" / "

/
Prohibido / Permitido
/
Forbudt / Godkendt
Prohibited / Allowed
Vietato / Autorizzato
ғ / ұқ
˳Draudžiama / Leidžiama
Verboten/ Erlaubt
Forbudt / Tillatt
Zakaz/Dozwolone
Proibido / Permitido
ԳOn kielletty / On sallittu
Interdit / Autorisé
Zakázáno / Povoleno
Δεν επιτρέπεται / Επιτρέπεται
აკრძალულია / ნებადართულია
금지 / 허락
禁止/許可
Interzis / Permis
/
Yasaktır / izin verilir
/
ճनिषेध / अल्लोवेद
'Cấm / Cho phép
Tilos / Szabad
ممنوع مسموح
Toegestaan / Verboden
ʳ禁止/允许
Verbode / Toegelaat
Förbjuden / Tillåten
/ өөөө
אסור/מותר
ممنوع است/ مجاز است
ʳ/
/
Gadagan edilen / Rugset edilen
ққ /
Prepovedano / Dovoljeno
Արգելվում / Թույլատրված
Zakázané / povolené
Qadağandır / 1. Olar 2. İcazə verilib
Dilarang / Diizinkan
Zabranjeno / Dozvoljeno
Zabranjeno / Dozvoljeno
Keelatud / Lubatud