gepleşik kitabyTürkmen-wiýetnam gepleşik kitaby

?
Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby Flarus terjime kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan düzüldi. Taslamanyň işine ene dilinde işleýän redaktorlar we terjimeҫiler gatnaşdylar. Biz hemme ýagdaýlarda ulanmaga bolýan doly bahaly gepleşik kitabyny taýýarlamagy maksat goýmadyk. Bu kitapҫa diňe iň zerur sözleriň terjimesini we transkripsiýasyny öz iҫine alýar.

Sahypany ҫapdan ҫykarmak
Sahypany ҫapdan ҫykarmak


Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby - Söhbet Cuộc trò chuyện
Men / Siz Tôi / Bạn
Hawa / Ýok Có / Không
Ýaşy / Ýaman Tốt / Xấu
Salam / Hoş boluň Xin chào / Tạm biệt
Ertiriňiz haýyrly bolsun / Gijäňiz rahat bolsun Chào buổi sáng / Buổi tối tốt lành
Sag boluň / Baş üstüne Cảm ơn / Không có gì
Bagyşlaň (ýüz tutanda) Cho tôi xin lỗi
Siziň adyňyz näme? Bạn tên gì
Geҫmäge rugsat ediň Xin vui lòng cho đi qua
Aýtsaňyzlaň Làm ơn cho tôi hỏi
Kömek ediň, haýyş edýärin Làm ơn giúp tôi
Şuny ýazyň Làm ơn hãy viết
Gaýtalaň Làm ơn nói lại
Men düşünemok Tôi không hiểu
Siz iňlisçe gepleýärsiňizmi? Bạn có nói tiếng Anh không?
Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby - Sifrlar Số
bir / iki / üç một / hai / ba
dört / bäş / alty bốn / năm / sáu
ýedi / sekiz / dokuz bảy / tám / chín
on / ýüz / müň mười / một trăm / một ngàn
Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby - Sene Ngày tháng
Ýyl Năm
Gün Ngày
Dynç alyş güni Ngày nghỉ
Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby - Hepde Tuần
duşenbe thứ hai
sişenbe thứ ba
çarşenbe thứ tư
penşenbe thứ năm
juma thứ sáu
şenbe thứ bảy
ýekşenbe chủ nhật
Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby - aý Tháng
ýanwar tháng một
fewral tháng hai
mart tháng ba
aprel tháng tư
maý tháng năm
iýun tháng sáu
iýul tháng bảy
awgust tháng tám
sentýabr tháng chín
oktýabr tháng mười
noýabr tháng mười một
dekabr tháng mười hai
Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby - Myhmanhana Khách sạn
Nomer Phòng
Otag Phòng
Ýaşamak Sống
Cije (otelde ýaşamak) Đêm
Gündiz Ngày
Men nomere zakaz beripdim Tôi đã đặt phòng trước
Sowuk/ Yssy Lạnh / Nóng
Açar (oteldäki nomeriň) Chìa khóa
çaga trẻ em
uly adam người lớn
pasport hộ chiếu
Bimaza etmäň Không làm phiền
Meni oýaryň Làm ơn thức tôi vào
Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby - Awtoulag Xe ô tô
Ýol Đường
Öwürim Lối rẽ
Çatryk Ngã tư
Sakla Dừng lại
Aýlaw ýol Đi quành
Geҫmek gadagan Lối đi cấm
Duralga Bãi đậu xe
Ýangyç guýulýan ýer/Bagy dolduryň / Benzin Cây xăng / Đổ đầy thùng / Xăng
Jerime / resminamalar Phạt / giấy tờ
Kireýine almak / maşyn kärendesi Thuê / Thuê xe
Meniň maşynym bozuldy Xe tôi bị hỏng
Awtohyzmat Dịch vụ sửa xe
Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby - Görkezijiler Biển báo
Üns beriň Chú ý
Girelge / Çykalga Lối vào / Lối ra
Çepe / Saga Rẽ trái / Rẽ phải
Açyk / Ýapyk Đóng / Mở
Boş däl / Boş Bận / Rảnh
Gadagan edilen / Rugset edilen Cấm / Cho phép
Başy / Soňy Bắt đầu / Kết thúc
