외국어 숙어집 전문가인 번역가들의 봉사한국의-그루지야의 외국어 숙어집

Как выбрать бюро переводов?
한국의-그루지야의 외국어 숙어집 Flarus 번역 회사 전문가들로 만들었습니다. 본국의 번역가하고 편집자들이 참가했씁니다. 우리는 모든 생활에 나타날 수 있는 경우에 사용할 수 있는 사전을 만들 목적이 없었습니다. 가장 필요한 단어만 있고 번역하고 녹음을 포함합니다.

페이지 인쇄
페이지 인쇄


한국의-그루지야의 외국어 숙어집 - 대화 საუბარი
나 / 당신 მე / თქვენ
네 / 아니오 კი / არა
좋아요 / 나빠요 კარგად / ცუდად
안녕하세요 / 안녕히 계세요 - тому, кто остаётся (안녕히 가세요 - тому, кто уходит) გამარჯობა / ნახვამდის
안녕하세요 / 안녕히 주무세요 დილა მშვიდობისა / ღამე მშვიდობისა
감사합니다 / 좀 გმადლობთ / გეთაყვა
죄송합니다 მაპატიეთ (მიმართვისას)
이름이 무엇입니까? რა გქვიათ?
좀 가는 것을 허락하십시오 გამატარეთ
이야기하십시오 ხომ ვერ მეტყვით
좀 도와 주세요 დამეხმარეთ, გეთაყვა
이것을 써 주십시오 დაწერეთ
다시 한 번 하십시오 გაიმეორეთ
못 이해합니다 არ მესმის
영어를 할 수 있습니까? ინგლისურად ლაპარაკობთ?
한국의-그루지야의 외국어 숙어집 - 수자 ციფრები
하나 / 둘 / 셋 ერთი / ორი / სამი
넷 / 다섯 / 여섯 ოთხი / ხუთი / ექვსი
일곱 / 여덟 / 아홈 შვიდი / რვა / ცხრა
열 / 백 / 천 ათი / ასი / ათასი
한국의-그루지야의 외국어 숙어집 - 날짜 თარიღი
წელი
დღე
휴일 დასვენების დღე
한국의-그루지야의 외국어 숙어집 - 주 კვირა
월요일 ორშაბათი
화요일 სამშაბათი
수요일 ოთხშაბათი
목요일 ხუთშაბათი
금요일 პარასკევი
토요일 შაბათი
일요일 კვირა
한국의-그루지야의 외국어 숙어집 - 월 თვე
일월 იანვარი
이월 თებერვალი
삼월 მარტი
사월 აპრილი
오월 მაისი
유월 ივნისი
칠월 ივლისი
팔월 აგვისტო
구월 სექტემბერი
시월 ოქტომბერი
십일월 ნოემბერი
십이월 დეკემბერი
한국의-그루지야의 외국어 숙어집 - 호텔 სასტუმრო
ნომერი
ოთახი
살기 ცხოვრება
밤 (호텔에서) ღამე (ოტელში ცხოვრებისას)
დღე
방을 예약했습니다 ნომერი მაქვს შეკვეთილი
춥습니다 / 덥습니다 ცივა / ცხელა
열쇠 (호텔 방의) გასაღები (ოტელის ნომრის)
아이 ბავშვი
오른 사람 მოზრდილი
여권 პასპორტი
방해하지 마십시오 ნუ შემაწუხებთ
… 나를 깨우십시오 გამაღვიძეთ . . .
한국의-그루지야의 외국어 숙어집 - 자동차 ავტომობილი
도로 გზა
돌리는 곳 მოსახვევი
사거리 გზაჯვარედინი
멈춤 სდექ
우회 შემოსავლელი გზა
통행 금지 გავლა აკრძალულია
주차장 გაჩერება
주유소 / 연료를 보급하십시오 / 벤진 საწვავის ჩასხმა / ბაკი გაავსეთ / ბენზინი
벌금 / 서류 ჯარიმა / დოკუმენტები
저동차 고용 მანქანების გაქირავება / იჯარა
자동차는 고장났습니다 მანქანა გამიფუჭდა
자동차 서비스 센터 ავტოსერვისი
한국의-그루지야의 외국어 숙어집 - 길 안내판 მაჩვენებლები
주의 ყურადღება
입구 / 출구 შესასვლელი / გამოსასვლელი
왼쪽 / 오른쪽 მარცხნივ / მარჯვნივ
열려 있습니다 / 닫아 있습니다 დაკეტილია / ღიაა
차지 / 자유 დაკავებულია / თავისუფალია
금지 / 허락 აკრძალულია / ნებადართულია
시작 / 끝 დასაწყისი / დასასრული
끌다 / 밀다 გათრევა / მიწოლა
여기 / 거기 აქ / იქ
금연 ნუ მოსწევთ
위험합니다 საშიშია
조심하십시오 ფრთხილად
휴식 შესვენება
통행 გადასასვლელი
정보 ინფორმაცია
화장실 ტუალეტი
