ярианы дэвтэр Мэргэжлийн орчуулагчийн үйлчилгээМонгол-таджик ярианы дэвтэр

Как выбрать бюро переводов?
Монгол-таджик ярианы дэвтэр Flarus орчуулгын компанийн мэргэжилтэнгүүд бүтээсэн. Энэ төсөвт уг хэлний эзэмшигч нар, орчуулагч, редакторууд оролцсон. Бид өргөн хэрэгцээний ярианы дэвтэр бүтээх зорилго тавиагүй. Энэ дэвтэр нь хамгийн ойр зүрын хэрэглэлийн үг, галиг агуулсан.

Хуудас хэвлэх
Хуудас хэвлэх


Монгол-таджик ярианы дэвтэр - Ярилцлага Гуфтугe
Би / Та Ман/Шумо
Тийм / Үгүй [а/Не
Сайн / Муу Хуб/Бад
Сайн байна уу / Баяртай Салом/То боздид
Өлөөний мэнд / Тавтай нойрсоорой Суб{ ба хайр/Шаби хуш
Баярлалаа / Ташаккур/Саломат бошb
Уучлаарай (хүнд хандахдаа) Бубахшед(ваrти муроxиат)
Таныг хэн гэдэг вэ? Номи шумо чист?
Зөрөөд гарч болох уу? Иxозат ди{ед, гузарам
Хэлж өгнө үү? Бигeед
Тус болж өгнө үү? Лутфан, кeмак намоед
Энийг бичээд өг Инро бинависед
Давтана уу? Такрор намоед
Би ойлгохгүй байна Ман намефа{мам
Та англиар ярьдаг уу? Шумо бо англисb {арф мезанед?
Монгол-таджик ярианы дэвтэр - Тонууд Раrам{о
нэг / хоёр / гурав як/ду/се
дөрөв / тав / зургаа чор/панx/шаш
долоо / найм / ес {афт/{ашт/ну{
арав / нэг зуу / мянга да{ / сад / {азор
Монгол-таджик ярианы дэвтэр - огноо сана
он сол
өдөр руз
Амралтын өдөр истиро{ат
Монгол-таджик ярианы дэвтэр - Долоон хоног {афта
даваа душанбе
мягмар сешанбе
лхагва чоршанбе
пүрэв панxшанбе
баасан xумъа
бямба шанбе
ням якшанбе
Монгол-таджик ярианы дэвтэр - Сар Мо{
нэгдүгээр сар январ
хоёрдугаар сар феврал
гуравдугаар сар март
дөрөвдүгээр сар апрел
тавдугаар сар май
зургаадуугаар сар июн
долоодугаар сар июл
наймдугаар сар август
есдүгээр сар сентябр
аравдугаар сар октябр
арван нэгдүгээр сар ноябр
арван хоёрдугаар сар декабр
Монгол-таджик ярианы дэвтэр - Зочид буудал Ме{монхона
Дугаар {уxра
Өрөө Утоr
Амьдрах Зиндагb кардан
Шөнө (зочид буудалд амьдрах) Шабонарузи(зиндагb дар ме{монхона)
Өдөр Руз
Би өрөө захиалсан Ман як {уxра фармуда будам
Хүйтэн / Халуун Хунук/Гарм
Түлхүүр (зочид буулын өрөөний) Калид({уxраи ме{монхона)
хүүхэд кудак
том хүн одами калон
паспорт шиноснома
Төвөгшөөж болохгуй Ташвиш нади{ед
Намайг ……. сэрээнэ үү Маро соати …бедор намоед
Монгол-таджик ярианы дэвтэр - Автомашин Мошин
Зам Ро{
Эргэлт Гардиш
Уулзвар Чорра{а
Зогс Ист
Тойрж гарах Аз бар гузаштан
Явах хориотой Гузариш манъ аст
Зогсоол Истго{
Бензин колонк / Бакаа дүүргэнэ үү / Бензин Нуrтаи фуруши сузишворb / Зарфро аз сузишворb пур кунед/Бензин
Торгууль / бичиг баримт Xарима/{уxxат{о
Прокат / машины түрээс Киро/Кирои мошин
Миний машин эвдэрсэн Мошини ман аз кор баромад
Авто засвар Таъмир ва хизматрасонии мошин{о
Монгол-таджик ярианы дэвтэр - Чиглүүлэгүүд Нишона{о
Анхаарна уу Диrrат
Орц / Гарц Даромад/Баромад
Зүүн тийшээ / Баруун тийшээ Ба чап/Ба рост
Хаалттай / Нээлттэй Пушида/Кушода
Сул биш / Сул Банд/Озод
Хориотой / Зөвшөөрөлтэй Манъ аст / Мумкин аст
Эхлэл / Төгсгөл Оuоз/Охир
Татах / Түлхэх Кашидан / Тела додан
Энд / Тэнд Ин xо/Он xо
Тамхи бүү тат Кашидан манъ аст
