разговорник Услуги на професионални преводачиБългарски-корейски разговорник

Как выбрать бюро переводов?
Български-корейски разговорник е съставен от специалистите на агенцията за преводи Flarus.В проекта взеха участие редактори и преводачи, превеждащи на родния си език. Не сме си поставили за цел създаването на изчерпателен разговорник, подходящ за всички възможни случаи. Този включва само най-необходимите изрази с превод и транскрипция.

Принтиране на страницата
Принтиране на страницата


Български-корейски разговорник - Разговор 대화
Аз / Вие 나 / 당신
Да / Не 네 / 아니오
Добре / Лошо 좋아요 / 나빠요
Здравейте / Довиждане 안녕하세요 / 안녕히 계세요 - тому, кто остаётся (안녕히 가세요 - тому, кто уходит)
Добро утро / Лека нощ 안녕하세요 / 안녕히 주무세요
Благодаря / Моля 감사합니다 / 좀
Извинете (при обръщение) 죄송합니다
Как се казвате? 이름이 무엇입니까?
Може ли да мина 좀 가는 것을 허락하십시오
Бихте ли ми казали 이야기하십시오
Бихте ли ми помогнали 좀 도와 주세요
Напишете това 이것을 써 주십시오
Повторете 다시 한 번 하십시오
Не разбирам 못 이해합니다
Говорите ли английски? 영어를 할 수 있습니까?
Български-корейски разговорник - Цифри 수자
едно / две / три 하나 / 둘 / 셋
четири / пет / шест 넷 / 다섯 / 여섯
седем / осем / девет 일곱 / 여덟 / 아홈
десет / сто / хиляда 열 / 백 / 천
Български-корейски разговорник - Дата 날짜
Година
Ден
Почивен 휴일
Български-корейски разговорник - Седмица
понеделник 월요일
вторник 화요일
сряда 수요일
четвъртък 목요일
петък 금요일
събота 토요일
неделя 일요일
Български-корейски разговорник - Месец
януари 일월
февруари 이월
март 삼월
април 사월
май 오월
юни 유월
юли 칠월
август 팔월
септември 구월
октомври 시월
ноември 십일월
декември 십이월
Български-корейски разговорник - Хотел 호텔
Стая (в хотел)
Стая
Престой 살기
Нощувка 밤 (호텔에서)
Ден
Имам запазена стая 방을 예약했습니다
Студено / Топло 춥습니다 / 덥습니다
Бихте ли ми дали ключа от стая 열쇠 (호텔 방의)
дете 아이
възрастен 오른 사람
паспорт 여권
Не ме безпокойте 방해하지 마십시오
Събудете ме в... … 나를 깨우십시오
Български-корейски разговорник - Лека кола 자동차
Път 도로
Завой 돌리는 곳
Кръстовище 사거리
Стоп 멈춤
Обход 우회
Минаването забранено 통행 금지
Паркинг 주차장
Зареждане / Заредете резервоара догоре / Бензин 주유소 / 연료를 보급하십시오 / 벤진
Глоба / документи 벌금 / 서류
Искам да наема лека кола 저동차 고용
Колата ми се повреди 자동차는 고장났습니다
Автосервиз 자동차 서비스 센터
Български-корейски разговорник - Указатели 길 안내판
Внимание 주의
Вход / Изход 입구 / 출구
Наляво / Надясно 왼쪽 / 오른쪽
Затворено / Отворено 열려 있습니다 / 닫아 있습니다
Заето / Свободно 차지 / 자유
Забранено / Разрешено 금지 / 허락
Начало / Край 시작 / 끝
Дърпам / Тикам 끌다 / 밀다
Тук / Там 여기 / 거기
Пушенето забранено 금연
Опасно 위험합니다
Внимателно 조심하십시오
Прекъсване 휴식
Пешеходна пътека 통행
Информация 정보
Тоалетна 화장실
Български-корейски разговорник - Транспорт 수송
Къде се намира… ...은/는 어디입닏까?
град 도시
улица 거리
номер
каса 계산대
билет
карта на града 도시 지도
Бих искал да извикам такси 택시를 타고 싶습니다
Автобус 버스
Спирка 종류장
Летище / Самолет / Полет 비행장 / 비행기 / 비행
Багаж 휴대품
Влак 기차
Направление 방향
Тръгване / Пристигане 출발 / 도착
изток / запад / север / юг 동 / 서 / 북 / 남
Български-корейски разговорник - Служби 서비스
Паспортен контрол 여권 검사 기관
Митница 세관 사무소
Изгубил съм документите си 서류를 잃어버렸습니다
Болница / Аптека / Лекар 병원 / 약국 / 의사
Бърза помощ 구급차
Пожарна 소방관
Полиция 경찰
Поща 우체국
Български-корейски разговорник - Ресторант / Кафене / Бар 레스토랑 / 커피숍 / 술집
Сервитьор 사환
Искам да запазя маса 자리를 예약하고 싶습니다
Меню / Детско меню 메뉴 / 아이 메뉴
Приятен апетит 맛있게 드십시오
Водна чаша / Чашка
Бутилка / Чаша със столче 병 / 술잔
без / с 없이 / 있어
Вода
Вино / Бира 양주 / 맥주
Кафе / Мляко / Чай 커피 / 우유 / 차
Сок 주스
Хляб
Супа 스프
Кашкавал 치즈
Каша / Палачинки 죽 / 팬케이크
Захар / Сол 설탕 / 소금 / 고추
Месо / Риба / Месо от птици 고기 / 생성 / 새고기
Овнешко / Говеждо / Свинско 양고기 / 소고기 / 돼지고기
Пилешко 닭고기
Варен / Печен / На грил 긇인 / 튀긴 / 굽은
Лютиво 맵습니다
Десерт / Плодове 디저트 / 과일
Ябълка 사과
Грозде 포도
Банан 바나나
Кайсия / Праскова 살구 / 복숭아
Портокал / Лимон 오랜지 / 레몬
Ягоди 딸기
Нар 석류
Зеленчуци / Салата 야채 / 샐러드
Картофи 감자
Лук 양파
Чушка 고추
Ориз
Чесън 마늘
Български-корейски разговорник - Плащане / Пари 지불 / 돈
Сметката, моля 좀 계산서를 주세요
Цена
Искам да платя с кредитна карта 카드로 지불하고 싶습니다
Ресто / Без ресто / Бакшиш 거스름돈 / 거스름 없이 / 상금
Български-корейски разговорник - Магазин / Продукти 가게 / 제품
Какво е това? 이것은 무엇입니까?
Бихте ли ми показали… ...를/을 보여 주십시오
Колко струва... …은/는 얼마입니까?
килограм 킬로
голям / малък 큽니다 / 작습니다
литър 리터
метър 미터
Евтино 쌉니다
Скъпо 비쌉니다
Отстъпка 할인
Български-корейски разговорник - Цвят 색깔
светъл / тъмен 맑은 / 어두운
бял / черен 하얀 / 검은
сив 회색
червен 붉은
син 푸른
светлосин 푸른
жълт 노란
зелен 초록색
кафяв 갈색
оранжев 주황색
виолетов 보라색
Български-корейски разговорник - Болест
Боли ме... ...이/가 아픕니다
главата / гърлото / стомахът / зъб 머리 / 목 / 배 / 이
кракът / ръката / гърбът 발 / 손 / 등
Имам висока температура 열이 났습니다
Извикайте лекар 의사를 부르싶시오


