gepleşik kitabyTürkmen-türk gepleşik kitaby

?
Türkmen-türk gepleşik kitaby Flarus terjime kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan düzüldi. Taslamanyň işine ene dilinde işleýän redaktorlar we terjimeҫiler gatnaşdylar. Biz hemme ýagdaýlarda ulanmaga bolýan doly bahaly gepleşik kitabyny taýýarlamagy maksat goýmadyk. Bu kitapҫa diňe iň zerur sözleriň terjimesini we transkripsiýasyny öz iҫine alýar.

Sahypany ҫapdan ҫykarmak
Sahypany ҫapdan ҫykarmak


Türkmen-türk gepleşik kitaby - Söhbet Sohbet
Men / Siz Ben/Siz
Hawa / Ýok Evet/Hayır
Ýaşy / Ýaman İyi/Kötü
Salam / Hoş boluň Merhaba / Hoşçakalın
Ertiriňiz haýyrly bolsun / Gijäňiz rahat bolsun Günaydın / İyi geceler
Sag boluň / Baş üstüne Teşekkürler / Lütfen
Bagyşlaň (ýüz tutanda) Affedersiniz )konuşma sırasında)
Siziň adyňyz näme? Adınız ne?
Geҫmäge rugsat ediň Geçmeye müsaade ediniz
Aýtsaňyzlaň Söyler misiniz
Kömek ediň, haýyş edýärin Yardım edin, lütfen
Şuny ýazyň Bunu yazın
Gaýtalaň Tekrarlayın
Men düşünemok Anlamıyorum
Siz iňlisçe gepleýärsiňizmi? İngilizce konuşuyor musunuz?
Türkmen-türk gepleşik kitaby - Sifrlar Rakamlar
bir / iki / üç bir / iki / üç
dört / bäş / alty dört / beş / altı
ýedi / sekiz / dokuz yedi / sekiz / dokuz
on / ýüz / müň on / yüz / bin
Türkmen-türk gepleşik kitaby - Sene Tarih
Ýyl Yıl
Gün Gün
Dynç alyş güni Tatil
Türkmen-türk gepleşik kitaby - Hepde Hafta
duşenbe Pazartesi
sişenbe Salı
çarşenbe Çarşamba
penşenbe Perşembe
juma Cuma
şenbe Cumartesi
ýekşenbe Pazar
Türkmen-türk gepleşik kitaby - aý Ay
ýanwar Ocak
fewral Şubat
mart Mart
aprel Nisan
maý Mayıs
iýun Haziran
iýul Temmuz
awgust Ağustos
sentýabr Eylül
oktýabr Ekim
noýabr Kasım
dekabr Aralık
Türkmen-türk gepleşik kitaby - Myhmanhana Otel
Nomer Numara
Otag Oda
Ýaşamak ikamet
Cije (otelde ýaşamak) gece (otelde kalma)
Gündiz Gün
Men nomere zakaz beripdim Oda sipariş etmiştim
Sowuk/ Yssy Soğuk / Sıcak
Açar (oteldäki nomeriň) Anahtar (otel odasının)
çaga Çocuk
uly adam Büyük
pasport pasaport
Bimaza etmäň Rahatsız etmeyiniz
Meni oýaryň de beni uyandırınız
Türkmen-türk gepleşik kitaby - Awtoulag Otomobil
Ýol Yol
Öwürim Dönüş
Çatryk Kavşak
Sakla Durma
Aýlaw ýol Yolu dönerek geçme
Geҫmek gadagan Geçiş ysaktır
Duralga Otopark
Ýangyç guýulýan ýer/Bagy dolduryň / Benzin Yakıt dolumu / Tam doldurunuz / benzin
Jerime / resminamalar Ceza / belgeler
Kireýine almak / maşyn kärendesi Kira / Araba kiralama
Meniň maşynym bozuldy Arabam bozuldu
Awtohyzmat Otomobil servisi
Türkmen-türk gepleşik kitaby - Görkezijiler İşaretler
Üns beriň Dikkat
Girelge / Çykalga Giriş / Çıkış
Çepe / Saga Sola / sağa
Açyk / Ýapyk Kapalı / Açık
Boş däl / Boş Meşgul / Serbest
Gadagan edilen / Rugset edilen Yasaktır / izin verilir
Başy / Soňy Başı / Sonu
Çekmek / Itelemek Çekme / itme
Şu ýerde / Aňyryda burada / orada
