ү-

?
- Flarus үү ү. өө , , . өө ү ү. ү ү, .
- - Söhbet
/ Men / Siz
/ Үү Hawa / Ýok
/ Ýaşy / Ýaman
/ Salam / Hoş boluň
Өөө / Ertiriňiz haýyrly bolsun / Gijäňiz rahat bolsun
/ Sag boluň / Baş üstüne
(ү ) Bagyşlaň (ýüz tutanda)
? Siziň adyňyz näme?
өөө ? Geҫmäge rugsat ediň
өө үү? Aýtsaňyzlaň
өө үү? Kömek ediň, haýyş edýärin
ө Şuny ýazyň
? Gaýtalaň
ү Men düşünemok
? Siz iňlisçe gepleýärsiňizmi?
- - Sifrlar
/ / bir / iki / üç
өө / / dört / bäş / alty
/ / ýedi / sekiz / dokuz
/ / on / ýüz / müň
- - Sene
Ýyl
өө Gün
өө Dynç alyş güni
- - Hepde
duşenbe
sişenbe
çarşenbe
ү penşenbe
juma
şenbe
ýekşenbe
- -
ү ýanwar
fewral
mart
өөү aprel
maý
iýun
iýul
awgust
ү sentýabr
oktýabr
ү noýabr
dekabr
- - Myhmanhana
Nomer
Өөө Otag
Ýaşamak
өө ( ) Cije (otelde ýaşamak)
Өө Gündiz
өөө Men nomere zakaz beripdim
ү / Sowuk/ Yssy
үүү ( өөө) Açar (oteldäki nomeriň)
үү çaga
ү uly adam
pasport
өөөө Bimaza etmäň
. үү Meni oýaryň
- - Awtoulag
Ýol
Öwürim
Çatryk
Sakla
Aýlaw ýol
Geҫmek gadagan
Duralga
/ үү үү / Ýangyç guýulýan ýer/Bagy dolduryň / Benzin
/ Jerime / resminamalar
/ ү Kireýine almak / maşyn kärendesi
Meniň maşynym bozuldy
Awtohyzmat
- - үүүү Görkezijiler
Üns beriň
/ Girelge / Çykalga
үү / Çepe / Saga
/ Açyk / Ýapyk
/ Boş däl / Boş
/ өөөө Gadagan edilen / Rugset edilen
/ өө Başy / Soňy
/ ү Çekmek / Itelemek
/ Şu ýerde / Aňyryda
үү Çilim çekmäň
Howply
Serasap boluň
Arakesme
Geçelge
Maglumat
Hajathana
- - Ulag
. nirede ýerleşýär
şäher
köҫe
öý
kassa
bilet
өө şäheriň kartasy
Men taksi ҫagyrmak isleýärin
Awtobus
Duralga
/ / Aeroport / Uҫar / Reýs
Ýük
Otly
Ugur
/ Ugramak / Gelmek
ү / өө ү / ү / өө ү gündogar / günbatar / demirgazyk / günorta
- - Gulluklar
Pasport kontroly
Gümrük
Men resminamalarymy ýitirdim
/ / Keselhana / Dermanhana / Lukman
ү Tiz kömek
Ýangyn söndüriji gullygy
Polisiýa
Poҫta
- - / / Restoran / Kafe / Bar
өө Ofisiant
Men stol zakaz bermek isleýärin
/ үү Menýu / Çagalar menýusi
ү / / Sowuk / Yssy / Gyzdyrmak
! Işdäňiz aҫyk bolsun!
/ Stakan / jam
/ Çüýşe / Bulgur
/ ү ( ) syz / bilen
Suw
/ Şerap / Piwo
/ үү / Kofe / Süýt / Çaý
үү Miwe suwy
Çörek
ө Çorba
Syr
/ Şüle / bliny
/ / Gant / Duz / Burҫ
/ / Et / Balyk / Guş
/ Ү / Goýuň eti / Sygyr eti / Doňuz eti
Towuk
/ / Gaýnadylan / Gowurlan / Gril
Ajy
/ Desert / Miweler
Alma
ү Üzüm
Banan
/ Erik / Şetdaly
/ Apelsin / Limon
ү Ýer tudanasy
Nar
/ Gök önümler / Salat
ө Kartoşka
Sogan
Burҫ
Tüwi
Sarymsak
- - өө / өө Töleg / Pul
үү Hasap, baş üstüne
Ү Bahasy
өө Men kredit kartasy bilen tölejek
/ ү / өө Gaýtargy / Gaýtargysyz / Çaý pul
- - үү / ү Dukan / Azyklar
? Bu näme?
Үүү Görkeziň
ү ... bahasy näҫe
kilogram
/ uly / kiҫi
litr
metr
Arzan
Ү Gymmat
өөө Ýeňillik
- - Өө Reňk
/ Aҫyk reňk / gara reňk
/ ak / gara
ҫal
gyzyl
gök
ө mawy
sary
ýaşyl
goňur
mämişi
syýa gök
- - Ө kesel
...өө Meniň ... agyrýar
/ / / ү başym / iҫim / dişim
ө / / aýagym / elim / bilim
Meniň temperaturam ýokary
ө Lukmany ҫagyryň


 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 • "- " - ,