Çekmek / Itelemek Kéo / Đẩy
Şu ýerde / Aňyryda Chỗ này / Đằng kia
Çilim çekmäň Không hút thuốc
Howply Nguy hiểm
Serasap boluň Cẩn thận
Arakesme Nghỉ giải lao
Geçelge Lối đi tắt
Maglumat Thông tin
Hajathana WC
Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby - Ulag Xe cộ
nirede ýerleşýär ở đâu
şäher thành phố
köҫe đường
öý nhà
kassa quầy thanh toán
bilet
şäheriň kartasy bản đồ thành phố
Men taksi ҫagyrmak isleýärin Tôi muốn đặt Taxi
Awtobus Xe buýt
Duralga Bến xe
Aeroport / Uҫar / Reýs Sân bay / Máy bay / Đường bay
Ýük Hành lý
Otly Tàu sắt
Ugur Hướng
Ugramak / Gelmek Giờ khởi hành / Giờ tới
gündogar / günbatar / demirgazyk / günorta đông / tây / bắc / nam
Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby - Gulluklar Dịch vụ
Pasport kontroly Kiểm tra hộ chiếu
Gümrük Hải quan
Men resminamalarymy ýitirdim Tôi bị mất giấy tờ
Keselhana / Dermanhana / Lukman Bệnh viện / Hiệu thuốc / Bác sĩ
Tiz kömek Cấp cứu
Ýangyn söndüriji gullygy Chữa cháy
Polisiýa Cảnh sát
Poҫta Bưu điện
Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby - Restoran / Kafe / Bar Nhà hàng / Quán ăn / Quầy Bar
Ofisiant Phục vụ
Men stol zakaz bermek isleýärin Tôi muốn đặt bàn
Menýu / Çagalar menýusi Menu / Menu cho trẻ em
Sowuk / Yssy / Gyzdyrmak Lạnh / Nóng / Làm nóng
Işdäňiz aҫyk bolsun! Chúc ăn ngon miệng!
Stakan / jam Cốc / Chén
Çüýşe / Bulgur Chai / Ly
syz / bilen không / có
Suw Nước
Şerap / Piwo Rượu vang / Bia
Kofe / Süýt / Çaý Cofe / Sữa / Trà
Miwe suwy Nước hoa quả
Çörek Bánh mỳ
Çorba Canh
Syr Pho-mát
Şüle / bliny Cháo / Bánh
Gant / Duz / Burҫ Đường / Muối / Ớt
Et / Balyk / Guş Thịt / Cá / Thịt chim
Goýuň eti / Sygyr eti / Doňuz eti Thịt cừu / Thịt bò / Thịt lợn
Towuk Thịt gà
Gaýnadylan / Gowurlan / Gril Luộc / Rán / Quay
Ajy Cay
Desert / Miweler Đồ tráng miệng / Hoa quả
Alma Táo
Üzüm Nho
Banan Chuối
Erik / Şetdaly Mơ / Đào
Apelsin / Limon Cam / Chanh
Ýer tudanasy Dâu
Nar Lựu
Gök önümler / Salat Rau quả / Salad
Kartoşka Khoai tây
Sogan Hành
Burҫ Ớt
Tüwi Cơm
Sarymsak Tỏi
Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby - Töleg / Pul Trả / Tiền
Hasap, baş üstüne Làm ơn cho hóa đơn
Bahasy Giá
Men kredit kartasy bilen tölejek Tôi muốn trả bằng thẻ tín dụng
Gaýtargy / Gaýtargysyz / Çaý pul Tiền thối / Không cần tiền thối / Tiền hoa hồng
Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby - Dukan / Azyklar Cửa hàng / Thực phẩm
Bu näme? Cái gì đây?
Görkeziň Cho tôi xem
... bahasy näҫe Giá bao nhiêu
kilogram
uly / kiҫi to / nhỏ
litr lít
metr mét
Arzan Rẻ
Gymmat Đắt
Ýeňillik Giảm giá
Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby - Reňk Màu
Aҫyk reňk / gara reňk sáng / tối
ak / gara trắng / đen
ҫal xám
gyzyl đỏ
gök xanh dương
mawy xanh lam
sary vàng
ýaşyl xanh lá cây
goňur nâu
mämişi cam
syýa gök tím
Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby - kesel Bệnh
Meniň ... agyrýar Tôi bị đau
başym / iҫim / dişim đầu / họng / bụng / răng
aýagym / elim / bilim chân / tay / lưng
Meniň temperaturam ýokary Tôi có nhệt độ cao
Lukmany ҫagyryň Gọi bác sỹ