Аюултай Хатарнок
Болгоомжтой Э{тиёт
Завсарлагаа Танаффус
Дамжих гарц Гузариш
Мэдээлэл Маълумот
Бие засах газар [оxатхона
Монгол-таджик ярианы дэвтэр - Тээврийн хэрэгслэл Наrлиёт
Хаана байдаг вэ……. Дар куxо аст…
хот ша{р
гудамж куча
байр хона
касс касса
тасалбар чипта
хотын төсөл зураг харитаи ша{р
Би такси дуудах гэсэн юм Ман хо{иш дорам такси даъват намоям
Автобус Автобус
Зогсоол Истго{
Нисэх / Онгоц / Рейс Фурудго{ / Таёра / Хатсайр
Тээш Баuоx
Галт тэрэг Rатора
Чиглэл Самт
Явах / Ирэх Рафтан / Омадан
дорно зүг / өрнө зүг / умард зүг / өмнө зүг шарr / uарб / шимол / xануб
Монгол-таджик ярианы дэвтэр - байгууллага Хадамот{о
Пасортны шалгалт Назорати шиноснома{о
Гааль Гумрук
Би бичиг баримтаа гээсэн Ман {уxxат{оямро гум кардам
Эмнэлэг / Эмиийн сан / Эмч Беморхона / Дорухона / Духтур
Түргэн тусламж Ёрии таъxилb
Гал унтраах алба Хадамоти сухторхомушкунb
Цагдаагийн газар Пулис
Шуудан Почта
Монгол-таджик ярианы дэвтэр - Ресторан / Кафе / Бар Тарабхона / Rа{вахона / Бар
Зөөгч Пешхизмат
Би ширээ захиалах гэсэн юм Ман мехо{ам як миз дархост намоям
Хоолны цэс / Хүүхдийн хоолны цэс Меню / Меню барои кудакон
Хүйтэн / Халуун / Халаах Хунук / Гарм / Гарм кардан
Тавтай хооллоорой! Ишти{ои том!
Стакан / Аяга Пиела / Коса
Лонх / Хундага Шишa / Rада{
юмтай / юмгүй (аливаа нэгэн юмаар) бе / бо (ягон чиз)
Ус Об
Вино / Шар айраг Май / Оби xав
Кофе / Сүү / Цай Rа{ва / Шир / Чой
Жүүс Шарбат
Талх Нон
Шөл Шурбо
Бяслаг Панир
Кааш / бин Шавла / Rалама
Элсэн чихэр / Давс / Перец Шакар / Намак / Rаланфур
Мах / Загас / Шувуу Гушт / Мо{b / Парранда
Хонины мах / Үхрийн мах / Гахайн мах Гушти гусфанд / Гушти гов / Гушти хук
Тахиа Мурu
Чанасан / Шарсан / Гриль Обпаз / Бирён / Грил
Халуун ногоотой Тезb
Десерт / Жимс Десерт / Мева
Алим Себ
Усан үзэм Ангур
Банан Банан
Чангаанз / Тоор Зардолу / Шафтолу
Апельсин / Нимбэг Афлесун / Лиму
Гүзээлзгэн Rулфиной
Анар Анор
Ногоо / Салат Сабзавот / Хуриш
Төмс Картошка
Сонгино Пиёз
Перец Rаланфур
Будаа Биринч
Сармис Сирпиёз
Монгол-таджик ярианы дэвтэр - Төлбөр / Мөнгө Пардохт / Пул
Тооцоогоо хийнэ үү Мар{амат, {исобро биёред
Үнэ Нарх
Би картаар төлөх гэсэн юм Mан бо корт мехо{ам пардохт намоям
Хариулт / Хариултгүй / Цайны мөнгө Баrия / Бе баrия / Чойпулb
Монгол-таджик ярианы дэвтэр - Дэлгүүр / Хүнс Маuоза / Хурокворb
Энэ юу вэ? Ин чист?
Үзүүлээч Нишон ди{ед…
ямар үнэтэй вэ Чанд пул меистад…
килограмм киллограмм
том / жижиг калон / хурд
литр литр
метр метр
Хямд Арзон
Үнэтэй Rимат
Хөнгөлөлт Тахфиф
Монгол-таджик ярианы дэвтэр - Өнгө Ранг
Цайвар / бараан равшан / торик
цагаан / хар сафед / сиё{
саарал хокистарранг
улаан сурх
цэнхэр кабуд
хөх осмонранг
шар зард
ногоон сабз
бор xигарb
улбар шар норанxb
чернилэн цэнхэр арuувонb
Монгол-таджик ярианы дэвтэр - Өвчин Беморb
Миний …...өвдөж байна …ман дард мекунад
толгой / хоолой / гэдэс / шүд сар / гулу / шикам / дандон
хөл / гар / нуруу пой / даст / миён
Би халуурч байна Таби ман баланд аст
Эмч дуудаад өг Духтурро даъват намоед