Çilim çekmäň Sigara içilmez
Howply Tehlikeli
Serasap boluň Dikkatli
Arakesme Teneffüs
Geçelge Geçit
Maglumat Bilgi
Hajathana WC
Türkmen-türk gepleşik kitaby - Ulag Ilaşım
nirede ýerleşýär nerede yerleşir
şäher şehir
köҫe cadde
öý ev
kassa gişe
bilet bilet
şäheriň kartasy şehir haritası
Men taksi ҫagyrmak isleýärin Taksi çağırmak isterdim
Awtobus Otobüs
Duralga Durak
Aeroport / Uҫar / Reýs Havaalanı / Uçak / Sefer
Ýük Bagaj
Otly Tren
Ugur Güzergah
Ugramak / Gelmek Kalkış / Varış
gündogar / günbatar / demirgazyk / günorta doğu / batı / kuzey / güney
Türkmen-türk gepleşik kitaby - Gulluklar Servisler
Pasport kontroly Pasaport kontrolü
Gümrük Gümrük
Men resminamalarymy ýitirdim Belgelerimi kaybettim
Keselhana / Dermanhana / Lukman Hastane / Eczane / Doktor
Tiz kömek Ambülans
Ýangyn söndüriji gullygy İtfaiye servisi
Polisiýa Polis
Poҫta Postane
Türkmen-türk gepleşik kitaby - Restoran / Kafe / Bar Restoran / kafe / bar
Ofisiant Garson
Men stol zakaz bermek isleýärin Masa sipariş etmek istiyorum
Menýu / Çagalar menýusi Menü / Çocuk menüsü
Sowuk / Yssy / Gyzdyrmak Soğuk / Sıcak / Isıtmak
Işdäňiz aҫyk bolsun! Afiyet olsun!
Stakan / jam Bardak / fincan
Çüýşe / Bulgur Şişe / Kadeh
syz / bilen siz/ile (bir şey)
Suw Su
Şerap / Piwo Şarap / bira
Kofe / Süýt / Çaý Kahve / Süt / Çay
Miwe suwy Meyve suyu
Çörek Ekmek
Çorba Çorba
Syr Peynir
Şüle / bliny ezme/yufka
Gant / Duz / Burҫ Şeker / Tuz / Biber
Et / Balyk / Guş Et / Balık / Kuşeti
Goýuň eti / Sygyr eti / Doňuz eti Koyun eti / Dana eti / Domuz eti
Towuk Tavuk
Gaýnadylan / Gowurlan / Gril Haşlanmış / kavurma / Gril
Ajy Acılı
Desert / Miweler Tatlı / Meyve
Alma Elma
Üzüm Üzüm
Banan Muz
Erik / Şetdaly Erik / Şeftali
Apelsin / Limon Portakal / Limon
Ýer tudanasy Çilek
Nar Nar
Gök önümler / Salat Sebze / marul
Kartoşka Patates
Sogan Soğan
Burҫ Biber
Tüwi pirinç
Sarymsak sarımsak
Türkmen-türk gepleşik kitaby - Töleg / Pul Ödeme / Para
Hasap, baş üstüne Hesap, lütfen
Bahasy Fiyat
Men kredit kartasy bilen tölejek Kredi kartıyla ödemek istiyorum
Gaýtargy / Gaýtargysyz / Çaý pul Para üstü / Para üstü yok / çay parası
Türkmen-türk gepleşik kitaby - Dukan / Azyklar Mağaza / Gıda
Bu näme? Bu ne?
Görkeziň Gösteriniz .
... bahasy näҫe . Ne kadar?
kilogram kilogram
uly / kiҫi büyük / küçük
litr litre
metr metre
Arzan Ucuz
Gymmat Pahalı
Ýeňillik İmdirim
Türkmen-türk gepleşik kitaby - Reňk Renk
Aҫyk reňk / gara reňk açık renk / koyu renk
ak / gara beyaz / siyah
ҫal gri
gyzyl kırmızı
gök mavi
mawy açık mavi
sary sarı
ýaşyl yeşil
goňur kahverengi
mämişi turuncu
syýa gök mor
Türkmen-türk gepleşik kitaby - kesel Hastalık
Meniň ... agyrýar Benim ağrıyor
başym / iҫim / dişim kafa / boğaz / karın / diş
aýagym / elim / bilim ayak / el / bel
Meniň temperaturam ýokary Ateşim yüksek
Lukmany ҫagyryň Doktor çağırın