 • Български-руски разговорник
 • Български-испански разговорник
 • Български-датски разговорник
 • Български-английски разговорник
 • Български-италиански разговорник
 • Български-казахски разговорник
 • Български-литовски разговорник
 • Български-немски разговорник
 • Български-норвежки разговорник
 • Български-полски разговорник
 • Български-португалски разговорник
 • Български-финландски разговорник
 • Български-френски разговорник
 • Български-чешки разговорник
 • Български-белоруски разговорник
 • Български-гръцки разговорник
 • Български-грузински разговорник
 • Български-корейски разговорник
 • Български-японски разговорник
 • Български-румънски разговорник
 • Български-сръбски разговорник
 • Български-турски разговорник
 • Български-украински разговорник
 • Български-хинди разговорник
 • Български-виетнамски разговорник
 • Български-унгарски разговорник
 • Български-арабски разговорник
 • Български-холандски разговорник
 • Български-китайски разговорник
 • Български-африкаанс разговорник
 • Български-шведски разговорник
 • Български-монголски разговорник
 • Български-иврит разговорник
 • Български-фарси разговорник
 • Български-киргизки разговорник
 • Български-таджикски разговорник
 • Български-туркменски разговорник
 • Български-узбекски разговорник
 • Български-словенски разговорник
 • Български-арменски разговорник
 • Български-словашки разговорник
 • Български-азербайджански разговорник
 • Български-индонезийски разговорник
 • Български-хърватски разговорник
 • Български- разговорник
 • Български-естонски разговорник

 • Корейски-руски разговорник
 • Корейски-български разговорник
 • Корейски-испански разговорник
 • Корейски-датски разговорник
 • Корейски-английски разговорник
 • Корейски-италиански разговорник
 • Корейски-казахски разговорник
 • Корейски-литовски разговорник
 • Корейски-немски разговорник
 • Корейски-норвежки разговорник
 • Корейски-полски разговорник
 • Корейски-португалски разговорник
 • Корейски-финландски разговорник
 • Корейски-френски разговорник
 • Корейски-чешки разговорник
 • Корейски-белоруски разговорник
 • Корейски-гръцки разговорник
 • Корейски-грузински разговорник
 • Корейски-японски разговорник
 • Корейски-румънски разговорник
 • Корейски-сръбски разговорник
 • Корейски-турски разговорник
 • Корейски-украински разговорник
 • Корейски-хинди разговорник
 • Корейски-виетнамски разговорник
 • Корейски-унгарски разговорник
 • Корейски-арабски разговорник
 • Корейски-холандски разговорник
 • Корейски-китайски разговорник
 • Корейски-африкаанс разговорник
 • Корейски-шведски разговорник
 • Корейски-монголски разговорник
 • Корейски-иврит разговорник
 • Корейски-фарси разговорник
 • Корейски-киргизки разговорник
 • Корейски-таджикски разговорник
 • Корейски-туркменски разговорник
 • Корейски-узбекски разговорник
 • Корейски-словенски разговорник
 • Корейски-арменски разговорник
 • Корейски-словашки разговорник
 • Корейски-азербайджански разговорник
 • Корейски-индонезийски разговорник
 • Корейски-хърватски разговорник
 • Корейски- разговорник
 • Корейски-естонски разговорник

 • "Български-корейски разговорник" - това е Вашият компактен, удобен и практичен помощник в общуването.