իդիոմների բառարան Ծառայություններ մասնագիտական ​​թարգմանիչներիհայերեն-Turkmen իդիոմների բառարան

 ак выбрать бюро переводов?
հայերեն-Turkmen իդիոմների բառարան մշակվել է թարգմանական ընկերության Flarus. Ծրագիրը ներառում է խմբագիրների եւ թարգմանիչների, ովքեր հարազատ բանախոսներն. Մենք չէինք նպատակն է ստեղծել ամբողջական իդիոմների բոլոր հնարավոր դեպքերում. Այն ներառում է միայն առավել կարեւոր արտահայտությունը թարգմանության եւ արտագրելը.

Տպել այս էջը
Տպել այս էջը


հայերեն-Turkmen իդիոմների բառարան - հարցազրույց Söhbet
I / դուք Men / Siz
Այո / Ոչ Hawa / Ýok
Լավ / վատ Ýaşy / Ýaman
Hello / Goodbye Salam / Hoş boluň
Բարի լույս / Բարի գիշեր Ertiriňiz haýyrly bolsun / Gijäňiz rahat bolsun
Շնորհակալություն ձեզ / խնդրում Sag boluň / Baş üstüne
Ներեցեք համար (բեռնաթափման) Bagyşlaň (ýüz tutanda)
Ինչ է ձեր անունը? Siziň adyňyz näme?
Թույլ տվեք անցնել Geҫmäge rugsat ediň
արագ Aýtsaňyzlaň
Օգնություն, խնդրում ենք Kömek ediň, haýyş edýärin
Գրեք այն Şuny ýazyň
կրկնել Gaýtalaň
Ես չեմ հասկանում, թե Men düşünemok
Դուք ասում եք, անգլերենով: Siz iňlisçe gepleýärsiňizmi?
հայերեն-Turkmen իդիոմների բառարան - գործիչներ Sifrlar
մեկ / երկու / երեք bir / iki / üç
Չորս / հինգ / վեց dört / bäş / alty
յոթ / ութ / ինը ýedi / sekiz / dokuz
տասը / մեկ հարյուր / հազար on / ýüz / müň
հայերեն-Turkmen իդիոմների բառարան - ամսաթիվ Sene
տարի Ýyl
օր Gün
արտադրանք Dynç alyş güni
հայերեն-Turkmen իդիոմների բառարան - շաբաթ Hepde
երկուշաբթի duşenbe
երեքշաբթի sişenbe
չորեքշաբթի çarşenbe
հինգշաբթի penşenbe
ուրբաթ juma
շաբաթ şenbe
կիրակի ýekşenbe
հայերեն-Turkmen իդիոմների բառարան - ամիս
հունվար ýanwar
փետրվար fewral
մարտ mart
ապրիլ aprel
մայիս maý
հունիսի iýun
հուլիսի iýul
օգոստոս awgust
սեպտեմբեր sentýabr
հոկտեմբեր oktýabr
նոյեմբեր noýabr
դեկտեմբեր dekabr
հայերեն-Turkmen իդիոմների բառարան - հյուրանոց Myhmanhana
թիվ Nomer
սենյակ Otag
հարմարեցում Ýaşamak
Գիշերային (նստավայրում) Cije (otelde ýaşamak)
օր Gündiz
Ես հրամայել սենյակ Men nomere zakaz beripdim
Սառը / տաք Sowuk/ Yssy
Առանցքային (- ից սենյակներում հյուրանոցու Açar (oteldäki nomeriň)
երեխա çaga
չափահաս uly adam
անձնագիր pasport
Չեն խանգարի Bimaza etmäň
Wake ինձ, ... Meni Е Е oýaryň
հայերեն-Turkmen իդիոմների բառարան - ավտոմեքենա Awtoulag
ճանապարհ Ýol
աղավաղում Öwürim
հատում Çatryk
կանգ առնել Sakla
շեղում Aýlaw ýol
ճանապարհային մինչեւ Geҫmek gadagan
կայանում Duralga
Լցնում / Լրացրեք լիարժեք տանկի / Բենզին Ýangyç guýulýan ýer/Bagy dolduryň / Benzin
Fine / փաստաթղթերը Jerime / resminamalar
Rental / Ավտոմեքենաների վարձույթ Kireýine almak / maşyn kärendesi
Իմ մեքենան կոտրել ներքեւ Meniň maşynym bozuldy
ավտոմեքենա Awtohyzmat