한국의-그루지야의 외국어 숙어집 - 수송 ტრანსპორტი
...은/는 어디입닏까? სად მდებარეობს . . .
도시 ქალაქი
거리 ქუჩა
სახლი
계산대 სალარო
ბილეთი
도시 지도 ქალაქის რუკა
택시를 타고 싶습니다 ტაქსის გამოძახება მინდა
버스 ავტობუსი
종류장 გაჩერება
비행장 / 비행기 / 비행 აეროპორტი / თვითმფრინავი / რეისი
휴대품 ბარგი
기차 მატარებელი
방향 მიმართულება
출발 / 도착 გამგზავრება / ჩამოსვლა
동 / 서 / 북 / 남 აღმოსავლეთი / დასავლეთი / ჩრდილოეთი / სამხრე&
한국의-그루지야의 외국어 숙어집 - 서비스 სამსახურები
여권 검사 기관 საპასპორტო კონტროლი
세관 사무소 საბაჟო
서류를 잃어버렸습니다 დოკუმენტები დავკარგე
병원 / 약국 / 의사 საავადმყოფო / აფთიაქი / ექიმი
구급차 სასწრაფო დახმარება
소방관 სახანძრო სამსახური
경찰 პოლიცია
우체국 ფოსტა
한국의-그루지야의 외국어 숙어집 - 레스토랑 / 커피숍 / 술집 რესტორანი / კაფე / ბარი
사환 ოფიციანტი
자리를 예약하고 싶습니다 მაგიდის შეკვეთა მინდა
메뉴 / 아이 메뉴 მენიუ / საბავშვო მენიუ
차갑습니다 / 뜨겁습니다 / 뜨겁게 하다 ცივი / ცხელი / გაცხელება
맛있게 드십시오 შეგარგოთ!
ჭიქა / ფინჯანი
병 / 술잔 ბოთლი / ბოკალი
없이 / 있어 (რაღაცის ) გარეშე / (რაღაცასთან) ერთად
წყალი
양주 / 맥주 ღვინო / ლუდი
커피 / 우유 / 차 ყავა / რძე / ჩაი
주스 წვენი
პური
스프 წვნიანი
치즈 ყველი
죽 / 팬케이크 ფაფა / ბლინები
설탕 / 소금 / 고추 შაქარი / მარილი / წიწაკა
고기 / 생성 / 새고기 ხორცი / თევზი / ფრინველი
양고기 / 소고기 / 돼지고기 ცხვრის ხორცი / ძროხის ხორცი / ღორის ხორცი
닭고기 ქათამი
긇인 / 튀긴 / 굽은 მოხარშული / შემწვარი / გრილი
맵습니다 ცხარე
디저트 / 과일 დესერტი / ხილი
사과 ვაშლი
포도 ყურძენი
바나나 ბანანი
살구 / 복숭아 გარგარი / ატამი
오랜지 / 레몬 ფორთოხალი / ლიმონი
딸기 ხენდრო
석류 ბროწეული
야채 / 샐러드 ბოსტნეული / სალათა
감자 კარტოფილი
양파 ხახვი
고추 წიწაკა
ბრინჯი
마늘 ნიორი
한국의-그루지야의 외국어 숙어집 - 지불 / 돈 გადახდა / ფული
좀 계산서를 주세요 ანგარიში მომიტანეთ, გეთაყვა
ფასი
카드로 지불하고 싶습니다 საკრედიტო ბარათით მინდა გადახდა
거스름돈 / 거스름 없이 / 상금 ხურდა / ხურდა არ მინდა / წვრილმანი გასამრჯელ&
한국의-그루지야의 외국어 숙어집 - 가게 / 제품 მაღაზია / პროდუქტები
이것은 무엇입니까? რა არის ეს?
...를/을 보여 주십시오 მაჩვენეთ . . .
…은/는 얼마입니까? რა ღირს . . .
킬로 კილოგრამი
큽니다 / 작습니다 დიდი / პატარა
리터 ლიტრი
미터 მეტრი
쌉니다 იაფია
비쌉니다 ძვირია
할인 ფასდაკლება
한국의-그루지야의 외국어 숙어집 - 색깔 ფერი
맑은 / 어두운 ღია / მუქი
하얀 / 검은 თეთრი / შავი
회색 ნაცრისფერი
붉은 წითელი
푸른 ლურჯი
푸른 ცისფერი
노란 ყვითელი
초록색 მწვანე
갈색 ყავისფერი
주황색 ნარინჯისფერი
보라색 იისფერი
한국의-그루지야의 외국어 숙어집 - 병 ავადმყოფობა
...이/가 아픕니다 . . . მტკივა
머리 / 목 / 배 / 이 თავი / ყელი / მუცელი / კბილი
발 / 손 / 등 ხელი / ფეხი / ზურგი
열이 났습니다 მაღალი სიცხე მაქვს
의사를 부르싶시오 ექიმი გამოიძახეთ


