frase-boekAfrikaans- frase-boek

Как выбрать бюро переводов?
Afrikaans- frase-boek is geskepdeur kundiges van Flarus vertaling maatskappy. Redakteurs en vertalers wat moedertaal sprekers van tale is het in die projek deelgeneem. Ons het nie die doel gehad om 'n volskaalse fraseboek vir alle moontlikke gevalle te skep nie. Dit sluit net die mees noodsaaklike frases met vertaling en transkripsie in.

Druk die bladsy
Druk die bladsy


Afrikaans- frase-boek - Gesprek Гуфтугe
Ek, my / jy, u Ман/Шумо
Ja / Nee [а/Не
Goed / Sleg Хуб/Бад
Hallo / Totsiens Салом/То боздид
Goeie môre / Goeie nag Суб{ ба хайр/Шаби хуш
Dankie / Asseblief Ташаккур/Саломат бошb
Verskoon my Бубахшед(ваrти муроxиат)
Wat is jou naam? Номи шумо чист?
Laat my asseblief deur Иxозат ди{ед, гузарам
Kan jy my sê Бигeед
Help my, asseblief Лутфан, кeмак намоед
Skryf dit Инро бинависед
Herhaal Такрор намоед
Ek verstaan nie Ман намефа{мам
Praat jy Engels? Шумо бо англисb {арф мезанед?
Afrikaans- frase-boek - Nommers Раrам{о
een / twee / drie як/ду/се
vier / vyf / ses чор/панx/шаш
sewe / agt / nege {афт/{ашт/ну{
tien / honderd / duisend да{ / сад / {азор
Afrikaans- frase-boek - Datum сана
Jaar сол
Dag руз
Naweek (Dag af) истиро{ат
Afrikaans- frase-boek - Week {афта
Maandag душанбе
Dinsdag сешанбе
Woensdag чоршанбе
Donderdag панxшанбе
Vrydag xумъа
Saterdag шанбе
Sondag якшанбе
Afrikaans- frase-boek - Maand Мо{
Januarie январ
Februarie феврал
Maart март
April апрел
Mei май
Junie июн
Julie июл
Augustus август
September сентябр
Oktober октябр
November ноябр
Desember декабр
Afrikaans- frase-boek - Hotel Ме{монхона
Kamer nommer {уxра
Kamer Утоr
Akkommodasie Зиндагb кардан
Nag Шабонарузи(зиндагb дар ме{монхона)
Dag Руз
(Dit is) koud / (dit is) warm Хунук/Гарм
Geem my die sleutel vir die kamer Калид({уxраи ме{монхона)
kind кудак
volwassene одами калон
paspoort шиноснома
Moenie steur nie Ташвиш нади{ед
Maak my om …..wakker Маро соати …бедор намоед
Afrikaans- frase-boek - Kar Мошин
Pad Ро{
Draai Гардиш
Kruising Чорра{а
Stop Ист
Ompad Аз бар гузаштан
Geen deurgang Гузариш манъ аст
Parkering Истго{
Petrol stasie / Maak vol met petrol / Petrol Нуrтаи фуруши сузишворb / Зарфро аз сузишворb пур кунед/Бензин
Boete (kaartjie) / dokumente Xарима/{уxxат{о
My motor het gebreek Мошини ман аз кор баромад
Auto-diens Таъмир ва хизматрасонии мошин{о
Afrikaans- frase-boek - Tekens Нишона{о
Aandag Диrrат
Ingang / Uitgang Даромад/Баромад
Links / Regs Ба чап/Ба рост
Toe / Oop Пушида/Кушода
Verbode / Toegelaat Манъ аст / Мумкин аст
Trek / Stoot Кашидан / Тела додан
Hier / Daar Ин xо/Он xо
Geen rook Кашидан манъ аст
Gevaar Хатарнок
Versigtig Э{тиёт
Briek Танаффус
Kruising Гузариш
Informasie Маълумот
Toilet [оxатхона
Afrikaans- frase-boek - Vevoer Наrлиёт
Waar is…… Дар куxо аст…
stad ша{р
straat куча
huis хона
kontant register касса
kaartjie чипта
stad kaart харитаи ша{р
Bus Автобус
Stop Истго{
Lughawe / Vliegtuig / Vlug Фурудго{ / Таёра / Хатсайр
Bagasie Баuоx
Trein Rатора
Rigting Самт
Vertrek / Aankoms Рафтан / Омадан
Oos / Wes / Noord / Suid шарr / uарб / шимол / xануб
Afrikaans- frase-boek - Dienste Хадамот{о
Paspoort kontrole Назорати шиноснома{о
Doeane Гумрук
Ek het my dokumente verloor Ман {уxxат{оямро гум кардам
Hospitaal / Apteek / Dokter Беморхона / Дорухона / Духтур
Ambulans Ёрии таъxилb
Brandweer Хадамоти сухторхомушкунb
Polisie Пулис
Poskantoor Почта
Afrikaans- frase-boek - Restaurant / Kafee / Kroeg Тарабхона / Rа{вахона / Бар
Kelner Пешхизмат
Spyskaart / Kinders spyskaart Меню / Меню барои кудакон
Bon appetit! Ишти{ои том!
Glas / Beker Пиела / Коса
Bottel / Glas Шишa / Rада{
met / sonder (iets) бе / бо (ягон чиз)
Water Об
Wyn / Bier Май / Оби xав
Koffie / Melk / Tee Rа{ва / Шир / Чой
Koeldrank Шарбат
Brood Нон
Sop Шурбо
Kaas Панир
Pap / Pannekoeke Шавла / Rалама
Suiker / Sout Шакар / Намак / Rаланфур
Vleis / Vis / Pluimvee Гушт / Мо{b / Парранда
Lam / Bees / Vark Гушти гусфанд / Гушти гов / Гушти хук
Hoender Мурu
Gekookde / Gebraaide / Geroosterde Обпаз / Бирён / Грил
Skerp Тезb
Nagereg / Vrugte Десерт / Мева
Appel Себ
Druiwe Ангур
Piesang Банан
Appelkoos / Perske Зардолу / Шафтолу
Lemoen / Suurlemoen Афлесун / Лиму
Aarbei Rулфиной
Granaat Анор
Groente / Slaai Сабзавот / Хуриш
Aartappels Картошка
Ui Пиёз
Peper Rаланфур
Rys Биринч
Knoffel Сирпиёз
Afrikaans- frase-boek - Betaling / Geld Пардохт / Пул
Rekening asseblief Мар{амат, {исобро биёред
Prys Нарх
Ek wil met kredietkaart betaal Mан бо корт мехо{ам пардохт намоям
Kleingeld / Geen kleingeld / Fooitjie Баrия / Бе баrия / Чойпулb
Afrikaans- frase-boek - Winkel / Kruideniersware Маuоза / Хурокворb
Wat is dit? Ин чист?
Wys my…. Нишон ди{ед…
Hoeveel kos… Чанд пул меистад…
kilo киллограмм
groot / klein калон / хурд
liter литр
meter метр
Goedkoop Арзон
Duur Rимат
Afslag Тахфиф
Afrikaans- frase-boek - Kleur Ранг
lig / donker равшан / торик
wit / swart сафед / сиё{
grys хокистарранг
rooi сурх
blou кабуд
ligte blou осмонранг
geel зард
groen сабз
bruin xигарb
oranje норанxb
pers арuувонb
Afrikaans- frase-boek - Siekte Беморb
My….pyn …ман дард мекунад
kop / keel / maag / tand сар / гулу / шикам / дандон
been / arm / rug пой / даст / миён


