө
Room Бөлмө
Accommodation Жашоо
Night Түн
Day Күн
I have booked a room Мен бөлмө заказ кылгам
(It is) cold / (it is) hot Суук/Жылуу
Give me the key to the room Ачкыч
child бала
adult бойго жеткен
passport паспорт
Do not disturb Беймаза кылбагыла
Wake me up at... Мени … ойготуп койгула
English-kyrgyz phrasebook - Car Автомобиль
Road Жол
Turn Бурулуш
Intersection Жолдун кесилиши
Stop Токто
Detour Айланып өтмө жол
No passage Жүрүүгө тыйуу салынат
Parking Туруучу жай
Gas station / Fill it up with gas / Gasoline Май куюу/Толук бак куюп бергиле/Бензин
Fine (ticket) / documents Штраф / документтер
I want to rent a car Прокат / Машинаны ижарага (арендага) алуу
My car broke down Менин машинем сынып калды
Autoservice Автосервис
English-kyrgyz phrasebook - Signs Көрсөткүч
Attention Көңүл бургула
Entrance / Exit Кирүү/Чыгуу
Left / Right Солго/Оңго
Closed / Open Жабык/Ачык
Occupied / Free (Open) Бош эмас/Бош
Prohibited / Allowed Болбойт/Болот
Start / End (Finish) Башы/Аягы
Pull / Push Тартуу/Түртүү
Here / There Бул жерде/Тиги жерде
No smoking Тамеки чексе болбойт
Danger Коркунучтуу
Careful Абайлоо
Break Танапис
Crossing Ɵтүү
Information Маалымат
Restroom Ажаткана
English-kyrgyz phrasebook - Transportation Транспорт
Where is... … кайсыл жерде жайгашкан
city Шаар
street Көчө
house үй
cash register касса
ticket билет
city map шаардын картасы
I would like to call a Taxi Мен такси чакырайын дегем
Bus Автобус
Stop Аялдама
Airport / Airplane / Flight Аэропорт / Самолет / Рейс
Baggage Жүк
Train Поезд
Direction Тарап
Departure / Arrival Жөнөтүү
East / West / North / South чыгыш/батыш/түндүк/түштүк
English-kyrgyz phrasebook - Services Кызматтар
Passport control Паспорттук контроль
Customs Бажы
I lost my documents Мен документтерди жоготуп алдым
Hospital / Pharmacy / Doctor Оорукана/Дарыкана/Доктор
Ambulance Тез жардам
Fire department Ɵрт өчүрүүчү кызматы
Police Полиция
Post office Почта
English-kyrgyz phrasebook - Restaurant / Café / Bar Ресторан / Кафе / Бар
Waiter Официант
I want to reserve a table Мен үстөл заказ кылайын дегем
Menu / Kids menu Меню/Кичинекей балдардын менюсу
Cold / Hot / Warm Муздак/Ысык/Жылытуу
Bon appetit! Аш болсун!
Glass / Cup Стакан/Чыны
Bottle / Glass бөтөлкө/бокал
with / without (something) жок/(бирөө) менен
Water Суу
Wine / Beer Вино/Пиво
Coffee / Milk / Tea Кофе/Сүт
Juice Шире
Bread Нан
Soup Шоропо
Cheese Сыр
Porrige / Pancakes Ботко/Блин
Sugar / Salt Кумшекер/Туз/Мурч
Meat / Fish / Poultry Эт/Балык/Канаттуу
Lamb / Beef / Pork Койдун эти/Уйдун эти/Чочконун эти
Chicken Тоок
Boiled / Fried / Grilled Бышырылган/Куурулган/Гриль
Spicy Ачуу
Dessert / Fruit Десерт/Мөмө жемиш
Apple Алма
Grapes Жүзүм
Banana Банан
Apricot / Peach Ɵрүк/Шабдалы
Orange / Lemon Апельсин / Лимон
Strawberry Кулпунай
Pomegranate Анар
Vegetables / Salad Жашылчалар/Салат
Potatoes Картөшкө
Onion Пияз
Pepper Калемпир
Rice Гүрүч
Garlic Сарымсак
English-kyrgyz phrasebook - Payment / Money Төлөө/Акча
Check, please Эсептеп коюңуз
Price Баа
I want to pay by credit card Мен кредит картасы менен төлөгүм келет
Change / No change / Tips Кайтым/Кайтымы жок/Чайпул
English-kyrgyz phrasebook - Store / Groceries Дүкөн/Азык-түлүк
What is this? Бул эмне?
Show me... … көрсөткүлөчү
How much is... … канча турут
kilo килограмм
large / small чоң/кичине
liter литр
meter метр
Cheap Арзан
Expensive Кымбат
Discount Арзандатуу
English-kyrgyz phrasebook - Color Ɵң
light / dark ачык/ачык эмес
white / black ак/кара
gray боз
red кызыл
blue көк
light blue ачык көк
yellow сары
green жашыл
brown күрөң
orange оранжевый
purple кызгылт көк
English-kyrgyz phrasebook - Sickness Оору
My ... hurts Менин … ооруп жатат
head / throat / stomach / tooth баш/тамак/ич/тиш
leg / arm / back бут/кол/арка
I have a fever Менин температурам өйдө болуп жатат
Call a doctor Врачты чакыргыла