 • Türkmen-rus gepleşik kitaby
 • Türkmen-bolgar gepleşik kitaby
 • Türkmen-ispan gepleşik kitaby
 • Türkmen-daniýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-iňlis gepleşik kitaby
 • Türkmen-italiýan gepleşik kitaby
 • Türkmen-gazak gepleşik kitaby
 • Türkmen-litwa gepleşik kitaby
 • Türkmen-nemes gepleşik kitaby
 • Türkmen-norweg gepleşik kitaby
 • Türkmen-polýak gepleşik kitaby
 • Türkmen-portugal gepleşik kitaby
 • Türkmen-fin gepleşik kitaby
 • Türkmen-fransuz gepleşik kitaby
 • Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby
 • Türkmen-belorus gepleşik kitaby
 • Türkmen-grek gepleşik kitaby
 • Türkmen-gürji gepleşik kitaby
 • Türkmen-koreý gepleşik kitaby
 • Türkmen-ýapon gepleşik kitaby
 • Türkmen-rumyn gepleşik kitaby
 • Türkmen-serb gepleşik kitaby
 • Türkmen-türk gepleşik kitaby
 • Türkmen-ukrain gepleşik kitaby
 • Türkmen-hindi gepleşik kitaby
 • Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby
 • Türkmen-wenger gepleşik kitaby
 • Türkmen-arab gepleşik kitaby
 • Türkmen-golland gepleşik kitaby
 • Türkmen-hytaý gepleşik kitaby
 • Türkmen-afrikaans gepleşik kitaby
 • Türkmen-şwed gepleşik kitaby
 • Türkmen-mongol gepleşik kitaby
 • Türkmen-iwrit gepleşik kitaby
 • Türkmen-farsi gepleşik kitaby
 • Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby
 • Türkmen-täjik gepleşik kitaby
 • Türkmen-özbek gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowen gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowak gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-indoneziýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-horwat gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-eston gepleşik kitaby

 • Wiýetnam-rus gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-bolgar gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-ispan gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-daniýa gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-iňlis gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-italiýan gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-gazak gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-litwa gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-nemes gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-norweg gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-polýak gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-portugal gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-fin gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-fransuz gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-ҫeh gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-belorus gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-grek gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-gürji gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-koreý gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-ýapon gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-rumyn gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-serb gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-türk gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-ukrain gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-hindi gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-wenger gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-arab gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-golland gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-hytaý gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-afrikaans gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-şwed gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-mongol gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-iwrit gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-farsi gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-gyrgyz gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-täjik gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-türkmen gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-özbek gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-slowen gepleşik kitaby
 • Wiýetnam- gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-slowak gepleşik kitaby
 • Wiýetnam- gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-indoneziýa gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-horwat gepleşik kitaby
 • Wiýetnam- gepleşik kitaby
 • Wiýetnam-eston gepleşik kitaby

 • "Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby" - bu Siziň aragatnaşykdaky ҫaklaňja, amatly we oňaýly kömekҫiňizdir.