gepleşik kitabyTürkmen- gepleşik kitaby

 ак выбрать бюро переводов?
Türkmen- gepleşik kitaby Flarus terjime kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan düzüldi. Taslamanyň işine ene dilinde işleýän redaktorlar we terjimeҫiler gatnaşdylar. Biz hemme ýagdaýlarda ulanmaga bolýan doly bahaly gepleşik kitabyny taýýarlamagy maksat goýmadyk. Bu kitapҫa diňe iň zerur sözleriň terjimesini we transkripsiýasyny öz iҫine alýar.

Sahypany ҫapdan ҫykarmak
Sahypany ҫapdan ҫykarmak


Türkmen- gepleşik kitaby - Söhbet Razgovor
Men / Siz Ja / Vi
Hawa / Ýok Da / Ne
Ýaşy / Ýaman Dobro / Loše
Salam / Hoş boluň Pozdrav / Doviđenja
Ertiriňiz haýyrly bolsun / Gijäňiz rahat bolsun Dobro jutro / Laku noć
Sag boluň / Baş üstüne Hvala / Molim
Bagyşlaň (ýüz tutanda) Izvinite (prilikom obraćanja)
Siziň adyňyz näme? Kako se zovete?
Geҫmäge rugsat ediň Dozvolite proći
Aýtsaňyzlaň Recite
Kömek ediň, haýyş edýärin Pomozite, molim vas
Şuny ýazyň Napišite to
Gaýtalaň Ponovite
Men düşünemok Ja ne razumijem
Siz iňlisçe gepleýärsiňizmi? Govorite li engleski?
Türkmen- gepleşik kitaby - Sifrlar Brojke
bir / iki / üç jedan / dva / tri
dört / bäş / alty četiri / pet / šest
ýedi / sekiz / dokuz sedam / osam / devet
on / ýüz / müň deset / sto / tisuća
Türkmen- gepleşik kitaby - Sene Datum
Ýyl Godina
Gün Dan
Dynç alyş güni Neradni dan
Türkmen- gepleşik kitaby - Hepde Tjedan
duşenbe ponedjeljak
sişenbe utorak
çarşenbe srijeda
penşenbe četvrtak
juma petak
şenbe subota
ýekşenbe nedjelja
Türkmen- gepleşik kitaby - aý Mjesec
ýanwar siječanj
fewral veljača
mart ožujak
aprel travanj
maý svibanj
iýun lipanj
iýul srpanj
awgust kolovoz
sentýabr rujan
oktýabr listopad
noýabr studeni
dekabr prosinac
Türkmen- gepleşik kitaby - Myhmanhana Hotel
Nomer Soba
Otag Soba
Ýaşamak Smještaj
Cije (otelde ýaşamak) Noć (boravak u hotelu)
Gündiz Dan
Men nomere zakaz beripdim Ja sam rezervirao sobu
Sowuk/ Yssy Hladno / Vruće
Açar (oteldäki nomeriň) Ključ (od sobe u hotelu)
çaga dijete
uly adam odrasla osoba
pasport putovnica
Bimaza etmäň Ne uznemirivati
Meni Е Е oýaryň Probudite me u ...
Türkmen- gepleşik kitaby - Awtoulag Automobil
Ýol Cesta
Öwürim Skretanje
Çatryk Raskrižje
Sakla Stop
Aýlaw ýol Zaobilaznica
Geҫmek gadagan Prolaz je zabranjen
Duralga Parkiralište
Ýangyç guýulýan ýer/Bagy dolduryň / Benzin Benzinska postaja / Napunite pun spremnik / Benzin
Jerime / resminamalar Kazna / dokumenti
Kireýine almak / maşyn kärendesi Najam / Iznajmljivanje automobila
Meniň maşynym bozuldy Auto mi se pokvario
Awtohyzmat Auto servis
Türkmen- gepleşik kitaby - Görkezijiler Putokazi
Üns beriň Pažnja
Girelge / Çykalga Ulaz / Izlaz
Çepe / Saga Lijevo / Desno
Açyk / Ýapyk Zatvoreno / Otvoreno
Boş däl / Boş Zauzeto / Slobodno
Gadagan edilen / Rugset edilen Zabranjeno / Dozvoljeno
Başy / Soňy Početak / Kraj
Çekmek / Itelemek Vući / Gurati
