gepleşik kitabyTürkmen-golland gepleşik kitaby

 ак выбрать бюро переводов?
Türkmen-golland gepleşik kitaby Flarus terjime kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan düzüldi. Taslamanyň işine ene dilinde işleýän redaktorlar we terjimeҫiler gatnaşdylar. Biz hemme ýagdaýlarda ulanmaga bolýan doly bahaly gepleşik kitabyny taýýarlamagy maksat goýmadyk. Bu kitapҫa diňe iň zerur sözleriň terjimesini we transkripsiýasyny öz iҫine alýar.

Sahypany ҫapdan ҫykarmak
Sahypany ҫapdan ҫykarmak


Türkmen-golland gepleşik kitaby - Söhbet Gesprek
Men / Siz Ik / U
Hawa / Ýok Ja / Nee
Ýaşy / Ýaman Goed / Slecht
Salam / Hoş boluň Hallo / Tot ziens
Ertiriňiz haýyrly bolsun / Gijäňiz rahat bolsun Goedemorgen / Welterusten
Sag boluň / Baş üstüne Dank u / Alstublieft
Bagyşlaň (ýüz tutanda) Sorry
Siziň adyňyz näme? Wat is uw naam?
Geҫmäge rugsat ediň Mag ik er even langs
Aýtsaňyzlaň Kunt u mij vertellen
Kömek ediň, haýyş edýärin Wilt u mij, alstublieft, helpen
Şuny ýazyň Wilt u deze opschrijven
Gaýtalaň Herhaal dat nog eens, alstublieft.
Men düşünemok Ik begrijp het niet
Siz iňlisçe gepleýärsiňizmi? Spreekt u Engels?
Türkmen-golland gepleşik kitaby - Sifrlar Cijfers
bir / iki / üç een / twee / drie
dört / bäş / alty vier / vijf / zes
ýedi / sekiz / dokuz zeven / acht / negen
on / ýüz / müň tien / honderd / duizend
Türkmen-golland gepleşik kitaby - Sene Datum
Ýyl Jaar
Gün Dag
Dynç alyş güni Rustdag
Türkmen-golland gepleşik kitaby - Hepde Week
duşenbe maandag
sişenbe dinsdag
çarşenbe woensdag
penşenbe donderdag
juma vrijdag
şenbe zaterdag
ýekşenbe zondag
Türkmen-golland gepleşik kitaby - aý Maand
ýanwar januari
fewral februari
mart maart
aprel april
maý mei
iýun juni
iýul juli
awgust augustus
sentýabr september
oktýabr oktober
noýabr november
dekabr december
Türkmen-golland gepleşik kitaby - Myhmanhana Hotel
Nomer Hotelkamer (Hotel appartementen)
Otag Kamer
Ýaşamak Verblijf
Cije (otelde ýaşamak) Nacht (verblijf in een hotel)
Gündiz Dag
Men nomere zakaz beripdim Ik boekte een kamer
Sowuk/ Yssy Koud / Heet
Açar (oteldäki nomeriň) Kamersleutel (in hotel)
çaga kind
uly adam volwassen
pasport paspoort
Bimaza etmäň Niet te storen
Meni Е Е oýaryň Maak me wakker om
Türkmen-golland gepleşik kitaby - Awtoulag Auto
Ýol Weg
Öwürim Bocht
Çatryk Kruispunt
Sakla Stop
Aýlaw ýol Omweg
Geҫmek gadagan Reizen is niet toegestaan​​
Duralga Parkeergelegenheid
Ýangyç guýulýan ýer/Bagy dolduryň / Benzin Tankstation / Vul de tank vol / Benzine
Jerime / resminamalar Boete / Papieren
Kireýine almak / maşyn kärendesi Auto verhuur
Meniň maşynym bozuldy Mijn auto is kapot
Awtohyzmat Auto Service
Türkmen-golland gepleşik kitaby - Görkezijiler Wijzer
Üns beriň Attentie
Girelge / Çykalga Ingang / Uitgang
Çepe / Saga Links / Rechts
Açyk / Ýapyk Gesloten / Open
Boş däl / Boş Bezet / Vrij
Gadagan edilen / Rugset edilen Toegestaan / Verboden
Başy / Soňy Begin / Eind
Çekmek / Itelemek Trekken / Duwen
Şu ýerde / Aňyryda Hier / Daar