հայերեն-Turkmen իդիոմների բառարան - ցուցիչների Görkezijiler
Զգուշացեք Üns beriň
Մուտք / Արդյունք Girelge / Çykalga
Ձախ եզրի / Right Çepe / Saga
Փակ / Բացել Açyk / Ýapyk
Busy / Հասանելի Boş däl / Boş
Արգելվում / Թույլատրված Gadagan edilen / Rugset edilen
Սկիզբ / End Başy / Soňy
Քաշեք / Push Çekmek / Itelemek
Այստեղ / Այնտեղ Şu ýerde / Aňyryda
ծխելը արգելվում է Çilim çekmäň
վտանգավորության Howply
ուշադիր Serasap boluň
կոտրել Arakesme
անցում Geçelge
Տեղեկատվություն Maglumat
WC Hajathana
հայերեն-Turkmen իդիոմների բառարան - տրանսպորտային Ulag
Որտեղ է ... Е Е nirede ýerleşýär
քաղաք şäher
փողոց köҫe
տուն öý
Դրամարկղ kassa
տոմս bilet
քաղաքի քարտեզը şäheriň kartasy
Ես կցանկանայի տաքսի կանչել Men taksi ҫagyrmak isleýärin
ավտոբուս Awtobus
կանգ առնել Duralga
Airport / Aircraft / Flight Aeroport / Uҫar / Reýs
բագաժ Ýük
գնացք Otly
ուղղություն Ugur
Մեկնում / Ժամանում Ugramak / Gelmek
արեւելք / West / հյուսիս / հարավ gündogar / günbatar / demirgazyk / günorta
հայերեն-Turkmen իդիոմների բառարան - ծառայություններ Gulluklar
անձնագրերի ստուգում Pasport kontroly
Մաքսազերծված է Gümrük
Ես կորցրել փաստաթղթերը Men resminamalarymy ýitirdim
Հիվանդանոցային / Դեղագործություն / Բժիշկ Keselhana / Dermanhana / Lukman
շտապ օգնություն Tiz kömek
կրակ Ýangyn söndüriji gullygy
ոստիկանություն Polisiýa
փոստ Poҫta
հայերեն-Turkmen իդիոմների բառարան - Ռեստորան / Սրճարան / Բար Restoran / Kafe / Bar
մատուցող Ofisiant
Ես ուզում եմ Գիրք սեղան Men stol zakaz bermek isleýärin
Մենյու / Մանկական մենյու Menýu / Çagalar menýusi
Սառը / տաք / Warm Sowuk / Yssy / Gyzdyrmak
Bon appetit! Işdäňiz aҫyk bolsun!
A ապակի / բաժակ Stakan / jam
Շշի / Glass Çüýşe / Bulgur
հետ / առանց (մի բան) Е syz / Е bilen
ջուր Suw
Գինի / Գարեջուր Şerap / Piwo
Սուրճ / Milk / Tea Kofe / Süýt / Çaý
հյութ Miwe suwy
հաց Çörek
ապուր Çorba
պանիր Syr
Շիլա / Բլիթներ Şüle / bliny
Շաքարավազ / Աղ / Pepper Gant / Duz / Burҫ
Միս / Fish / Bird Et / Balyk / Guş
Lamb / Տավարի / Pork Goýuň eti / Sygyr eti / Doňuz eti
հավ Towuk
Եփած / տապակած / գրիլ Gaýnadylan / Gowurlan / Gril
սուր Ajy
Աղանդեր / Fruit Desert / Miweler
խնձոր Alma
խաղող Üzüm
բանան Banan
Ծիրանի / Peach Erik / Şetdaly
Orange / Կիտրոն Apelsin / Limon
ելակ Ýer tudanasy
նուռ Nar
Բանջարեղեն / Salad Gök önümler / Salat
կարտոֆիլ Kartoşka
աղեղ Sogan
պղպեղ Burҫ
բրինձ Tüwi
սխտոր Sarymsak
հայերեն-Turkmen իդիոմների բառարան - Cash / Money Töleg / Pul
Bill, խնդրում ենք Hasap, baş üstüne
գին Bahasy
Ես ուզում եմ վճարել կրեդիտ քարտով Men kredit kartasy bilen tölejek
Առաքում / Առանց ավանդային / Tips Gaýtargy / Gaýtargysyz / Çaý pul
հայերեն-Turkmen իդիոմների բառարան - Խանութ / Ապրանքներ Dukan / Azyklar
Ինչ է դա: Bu näme?