Şu ýerde / Aňyryda Ovdje / Tamo
Çilim çekmäň Zabranjeno pušenje
Howply Opasno
Serasap boluň Oprez
Arakesme Pauza
Geçelge Prijelaz
Maglumat Informacija
Hajathana WC
Türkmen- gepleşik kitaby - Ulag Prijevoz
Е Е nirede ýerleşýär Gdje se nalazi ...
şäher grad
köҫe ulica
öý kuća
kassa blagajna
bilet vozna karta
şäheriň kartasy karta grada
Men taksi ҫagyrmak isleýärin Želio bih pozvati taksi
Awtobus Autobus
Duralga Stanica
Aeroport / Uҫar / Reýs Aerodrom / Avion / Let
Ýük Prtljaga
Otly Vlak
Ugur Smjer
Ugramak / Gelmek Polazak / Dolazak
gündogar / günbatar / demirgazyk / günorta istok / zapad / sjever / jug
Türkmen- gepleşik kitaby - Gulluklar Službe
Pasport kontroly Kontrola putovnica
Gümrük Carina
Men resminamalarymy ýitirdim Ja sam izgubio dokumente
Keselhana / Dermanhana / Lukman Bolnica / Ljekarna / Doktor
Tiz kömek Hitna pomoć
Ýangyn söndüriji gullygy Vatrogasci
Polisiýa Policija
Poҫta Pošta
Türkmen- gepleşik kitaby - Restoran / Kafe / Bar Restoran / Caffe / Bar
Ofisiant Konobar
Men stol zakaz bermek isleýärin Želim rezervirati stol
Menýu / Çagalar menýusi Meni / Dječji jelovnik
Sowuk / Yssy / Gyzdyrmak Hladno / Vruće / Podgrijati
Işdäňiz aҫyk bolsun! Dobar tek!
Stakan / jam Čaša / Šalica
Çüýşe / Bulgur Boca / Čaša
Е syz / Е bilen bez / s (nečega)
Suw Voda
Şerap / Piwo Vino / Pivo
Kofe / Süýt / Çaý Kava / Mlijeko / Čaj
Miwe suwy Sok
Çörek Kruh
Çorba Juha
Syr Sir
Şüle / bliny Kašica / Palačinke
Gant / Duz / Burҫ Šećer / Sol / Papar
Et / Balyk / Guş Meso / Riba / Peradi
Goýuň eti / Sygyr eti / Doňuz eti Janjetina / Govedina / Svinjetina
Towuk Piletina
Gaýnadylan / Gowurlan / Gril Kuhana / Pečena / Roštilj
Ajy Pikantna
Desert / Miweler Desert / Voće
Alma Jabuka
Üzüm Grožđe
Banan Banana
Erik / Şetdaly Kajsije / Breskve
Apelsin / Limon Naranča / Limun
Ýer tudanasy Jagode
Nar Nar
Gök önümler / Salat Povrće / Salata
Kartoşka Krumpir
Sogan Luk
Burҫ Paprika
Tüwi Riža
Sarymsak Češnjak
Türkmen- gepleşik kitaby - Töleg / Pul Plaćanje / Novac
Hasap, baş üstüne Račun, molim
Bahasy Cijena
Men kredit kartasy bilen tölejek Želim platiti kreditnom karticom
Gaýtargy / Gaýtargysyz / Çaý pul Kusur / Bez kusura / Napojnica
Türkmen- gepleşik kitaby - Dukan / Azyklar Prodavaonica / Hrana
Bu näme? Što je to?
Görkeziň Pokažite ...
... bahasy näҫe Koliko košta ...
kilogram kilogram
uly / kiҫi veliki / mali
litr litra
metr metar
Arzan Jeftino
Gymmat Skupo
Ýeňillik Popust
Türkmen- gepleşik kitaby - Reňk Boja
Aҫyk reňk / gara reňk svijetla / tamna
ak / gara bijela / crna
ҫal siva
gyzyl crvena
gök plava
mawy plava
sary žuta
ýaşyl zelena
goňur smeđa
mämişi narančasta
syýa gök ljubičasta
Türkmen- gepleşik kitaby - kesel Bolest
Meniň ... agyrýar Boli me ...
başym / iҫim / dişim glava / grlo / trbuh / zub
aýagym / elim / bilim noga / ruka / leđa
Meniň temperaturam ýokary Imam visoku temperaturu
Lukmany ҫagyryň Pozovite liječnika