Çilim çekmäň Niet roken
Howply Gevaarlijk
Serasap boluň Voorzichtig
Arakesme Pauze (onderbreking)
Geçelge Overgang
Maglumat Informatie
Hajathana WC
Türkmen-golland gepleşik kitaby - Ulag Transport (vervoer)
Е Е nirede ýerleşýär Waar is...
şäher stad
köҫe straat
öý huis
kassa kassa
bilet ticket
şäheriň kartasy stadsplattegrond
Men taksi ҫagyrmak isleýärin Ik wil graag een taxi te bellen
Awtobus Bus
Duralga Halte
Aeroport / Uҫar / Reýs Luchthaven / Vliegtuig / Vlucht
Ýük Bagage
Otly Trein
Ugur Richting
Ugramak / Gelmek Vertrek / Aankomst
gündogar / günbatar / demirgazyk / günorta Oosten / West / Noord / Zuid
Türkmen-golland gepleşik kitaby - Gulluklar Diensten
Pasport kontroly Paspoortcontrole
Gümrük Douane
Men resminamalarymy ýitirdim Ik heb mijn papieren verloren
Keselhana / Dermanhana / Lukman Ziekenhuis / Apotheek / Dokter
Tiz kömek Directe medische hulp
Ýangyn söndüriji gullygy Brandweer
Polisiýa Politie
Poҫta Postkantoor
Türkmen-golland gepleşik kitaby - Restoran / Kafe / Bar Restaurant / Café / Bar
Ofisiant Kelner
Men stol zakaz bermek isleýärin Ik wil een tafel reserveren
Menýu / Çagalar menýusi Menu / Kindermenu
Sowuk / Yssy / Gyzdyrmak Koud / Heet / Opwarmen
Işdäňiz aҫyk bolsun! Eet smakelijk!
Stakan / jam Glas / Kop
Çüýşe / Bulgur Fles / Glas
Е syz / Е bilen zonder / met (iets)
Suw Water
Şerap / Piwo Wijn / Bier
Kofe / Süýt / Çaý Koffie / Melk / Thee
Miwe suwy Sap
Çörek Brood
Çorba Soep
Syr Kaas
Şüle / bliny Pap / Pannenkoeken
Gant / Duz / Burҫ Suiker / Zout / Peper
Et / Balyk / Guş Vlees / Vis / Gevogelte
Goýuň eti / Sygyr eti / Doňuz eti Lam / Rundvlees / Varkensvlees
Towuk Kip
Gaýnadylan / Gowurlan / Gril Gekookt / Gebraden / Gegrild
Ajy Heet
Desert / Miweler Dessert / Fruit
Alma Appel
Üzüm Druiven
Banan Banaan
Erik / Şetdaly Abrikoos / Perzik
Apelsin / Limon Sinaasappel / Citroen
Ýer tudanasy Aardbeien
Nar Granaatappel
Gök önümler / Salat Groenten / Salade
Kartoşka Aardappelen
Sogan Uien
Burҫ Peper
Tüwi Rijst
Sarymsak Knoflook
Türkmen-golland gepleşik kitaby - Töleg / Pul Betaling / Geld
Hasap, baş üstüne De rekening, alstublieft.
Bahasy Prijs
Men kredit kartasy bilen tölejek Ik wil met een creditcard betalen.
Gaýtargy / Gaýtargysyz / Çaý pul Wisselgeld / Zonder wisselgeld / Fooi
Türkmen-golland gepleşik kitaby - Dukan / Azyklar Winkel / Levensmiddelen
Bu näme? Wat is het?
Görkeziň Laat me zien
... bahasy näҫe Hoeveel kost...
kilogram Kilogram
uly / kiҫi Groot / Klein
litr Liter
metr Meter
Arzan Goedkoop
Gymmat Duur
Ýeňillik Korting
Türkmen-golland gepleşik kitaby - Reňk Kleur
Aҫyk reňk / gara reňk licht / donker
ak / gara wit / zwart
ҫal grijs
gyzyl rood
gök (donker)blauw
mawy blauw
sary geel
ýaşyl groen
goňur bruin
mämişi oranje
syýa gök paars
Türkmen-golland gepleşik kitaby - kesel Ziekte
Meniň ... agyrýar Ik heb pijn...
başym / iҫim / dişim hoofd / keel /buik / tand
aýagym / elim / bilim been / hand / rug
Meniň temperaturam ýokary Ik heb koorts
Lukmany ҫagyryň Bel een dokter