Ցույց են տալիս, ... Görkeziň
Որքան է ... ... bahasy näҫe
կիլոգրամ kilogram
մեծ / փոքր uly / kiҫi
L litr
մետր metr
էժան Arzan
թանկ Gymmat
զեղչել Ýeňillik
հայերեն-Turkmen իդիոմների բառարան - գույն Reňk
Light / Dark Aҫyk reňk / gara reňk
Սպիտակ / Black ak / gara
գորշ ҫal
կարմիր gyzyl
կապույտ gök
կապույտ mawy
դեղին գույն sary
կանաչ ýaşyl
դարչնագույն goňur
նարնջի mämişi
կարմրել syýa gök
հայերեն-Turkmen իդիոմների բառարան - հիվանդություն kesel
Այն ցավում ... Meniň ... agyrýar
ղեկավարը / կոկորդի / ստամոքսի / ատամի başym / iҫim / dişim
ոտքը / ARM / ետ aýagym / elim / bilim
Ես դողէրոցք Meniň temperaturam ýokary
Կարող եք բժիշկ կանչել: Lukmany ҫagyryň


 • հայերեն-ռուսերեն իդիոմների բառարան
 • հայերեն-Բուլղարիայի իդիոմների բառարան
 • հայերեն-իսպաներեն իդիոմների բառարան
 • հայերեն-danish իդիոմների բառարան
 • հայերեն-Անգլերեն իդիոմների բառարան
 • հայերեն-իտալական իդիոմների բառարան
 • հայերեն-Ղազախստանի իդիոմների բառարան
 • հայերեն-Լիտվայի իդիոմների բառարան
 • հայերեն-գերմաներեն իդիոմների բառարան
 • հայերեն-նորվեգերեն իդիոմների բառարան
 • հայերեն-Լեհաստանի իդիոմների բառարան
 • հայերեն-portuguese իդիոմների բառարան
 • հայերեն-ֆիններեն իդիոմների բառարան
 • հայերեն-ֆրանսերեն իդիոմների բառարան
 • հայերեն-չեխ իդիոմների բառարան
 • հայերեն-Բելոռուսերեն իդիոմների բառարան
 • հայերեն-հունարեն իդիոմների բառարան
 • հայերեն-վրացական իդիոմների բառարան
 • հայերեն-Կորեայի իդիոմների բառարան
 • հայերեն-ճապոնացի իդիոմների բառարան
 • հայերեն-ռումիներեն իդիոմների բառարան
 • հայերեն-սերբերեն իդիոմների բառարան
 • հայերեն-թուրքական իդիոմների բառարան
 • հայերեն-ուկրաինական իդիոմների բառարան
 • հայերեն-hindi իդիոմների բառարան
 • հայերեն-Վիետնամերեն իդիոմների բառարան
 • հայերեն-Հունգարիայի իդիոմների բառարան
 • հայերեն-Arabic իդիոմների բառարան
 • հայերեն-հոլանդական իդիոմների բառարան
 • հայերեն-չինացի իդիոմների բառարան
 • հայերեն-afrikaans իդիոմների բառարան
 • հայերեն-շվեդերեն իդիոմների բառարան
 • հայերեն-մոնղոլական իդիոմների բառարան
 • հայերեն-եբրայերեն իդիոմների բառարան
 • հայերեն-Farsi իդիոմների բառարան
 • հայերեն-Ղրղզստանի իդիոմների բառարան
 • հայերեն-Տաջիկստանի իդիոմների բառարան
 • հայերեն-Turkmen իդիոմների բառարան
 • հայերեն-ուզբեկերեն իդիոմների բառարան
