konverzačná príručka Služby odborných prekladateľovSlovenský-Turkmen konverzačná príručka

 ак выбрать бюро переводов?
Slovenský-Turkmen konverzačná príručka bola vypracovaná odborníkmi prekladateľskéj firmy Flarus. Na projekte sa podieľalo na redaktorov a prekladateľov, ktorí sú nosiči jazyka. Nechceli sme za cieľ vytvoriť konverzačnú príručku pre všetky možné prípady. To obsahuje len najzákladnejšie vyjadrenie prekladov a prepisov.

Vytlačiť túto stránku
Vytlačiť túto stránku


Slovenský-Turkmen konverzačná príručka - rozhovor Söhbet
I / vy Men / Siz
Áno / nie Hawa / Ýok
Dobrá / Bad Ýaşy / Ýaman
Ahoj / Dovidenia Salam / Hoş boluň
Dobrý deň / Dobrú noc Ertiriňiz haýyrly bolsun / Gijäňiz rahat bolsun
Ďakujem / Prosím Sag boluň / Baş üstüne
Sorry (pre manipuláciu) Bagyşlaň (ýüz tutanda)
Ako sa voláte? Siziň adyňyz näme?
Dovoľte mi prejsť Geҫmäge rugsat ediň
prompt Aýtsaňyzlaň
Pomôžte, prosím Kömek ediň, haýyş edýärin
napíšte to Şuny ýazyň
opakovať Gaýtalaň
nerozumiem Men düşünemok
Hovoríte, že v angličtine? Siz iňlisçe gepleýärsiňizmi?
Slovenský-Turkmen konverzačná príručka - čísla Sifrlar
jeden / dva / tri bir / iki / üç
štyri / päť / šesť dört / bäş / alty
sedem / osem / deväť ýedi / sekiz / dokuz
desať / sto / tisíc on / ýüz / müň
Slovenský-Turkmen konverzačná príručka - dátum Sene
rok Ýyl
deň Gün
výkon Dynç alyş güni
Slovenský-Turkmen konverzačná príručka - týždeň Hepde
pondelok duşenbe
utorok sişenbe
streda çarşenbe
štvrtok penşenbe
piatok juma
sobota şenbe
nedeľa ýekşenbe
Slovenský-Turkmen konverzačná príručka - mesiac
január ýanwar
február fewral
marec mart
apríl aprel
máj maý
jún iýun
júl iýul
august awgust
septembra sentýabr
október oktýabr
november noýabr
december dekabr
Slovenský-Turkmen konverzačná príručka - hotel Myhmanhana
číslo Nomer
izbu Otag
ubytovanie Ýaşamak
Noc (v rezidencii) Cije (otelde ýaşamak)
deň Gündiz
Objednal som si miestnosť Men nomere zakaz beripdim
Studená / teplá Sowuk/ Yssy
Kľúč (z izieb v hoteli) Açar (oteldäki nomeriň)
dieťa çaga
dospelý uly adam
cestovný pas pasport
nerušiť Bimaza etmäň
Zobuď ma ... Meni Е Е oýaryň
Slovenský-Turkmen konverzačná príručka - auto Awtoulag
cestné Ýol
skrúteniu Öwürim
križovatka Çatryk
prestať Sakla
obchádzka Aýlaw ýol
cesta hore Geҫmek gadagan
parkovanie Duralga
Plniace / vyplnenie plnú nádrž / Petrol Ýangyç guýulýan ýer/Bagy dolduryň / Benzin
Jemná / dokumenty Jerime / resminamalar
Prenájom / Autopožičovňa Kireýine almak / maşyn kärendesi
Moje auto pokazilo Meniň maşynym bozuldy
auto Awtohyzmat
Slovenský-Turkmen konverzačná príručka - ukazovatele Görkezijiler
pozor Üns beriň
Input / Output Girelge / Çykalga
Ľavý / pravý Çepe / Saga
Uzavretá / Otvoriť Açyk / Ýapyk
Busy / K dispozícii Boş däl / Boş
Zakázané / povolené Gadagan edilen / Rugset edilen
Začiatok / koniec Başy / Soňy
Pull / push Çekmek / Itelemek
Tu / tam Şu ýerde / Aňyryda
nefajčiť Çilim çekmäň
nebezpečne Howply
opatrne Serasap boluň
prestávka Arakesme
prechod Geçelge
informácie Maglumat
WC Hajathana
Slovenský-Turkmen konverzačná príručka - transport Ulag
Kde je ... Е Е nirede ýerleşýär
veľkomesto şäher
pouličné köҫe
dom öý
pokladňa kassa
vstupenka bilet
mapa mesta şäheriň kartasy
Chcel by som zavolať taxík Men taksi ҫagyrmak isleýärin
autobus Awtobus
prestať Duralga
Letisko / Lietadlá / Lietadlo Aeroport / Uҫar / Reýs
batožinu Ýük
vlak Otly
smer Ugur
Odchod / Príchod Ugramak / Gelmek
východ / západ / sever / juh gündogar / günbatar / demirgazyk / günorta
Slovenský-Turkmen konverzačná príručka - služby Gulluklar
pasová kontrola Pasport kontroly
colné Gümrük
Stratil som doklady Men resminamalarymy ýitirdim
Nemocnice / Farmácia / Doctor Keselhana / Dermanhana / Lukman
ambulancie Tiz kömek
požiarne Ýangyn söndüriji gullygy
polícia Polisiýa
pošta Poҫta
Slovenský-Turkmen konverzačná príručka - Reštaurácia / Cafe / Bar Restoran / Kafe / Bar
čašník Ofisiant
Chcem rezervovať stôl Men stol zakaz bermek isleýärin
Menu / Detské menu Menýu / Çagalar menýusi
Studená / Teplá / Teplé Sowuk / Yssy / Gyzdyrmak
Dobrú chuť! Işdäňiz aҫyk bolsun!
Sklenená / pohár Stakan / jam
Fľaša / Sklo Çüýşe / Bulgur
s / bez (niečo) Е syz / Е bilen
voda Suw
Víno / Pivo Şerap / Piwo
Káva / mlieko / čaj Kofe / Süýt / Çaý
šťava Miwe suwy
chlieb Çörek
polievka Çorba
syr Syr
Kaša / Palacinky Şüle / bliny
Cukor / Salt / Pepper Gant / Duz / Burҫ
Mäso / ryba / Bird Et / Balyk / Guş
Jahňacie / hovädzie / bravčové Goýuň eti / Sygyr eti / Doňuz eti
kura Towuk
Varené / vyprážané / gril Gaýnadylan / Gowurlan / Gril
akútna Ajy
Dezert / ovocie Desert / Miweler
jablko Alma
hrozno Üzüm
banán Banan
Marhuľa / Peach Erik / Şetdaly
Orange / Lemon Apelsin / Limon
jahody Ýer tudanasy
granátové jablko Nar
Zelenina / Šalát Gök önümler / Salat
zemiaky Kartoşka
lúk Sogan
korenie Burҫ
ryža Tüwi
cesnak Sarymsak
Slovenský-Turkmen konverzačná príručka - Cash / Peniaze Töleg / Pul
Bill, prosím Hasap, baş üstüne
cena Bahasy
Chcem platiť kreditnou kartou Men kredit kartasy bilen tölejek
Dodávka / bez zálohy / tipy Gaýtargy / Gaýtargysyz / Çaý pul
Slovenský-Turkmen konverzačná príručka - Obchod / Products Dukan / Azyklar
Čo je to? Bu näme?
Ukáž ... Görkeziň
Koľko je ... ... bahasy näҫe
kilogram kilogram
veľké / malé uly / kiҫi
l litr
meter metr
lacný Arzan
vrúcne Gymmat
zľava Ýeňillik
Slovenský-Turkmen konverzačná príručka - farba Reňk
svetlo / tma Aҫyk reňk / gara reňk
Biela / čierna ak / gara
šedá ҫal
červená gyzyl
modrý gök
modrý mawy
žltý sary
zelená ýaşyl
hnedý goňur
oranžový mämişi
nachový syýa gök
Slovenský-Turkmen konverzačná príručka - choroba kesel
Bolí to ... Meniň ... agyrýar
hlava / krk / žalúdok / zub başym / iҫim / dişim
Noha / Rameno / back aýagym / elim / bilim
mám horúčku Meniň temperaturam ýokary
Môžete zavolať lekára Lukmany ҫagyryň