 • English-russian phrasebook
 • English-bulgarian phrasebook
 • English-spanish phrasebook
 • English-dannish phrasebook
 • English-italian phrasebook
 • English-kazakh phrasebook
 • English-lithuanian phrasebook
 • English-german phrasebook
 • English-norwegian phrasebook
 • English-polish phrasebook
 • English-portugese phrasebook
 • English-finnish phrasebook
 • English-french phrasebook
 • English-czech phrasebook
 • English-belorussian phrasebook
 • English-greek phrasebook
 • English-georgian phrasebook
 • English-korean phrasebook
 • English-japanese phrasebook
 • English-romanian phrasebook
 • English-serbian phrasebook
 • English-turkish phrasebook
 • English-ukrainian phrasebook
 • English-hindi phrasebook
 • English-vietnamese phrasebook
 • English-hungarian phrasebook
 • English-arabic phrasebook
 • English-dutch phrasebook
 • English-chinese phrasebook
 • English-Afrikaans phrasebook
 • English-swedish phrasebook
 • English-mongolian phrasebook
 • English-hebrew phrasebook
 • English-Farsi phrasebook
 • English-kyrgyz phrasebook
 • English-tajik phrasebook
 • English-turkmen phrasebook
 • English-uzbek phrasebook
 • English-slovenian phrasebook
 • English-armenian phrasebook
 • English-slovac phrasebook
 • English-azerbaijani phrasebook
 • English-Indonesian phrasebook
 • English-croatian phrasebook
 • English-montenegro phrasebook
 • English-estonian phrasebook
 • English-latvian phrasebook
 • English-Thai phrasebook
 • English-Urdu phrasebook
 • English-Swahili phrasebook
 • English-Icelandic phrasebook
 • English-Macedonian phrasebook
 • English-albanian phrasebook
 • English-Bosnian phrasebook
 • English-persian phrasebook

 • Kyrgyz-russian phrasebook
 • Kyrgyz-bulgarian phrasebook
 • Kyrgyz-spanish phrasebook
 • Kyrgyz-dannish phrasebook
 • Kyrgyz-english phrasebook
 • Kyrgyz-italian phrasebook
 • Kyrgyz-kazakh phrasebook
 • Kyrgyz-lithuanian phrasebook
 • Kyrgyz-german phrasebook
 • Kyrgyz-norwegian phrasebook
 • Kyrgyz-polish phrasebook
 • Kyrgyz-portugese phrasebook
 • Kyrgyz-finnish phrasebook
 • Kyrgyz-french phrasebook
 • Kyrgyz-czech phrasebook
 • Kyrgyz-belorussian phrasebook
 • Kyrgyz-greek phrasebook
 • Kyrgyz-georgian phrasebook
 • Kyrgyz-korean phrasebook
 • Kyrgyz-japanese phrasebook
 • Kyrgyz-romanian phrasebook
 • Kyrgyz-serbian phrasebook
 • Kyrgyz-turkish phrasebook
 • Kyrgyz-ukrainian phrasebook
 • Kyrgyz-hindi phrasebook
 • Kyrgyz-vietnamese phrasebook
 • Kyrgyz-hungarian phrasebook
 • Kyrgyz-arabic phrasebook
 • Kyrgyz-dutch phrasebook
 • Kyrgyz-chinese phrasebook
 • Kyrgyz-Afrikaans phrasebook
 • Kyrgyz-swedish phrasebook
 • Kyrgyz-mongolian phrasebook
 • Kyrgyz-hebrew phrasebook
 • Kyrgyz-Farsi phrasebook
 • Kyrgyz-tajik phrasebook
 • Kyrgyz-turkmen phrasebook
 • Kyrgyz-uzbek phrasebook
 • Kyrgyz-slovenian phrasebook
 • Kyrgyz-armenian phrasebook
 • Kyrgyz-slovac phrasebook
 • Kyrgyz-azerbaijani phrasebook
 • Kyrgyz-Indonesian phrasebook
 • Kyrgyz-croatian phrasebook
 • Kyrgyz-montenegro phrasebook
 • Kyrgyz-estonian phrasebook
 • Kyrgyz-latvian phrasebook
 • Kyrgyz-Thai phrasebook
 • Kyrgyz-Urdu phrasebook
 • Kyrgyz-Swahili phrasebook
 • Kyrgyz-Icelandic phrasebook
 • Kyrgyz-Macedonian phrasebook
 • Kyrgyz-albanian phrasebook
 • Kyrgyz-Bosnian phrasebook
 • Kyrgyz-persian phrasebook

 • "English-kyrgyz phrasebook" - this is your compact, convenient and practical aid in communication