 • հայերեն-Սլովենիայի իդիոմների բառարան
 • հայերեն-slovak իդիոմների բառարան
 • հայերեն-Ադրբեջանի իդիոմների բառարան
 • հայերեն-Ինդոնեզերեն իդիոմների բառարան
 • հայերեն-Խորվաթիայի իդիոմների բառարան
 • հայերեն- իդիոմների բառարան
 • հայերեն-Էստոնիայի իդիոմների բառարան

 • Turkmen-ռուսերեն իդիոմների բառարան
 • Turkmen-Բուլղարիայի իդիոմների բառարան
 • Turkmen-իսպաներեն իդիոմների բառարան
 • Turkmen-danish իդիոմների բառարան
 • Turkmen-Անգլերեն իդիոմների բառարան
 • Turkmen-իտալական իդիոմների բառարան
 • Turkmen-Ղազախստանի իդիոմների բառարան
 • Turkmen-Լիտվայի իդիոմների բառարան
 • Turkmen-գերմաներեն իդիոմների բառարան
 • Turkmen-նորվեգերեն իդիոմների բառարան
 • Turkmen-Լեհաստանի իդիոմների բառարան
 • Turkmen-portuguese իդիոմների բառարան
 • Turkmen-ֆիններեն իդիոմների բառարան
 • Turkmen-ֆրանսերեն իդիոմների բառարան
 • Turkmen-չեխ իդիոմների բառարան
 • Turkmen-Բելոռուսերեն իդիոմների բառարան
 • Turkmen-հունարեն իդիոմների բառարան
 • Turkmen-վրացական իդիոմների բառարան
 • Turkmen-Կորեայի իդիոմների բառարան
 • Turkmen-ճապոնացի իդիոմների բառարան
 • Turkmen-ռումիներեն իդիոմների բառարան
 • Turkmen-սերբերեն իդիոմների բառարան
 • Turkmen-թուրքական իդիոմների բառարան
 • Turkmen-ուկրաինական իդիոմների բառարան
 • Turkmen-hindi իդիոմների բառարան
 • Turkmen-Վիետնամերեն իդիոմների բառարան
 • Turkmen-Հունգարիայի իդիոմների բառարան
 • Turkmen-Arabic իդիոմների բառարան
 • Turkmen-հոլանդական իդիոմների բառարան
 • Turkmen-չինացի իդիոմների բառարան
 • Turkmen-afrikaans իդիոմների բառարան
 • Turkmen-շվեդերեն իդիոմների բառարան
 • Turkmen-մոնղոլական իդիոմների բառարան
 • Turkmen-եբրայերեն իդիոմների բառարան
 • Turkmen-Farsi իդիոմների բառարան
 • Turkmen-Ղրղզստանի իդիոմների բառարան
 • Turkmen-Տաջիկստանի իդիոմների բառարան
 • Turkmen-ուզբեկերեն իդիոմների բառարան
 • Turkmen-Սլովենիայի իդիոմների բառարան
 • Turkmen-հայերեն իդիոմների բառարան
 • Turkmen-slovak իդիոմների բառարան
 • Turkmen-Ադրբեջանի իդիոմների բառարան
 • Turkmen-Ինդոնեզերեն իդիոմների բառարան
 • Turkmen-Խորվաթիայի իդիոմների բառարան
 • Turkmen- իդիոմների բառարան
 • Turkmen-Էստոնիայի իդիոմների բառարան

 • "հայերեն-Turkmen իդիոմների բառարան" - Արդյոք կամ կոմպակտ, հարմար եւ գործնական գործիք կապի.