 • Монгол-орос ярианы дэвтэр
 • Монгол-болгар ярианы дэвтэр
 • Монгол-испани ярианы дэвтэр
 • Монгол-дани ярианы дэвтэр
 • Монгол-англи ярианы дэвтэр
 • Монгол-итали ярианы дэвтэр
 • Монгол-казак ярианы дэвтэр
 • Монгол-литва ярианы дэвтэр
 • Монгол-герман ярианы дэвтэр
 • Монгол-норвег ярианы дэвтэр
 • Монгол-польш ярианы дэвтэр
 • Монгол-португал ярианы дэвтэр
 • Монгол-финлянд ярианы дэвтэр
 • Монгол-франц ярианы дэвтэр
 • Монгол-чех ярианы дэвтэр
 • Монгол-белорусс ярианы дэвтэр
 • Монгол-грек ярианы дэвтэр
 • Монгол-грузин ярианы дэвтэр
 • Монгол-солонгос ярианы дэвтэр
 • Монгол-япон ярианы дэвтэр
 • Монгол-румын ярианы дэвтэр
 • Монгол-серб ярианы дэвтэр
 • Монгол-турк ярианы дэвтэр
 • Монгол-украин ярианы дэвтэр
 • Монгол-хинди ярианы дэвтэр
 • Монгол-вьетнам ярианы дэвтэр
 • Монгол-венгр ярианы дэвтэр
 • Монгол-араб ярианы дэвтэр
 • Монгол-голланд ярианы дэвтэр
 • Монгол-хятад ярианы дэвтэр
 • Монгол-африк ярианы дэвтэр
 • Монгол-швед ярианы дэвтэр
 • Монгол-иврит ярианы дэвтэр
 • Монгол-фарси ярианы дэвтэр
 • Монгол-киргиз ярианы дэвтэр
 • Монгол-таджик ярианы дэвтэр
 • Монгол-туркмен ярианы дэвтэр
 • Монгол-узбек ярианы дэвтэр
 • Монгол-словен ярианы дэвтэр
 • Монгол-армян ярианы дэвтэр
 • Монгол-словак ярианы дэвтэр
 • Монгол-азербайжан ярианы дэвтэр
 • Монгол-индонез ярианы дэвтэр
 • Монгол-хорват ярианы дэвтэр
 • Монгол-черногорск ярианы дэвтэр
 • Монгол-эстон ярианы дэвтэр

 • Таджик-орос ярианы дэвтэр
 • Таджик-болгар ярианы дэвтэр
 • Таджик-испани ярианы дэвтэр
 • Таджик-дани ярианы дэвтэр
 • Таджик-англи ярианы дэвтэр
 • Таджик-итали ярианы дэвтэр
 • Таджик-казак ярианы дэвтэр
 • Таджик-литва ярианы дэвтэр
 • Таджик-герман ярианы дэвтэр
 • Таджик-норвег ярианы дэвтэр
 • Таджик-польш ярианы дэвтэр
 • Таджик-португал ярианы дэвтэр
 • Таджик-финлянд ярианы дэвтэр
 • Таджик-франц ярианы дэвтэр
 • Таджик-чех ярианы дэвтэр
 • Таджик-белорусс ярианы дэвтэр
 • Таджик-грек ярианы дэвтэр
 • Таджик-грузин ярианы дэвтэр
 • Таджик-солонгос ярианы дэвтэр
 • Таджик-япон ярианы дэвтэр
 • Таджик-румын ярианы дэвтэр
 • Таджик-серб ярианы дэвтэр
 • Таджик-турк ярианы дэвтэр
 • Таджик-украин ярианы дэвтэр
 • Таджик-хинди ярианы дэвтэр
 • Таджик-вьетнам ярианы дэвтэр
 • Таджик-венгр ярианы дэвтэр
 • Таджик-араб ярианы дэвтэр
 • Таджик-голланд ярианы дэвтэр
 • Таджик-хятад ярианы дэвтэр
 • Таджик-африк ярианы дэвтэр
 • Таджик-швед ярианы дэвтэр
 • Таджик-монгол ярианы дэвтэр
 • Таджик-иврит ярианы дэвтэр
 • Таджик-фарси ярианы дэвтэр
 • Таджик-киргиз ярианы дэвтэр
 • Таджик-туркмен ярианы дэвтэр
 • Таджик-узбек ярианы дэвтэр
 • Таджик-словен ярианы дэвтэр
 • Таджик-армян ярианы дэвтэр
 • Таджик-словак ярианы дэвтэр
 • Таджик-азербайжан ярианы дэвтэр
 • Таджик-индонез ярианы дэвтэр
 • Таджик-хорват ярианы дэвтэр
 • Таджик-черногорск ярианы дэвтэр
 • Таджик-эстон ярианы дэвтэр

 • "Монгол-таджик ярианы дэвтэр" - Энэ таны харилцаанд товчхон, эвтэйхэн бас хэрэгцээ хангасан туслагч чинь болно