 • Afrikaans-Russies frase-boek
 • Afrikaans-Bulgaars frase-boek
 • Afrikaans-Spaans frase-boek
 • Afrikaans-Deens frase-boek
 • Afrikaans-Engels frase-boek
 • Afrikaans-Italiaans frase-boek
 • Afrikaans-Kazaks frase-boek
 • Afrikaans-Litanies frase-boek
 • Afrikaans-Duits frase-boek
 • Afrikaans-Noorweegs frase-boek
 • Afrikaans-Pools frase-boek
 • Afrikaans-Portugees frase-boek
 • Afrikaans-Fins frase-boek
 • Afrikaans-Frans frase-boek
 • Afrikaans-Tsjeggies frase-boek
 • Afrikaans-Wit-Russies frase-boek
 • Afrikaans-Grieks frase-boek
 • Afrikaans-Georgies frase-boek
 • Afrikaans-Koreaans frase-boek
 • Afrikaans-Japannees frase-boek
 • Afrikaans-Romaans frase-boek
 • Afrikaans-Serwies frase-boek
 • Afrikaans-Turks frase-boek
 • Afrikaans-Oekraïens frase-boek
 • Afrikaans-Hindi frase-boek
 • Afrikaans-Viëtnamees frase-boek
 • Afrikaans-Hongaars frase-boek
 • Afrikaans-Arabies frase-boek
 • Afrikaans-Hollands frase-boek
 • Afrikaans-Chinees frase-boek
 • Afrikaans-Sweeds frase-boek
 • Afrikaans-Mongools frase-boek
 • Afrikaans-Hebreeus frase-boek
 • Afrikaans-Farsi frase-boek
 • Afrikaans- frase-boek
 • Afrikaans- frase-boek
 • Afrikaans- frase-boek
 • Afrikaans- frase-boek
 • Afrikaans-Sloweens frase-boek
 • Afrikaans- frase-boek
 • Afrikaans-Slowaaks frase-boek
 • Afrikaans- frase-boek
 • Afrikaans-Indonesies frase-boek
 • Afrikaans-Kroaties frase-boek
 • Afrikaans- frase-boek
 • Afrikaans-Estnies frase-boek

 • -Russies frase-boek
 • -Bulgaars frase-boek
 • -Spaans frase-boek
 • -Deens frase-boek
 • -Engels frase-boek
 • -Italiaans frase-boek
 • -Kazaks frase-boek
 • -Litanies frase-boek
 • -Duits frase-boek
 • -Noorweegs frase-boek
 • -Pools frase-boek
 • -Portugees frase-boek
 • -Fins frase-boek
 • -Frans frase-boek
 • -Tsjeggies frase-boek
 • -Wit-Russies frase-boek
 • -Grieks frase-boek
 • -Georgies frase-boek
 • -Koreaans frase-boek
 • -Japannees frase-boek
 • -Romaans frase-boek
 • -Serwies frase-boek
 • -Turks frase-boek
 • -Oekraïens frase-boek
 • -Hindi frase-boek
 • -Viëtnamees frase-boek
 • -Hongaars frase-boek
 • -Arabies frase-boek
 • -Hollands frase-boek
 • -Chinees frase-boek
 • -Afrikaans frase-boek
 • -Sweeds frase-boek
 • -Mongools frase-boek
 • -Hebreeus frase-boek
 • -Farsi frase-boek
 • - frase-boek
 • - frase-boek
 • - frase-boek
 • -Sloweens frase-boek
 • - frase-boek
 • -Slowaaks frase-boek
 • - frase-boek
 • -Indonesies frase-boek
 • -Kroaties frase-boek
 • - frase-boek
 • -Estnies frase-boek

 • "Afrikaans- frase-boek" - hierdie is jou kompakte, gerieflike en praktiese hulp in kommunikasie