 • Türkmen-rus gepleşik kitaby
 • Türkmen-bolgar gepleşik kitaby
 • Türkmen-ispan gepleşik kitaby
 • Türkmen-daniýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-iňlis gepleşik kitaby
 • Türkmen-italiýan gepleşik kitaby
 • Türkmen-gazak gepleşik kitaby
 • Türkmen-litwa gepleşik kitaby
 • Türkmen-nemes gepleşik kitaby
 • Türkmen-norweg gepleşik kitaby
 • Türkmen-polýak gepleşik kitaby
 • Türkmen-portugal gepleşik kitaby
 • Türkmen-fin gepleşik kitaby
 • Türkmen-fransuz gepleşik kitaby
 • Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby
 • Türkmen-belorus gepleşik kitaby
 • Türkmen-grek gepleşik kitaby
 • Türkmen-gürji gepleşik kitaby
 • Türkmen-koreý gepleşik kitaby
 • Türkmen-ýapon gepleşik kitaby
 • Türkmen-rumyn gepleşik kitaby
 • Türkmen-serb gepleşik kitaby
 • Türkmen-türk gepleşik kitaby
 • Türkmen-ukrain gepleşik kitaby
 • Türkmen-hindi gepleşik kitaby
 • Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby
 • Türkmen-wenger gepleşik kitaby
 • Türkmen-arab gepleşik kitaby
 • Türkmen-golland gepleşik kitaby
 • Türkmen-hytaý gepleşik kitaby
 • Türkmen-afrikaans gepleşik kitaby
 • Türkmen-şwed gepleşik kitaby
 • Türkmen-mongol gepleşik kitaby
 • Türkmen-iwrit gepleşik kitaby
 • Türkmen-farsi gepleşik kitaby
 • Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby
 • Türkmen-täjik gepleşik kitaby
 • Türkmen-özbek gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowen gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowak gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-indoneziýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-horwat gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-eston gepleşik kitaby

 • -rus gepleşik kitaby
 • -bolgar gepleşik kitaby
 • -ispan gepleşik kitaby
 • -daniýa gepleşik kitaby
 • -iňlis gepleşik kitaby
 • -italiýan gepleşik kitaby
 • -gazak gepleşik kitaby
 • -litwa gepleşik kitaby
 • -nemes gepleşik kitaby
 • -norweg gepleşik kitaby
 • -polýak gepleşik kitaby
 • -portugal gepleşik kitaby
 • -fin gepleşik kitaby
 • -fransuz gepleşik kitaby
 • -ҫeh gepleşik kitaby
 • -belorus gepleşik kitaby
 • -grek gepleşik kitaby
 • -gürji gepleşik kitaby
 • -koreý gepleşik kitaby
 • -ýapon gepleşik kitaby
 • -rumyn gepleşik kitaby
 • -serb gepleşik kitaby
 • -türk gepleşik kitaby
 • -ukrain gepleşik kitaby
 • -hindi gepleşik kitaby
 • -wiýetnam gepleşik kitaby
 • -wenger gepleşik kitaby
 • -arab gepleşik kitaby
 • -golland gepleşik kitaby
 • -hytaý gepleşik kitaby
 • -afrikaans gepleşik kitaby
 • -şwed gepleşik kitaby
 • -mongol gepleşik kitaby
 • -iwrit gepleşik kitaby
 • -farsi gepleşik kitaby
 • -gyrgyz gepleşik kitaby
 • -täjik gepleşik kitaby
 • -türkmen gepleşik kitaby
 • -özbek gepleşik kitaby
 • -slowen gepleşik kitaby
 • - gepleşik kitaby
 • -slowak gepleşik kitaby
 • - gepleşik kitaby
 • -indoneziýa gepleşik kitaby
 • -horwat gepleşik kitaby
 • -eston gepleşik kitaby

 • "Türkmen- gepleşik kitaby" - bu Siziň aragatnaşykdaky ҫaklaňja, amatly we oňaýly kömekҫiňizdir.