китоби му{овараКитоби му{овара дар як са{ифа

Китоби му{овара дар як са{ифа аз тарафи мутахассисони ширкати тарxумонии Flarus та{ия гардидааст. Дар ин лои{а тарxумонон ва му{аррирон - донандагони аслии забон{о ширкат доштанд. Ин китоби му{овара тан{о ибора{ои аз {ама заруриро бо тарxума ва навишти талаффуз шомил мебошад.

На зиёда аз 3 сония!

Ваrти омода сохтани китоби му{овара, мо тан{о як талаботи оддb - xустуxуи ибораи лозим бояд на зиёда аз 3 сония ваrтро гирад. Дар натиxа ба китоб{ои му{овараи мо дар {удуди 200 ибора{ои аз {ама зиёд истифодашавандаи {амаи забон{о ворид гардиданд

Барои чоп намудани му{овара самти тарxумаро интихоб намоед:

"Китоби му{овара дар як са{ифа" - ин ёрдамчии муъчаз, баро{ат ва муфиди шумо ваrти гуфтугe бо дигарон мебошад.