 • Türkmen-rus gepleşik kitaby
 • Türkmen-bolgar gepleşik kitaby
 • Türkmen-ispan gepleşik kitaby
 • Türkmen-daniýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-iňlis gepleşik kitaby
 • Türkmen-italiýan gepleşik kitaby
 • Türkmen-gazak gepleşik kitaby
 • Türkmen-litwa gepleşik kitaby
 • Türkmen-nemes gepleşik kitaby
 • Türkmen-norweg gepleşik kitaby
 • Türkmen-polýak gepleşik kitaby
 • Türkmen-portugal gepleşik kitaby
 • Türkmen-fin gepleşik kitaby
 • Türkmen-fransuz gepleşik kitaby
 • Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby
 • Türkmen-belorus gepleşik kitaby
 • Türkmen-grek gepleşik kitaby
 • Türkmen-gürji gepleşik kitaby
 • Türkmen-koreý gepleşik kitaby
 • Türkmen-ýapon gepleşik kitaby
 • Türkmen-rumyn gepleşik kitaby
 • Türkmen-serb gepleşik kitaby
 • Türkmen-türk gepleşik kitaby
 • Türkmen-ukrain gepleşik kitaby
 • Türkmen-hindi gepleşik kitaby
 • Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby
 • Türkmen-wenger gepleşik kitaby
 • Türkmen-arab gepleşik kitaby
 • Türkmen-golland gepleşik kitaby
 • Türkmen-hytaý gepleşik kitaby
 • Türkmen-afrikaans gepleşik kitaby
 • Türkmen-şwed gepleşik kitaby
 • Türkmen-mongol gepleşik kitaby
 • Türkmen-iwrit gepleşik kitaby
 • Türkmen-farsi gepleşik kitaby
 • Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby
 • Türkmen-täjik gepleşik kitaby
 • Türkmen-özbek gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowen gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowak gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-indoneziýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-horwat gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-eston gepleşik kitaby

 • Golland-rus gepleşik kitaby
 • Golland-bolgar gepleşik kitaby
 • Golland-ispan gepleşik kitaby
 • Golland-daniýa gepleşik kitaby
 • Golland-iňlis gepleşik kitaby
 • Golland-italiýan gepleşik kitaby
 • Golland-gazak gepleşik kitaby
 • Golland-litwa gepleşik kitaby
 • Golland-nemes gepleşik kitaby
 • Golland-norweg gepleşik kitaby
 • Golland-polýak gepleşik kitaby
 • Golland-portugal gepleşik kitaby
 • Golland-fin gepleşik kitaby
 • Golland-fransuz gepleşik kitaby
 • Golland-ҫeh gepleşik kitaby
 • Golland-belorus gepleşik kitaby
 • Golland-grek gepleşik kitaby
 • Golland-gürji gepleşik kitaby
 • Golland-koreý gepleşik kitaby
 • Golland-ýapon gepleşik kitaby
 • Golland-rumyn gepleşik kitaby
 • Golland-serb gepleşik kitaby
 • Golland-türk gepleşik kitaby
 • Golland-ukrain gepleşik kitaby
 • Golland-hindi gepleşik kitaby
 • Golland-wiýetnam gepleşik kitaby
 • Golland-wenger gepleşik kitaby
 • Golland-arab gepleşik kitaby
 • Golland-hytaý gepleşik kitaby
 • Golland-afrikaans gepleşik kitaby
 • Golland-şwed gepleşik kitaby
 • Golland-mongol gepleşik kitaby
 • Golland-iwrit gepleşik kitaby
 • Golland-farsi gepleşik kitaby
 • Golland-gyrgyz gepleşik kitaby
 • Golland-täjik gepleşik kitaby
 • Golland-türkmen gepleşik kitaby
 • Golland-özbek gepleşik kitaby
 • Golland-slowen gepleşik kitaby
 • Golland- gepleşik kitaby
 • Golland-slowak gepleşik kitaby
 • Golland- gepleşik kitaby
 • Golland-indoneziýa gepleşik kitaby
 • Golland-horwat gepleşik kitaby
 • Golland- gepleşik kitaby
 • Golland-eston gepleşik kitaby

 • "Türkmen-golland gepleşik kitaby" - bu Siziň aragatnaşykdaky ҫaklaňja, amatly we oňaýly kömekҫiňizdir.