 • 한국의-러시아의 외국어 숙어집
 • 한국의-불가리아 사람 외국어 숙어집
 • 한국의-스페인의 외국어 숙어집
 • 한국의-덴마크의 외국어 숙어집
 • 한국의-영어 외국어 숙어집
 • 한국의-이탈리아의 외국어 숙어집
 • 한국의-카자흐어 외국어 숙어집
 • 한국의-리투아니아의 외국어 숙어집
 • 한국의-독일의 외국어 숙어집
 • 한국의-노르웨이의 외국어 숙어집
 • 한국의-폴란드의 외국어 숙어집
 • 한국의-포르투갈어 외국어 숙어집
 • 한국의-핀란드의 외국어 숙어집
 • 한국의-프랑스의 외국어 숙어집
 • 한국의-체코의 외국어 숙어집
 • 한국의-벨라루스어 외국어 숙어집
 • 한국의-그리스의 외국어 숙어집
 • 한국의-그루지야의 외국어 숙어집
 • 한국의-일본어 외국어 숙어집
 • 한국의-루마니아어 외국어 숙어집
 • 한국의-세르비아의 외국어 숙어집
 • 한국의-터키의 외국어 숙어집
 • 한국의-우크라이나의 외국어 숙어집
 • 한국의-힌디 어 외국어 숙어집
 • 한국의-베트남의 외국어 숙어집
 • 한국의-헝가리의 외국어 숙어집
 • 한국의-아라비아 말 외국어 숙어집
 • 한국의-네덜란드 외국어 숙어집
 • 한국의-중국의 외국어 숙어집
 • 한국의-아프리카 어 외국어 숙어집
 • 한국의-스웨덴의 외국어 숙어집
 • 한국의-몽고의 외국어 숙어집
 • 한국의-히브리어 외국어 숙어집
 • 한국의-페르시아어 외국어 숙어집
 • 한국의-키르기스어 외국어 숙어집
 • 한국의-타지크어 외국어 숙어집
 • 한국의-투르크멘어 외국어 숙어집
 • 한국의-우즈베크어 외국어 숙어집
 • 한국의-슬로베니아 외국어 숙어집
 • 한국의-아르메니아어 외국어 숙어집
 • 한국의-슬로바키아어 외국어 숙어집
 • 한국의-아제르바이잔어 외국어 숙어집
 • 한국의-인도네시아의 외국어 숙어집
 • 한국의-크로아티아의 외국어 숙어집
 • 한국의- 외국어 숙어집

 • 그루지야의-러시아의 외국어 숙어집
 • 그루지야의-불가리아 사람 외국어 숙어집
 • 그루지야의-스페인의 외국어 숙어집
 • 그루지야의-덴마크의 외국어 숙어집
 • 그루지야의-영어 외국어 숙어집
 • 그루지야의-이탈리아의 외국어 숙어집
 • 그루지야의-카자흐어 외국어 숙어집
 • 그루지야의-리투아니아의 외국어 숙어집
 • 그루지야의-독일의 외국어 숙어집
 • 그루지야의-노르웨이의 외국어 숙어집
 • 그루지야의-폴란드의 외국어 숙어집
 • 그루지야의-포르투갈어 외국어 숙어집
 • 그루지야의-핀란드의 외국어 숙어집
 • 그루지야의-프랑스의 외국어 숙어집
 • 그루지야의-체코의 외국어 숙어집
 • 그루지야의-벨라루스어 외국어 숙어집
 • 그루지야의-그리스의 외국어 숙어집
 • 그루지야의-한국의 외국어 숙어집
 • 그루지야의-일본어 외국어 숙어집
 • 그루지야의-루마니아어 외국어 숙어집
 • 그루지야의-세르비아의 외국어 숙어집
 • 그루지야의-터키의 외국어 숙어집
 • 그루지야의-우크라이나의 외국어 숙어집
 • 그루지야의-힌디 어 외국어 숙어집
 • 그루지야의-베트남의 외국어 숙어집
 • 그루지야의-헝가리의 외국어 숙어집
 • 그루지야의-아라비아 말 외국어 숙어집
 • 그루지야의-네덜란드 외국어 숙어집
 • 그루지야의-중국의 외국어 숙어집
 • 그루지야의-아프리카 어 외국어 숙어집
 • 그루지야의-스웨덴의 외국어 숙어집
 • 그루지야의-몽고의 외국어 숙어집
 • 그루지야의-히브리어 외국어 숙어집
 • 그루지야의-페르시아어 외국어 숙어집
 • 그루지야의-키르기스어 외국어 숙어집
 • 그루지야의-타지크어 외국어 숙어집
 • 그루지야의-투르크멘어 외국어 숙어집
 • 그루지야의-우즈베크어 외국어 숙어집
 • 그루지야의-슬로베니아 외국어 숙어집
 • 그루지야의-아르메니아어 외국어 숙어집
 • 그루지야의-슬로바키아어 외국어 숙어집
 • 그루지야의-아제르바이잔어 외국어 숙어집
 • 그루지야의-인도네시아의 외국어 숙어집
 • 그루지야의-크로아티아의 외국어 숙어집
 • 그루지야의- 외국어 숙어집

 • "한국의-그루지야의 외국어 숙어집" - 당신의 편하고 실용한 이야기 도우미입니다.