 • Türkmen-rus gepleşik kitaby
 • Türkmen-bolgar gepleşik kitaby
 • Türkmen-ispan gepleşik kitaby
 • Türkmen-daniýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-iňlis gepleşik kitaby
 • Türkmen-italiýan gepleşik kitaby
 • Türkmen-gazak gepleşik kitaby
 • Türkmen-litwa gepleşik kitaby
 • Türkmen-nemes gepleşik kitaby
 • Türkmen-norweg gepleşik kitaby
 • Türkmen-polýak gepleşik kitaby
 • Türkmen-portugal gepleşik kitaby
 • Türkmen-fin gepleşik kitaby
 • Türkmen-fransuz gepleşik kitaby
 • Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby
 • Türkmen-belorus gepleşik kitaby
 • Türkmen-grek gepleşik kitaby
 • Türkmen-gürji gepleşik kitaby
 • Türkmen-koreý gepleşik kitaby
 • Türkmen-ýapon gepleşik kitaby
 • Türkmen-rumyn gepleşik kitaby
 • Türkmen-serb gepleşik kitaby
 • Türkmen-türk gepleşik kitaby
 • Türkmen-ukrain gepleşik kitaby
 • Türkmen-hindi gepleşik kitaby
 • Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby
 • Türkmen-wenger gepleşik kitaby
 • Türkmen-arab gepleşik kitaby
 • Türkmen-golland gepleşik kitaby
 • Türkmen-hytaý gepleşik kitaby
 • Türkmen-afrikaans gepleşik kitaby
 • Türkmen-şwed gepleşik kitaby
 • Türkmen-mongol gepleşik kitaby
 • Türkmen-iwrit gepleşik kitaby
 • Türkmen-farsi gepleşik kitaby
 • Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby
 • Türkmen-täjik gepleşik kitaby
 • Türkmen-özbek gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowen gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowak gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-indoneziýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-horwat gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-eston gepleşik kitaby

 • Türk-rus gepleşik kitaby
 • Türk-bolgar gepleşik kitaby
 • Türk-ispan gepleşik kitaby
 • Türk-daniýa gepleşik kitaby
 • Türk-iňlis gepleşik kitaby
 • Türk-italiýan gepleşik kitaby
 • Türk-gazak gepleşik kitaby
 • Türk-litwa gepleşik kitaby
 • Türk-nemes gepleşik kitaby
 • Türk-norweg gepleşik kitaby
 • Türk-polýak gepleşik kitaby
 • Türk-portugal gepleşik kitaby
 • Türk-fin gepleşik kitaby
 • Türk-fransuz gepleşik kitaby
 • Türk-ҫeh gepleşik kitaby
 • Türk-belorus gepleşik kitaby
 • Türk-grek gepleşik kitaby
 • Türk-gürji gepleşik kitaby
 • Türk-koreý gepleşik kitaby
 • Türk-ýapon gepleşik kitaby
 • Türk-rumyn gepleşik kitaby
 • Türk-serb gepleşik kitaby
 • Türk-ukrain gepleşik kitaby
 • Türk-hindi gepleşik kitaby
 • Türk-wiýetnam gepleşik kitaby
 • Türk-wenger gepleşik kitaby
 • Türk-arab gepleşik kitaby
 • Türk-golland gepleşik kitaby
 • Türk-hytaý gepleşik kitaby
 • Türk-afrikaans gepleşik kitaby
 • Türk-şwed gepleşik kitaby
 • Türk-mongol gepleşik kitaby
 • Türk-iwrit gepleşik kitaby
 • Türk-farsi gepleşik kitaby
 • Türk-gyrgyz gepleşik kitaby
 • Türk-täjik gepleşik kitaby
 • Türk-türkmen gepleşik kitaby
 • Türk-özbek gepleşik kitaby
 • Türk-slowen gepleşik kitaby
 • Türk- gepleşik kitaby
 • Türk-slowak gepleşik kitaby
 • Türk- gepleşik kitaby
 • Türk-indoneziýa gepleşik kitaby
 • Türk-horwat gepleşik kitaby
 • Türk- gepleşik kitaby
 • Türk-eston gepleşik kitaby

 • "Türkmen-türk gepleşik kitaby" - bu Siziň aragatnaşykdaky ҫaklaňja, amatly we oňaýly kömekҫiňizdir.