 • Slovenský-ruština konverzačná príručka
 • Slovenský-bulharčina konverzačná príručka
 • Slovenský-Španielčina konverzačná príručka
 • Slovenský-dánčina konverzačná príručka
 • Slovenský-angličtina konverzačná príručka
 • Slovenský-Talianský konverzačná príručka
 • Slovenský-kazachský konverzačná príručka
 • Slovenský-litovský konverzačná príručka
 • Slovenský-Nemec konverzačná príručka
 • Slovenský-nórsky konverzačná príručka
 • Slovenský-Poľský konverzačná príručka
 • Slovenský-portugalčina konverzačná príručka
 • Slovenský-fínsky konverzačná príručka
 • Slovenský-francúzsky konverzačná príručka
 • Slovenský-Čeština konverzačná príručka
 • Slovenský-bieloruský konverzačná príručka
 • Slovenský-grécky konverzačná príručka
 • Slovenský-gruzínsky konverzačná príručka
 • Slovenský-kórejčina konverzačná príručka
 • Slovenský-japonský konverzačná príručka
 • Slovenský-rumunčina konverzačná príručka
 • Slovenský-srbčina konverzačná príručka
 • Slovenský-turecký konverzačná príručka
 • Slovenský-ukrajinský konverzačná príručka
 • Slovenský-Hindčina konverzačná príručka
 • Slovenský-Vietnamec konverzačná príručka
 • Slovenský-maďarčina konverzačná príručka
 • Slovenský-Arabčina konverzačná príručka
 • Slovenský-holandský konverzačná príručka
 • Slovenský-čínsky konverzačná príručka
 • Slovenský-afrikánčina konverzačná príručka
 • Slovenský-Švédsky konverzačná príručka
 • Slovenský-mongolský konverzačná príručka
 • Slovenský-hebrejčina konverzačná príručka
 • Slovenský-perzština konverzačná príručka
 • Slovenský-kirgizský konverzačná príručka
 • Slovenský-tadžický konverzačná príručka
 • Slovenský-Turkmen konverzačná príručka
 • Slovenský-uzbecký konverzačná príručka
 • Slovenský-slovinčina konverzačná príručka
 • Slovenský-arménsky konverzačná príručka
 • Slovenský-Azerbajdžanský konverzačná príručka
 • Slovenský-indonézsky konverzačná príručka
 • Slovenský-chorvátsky konverzačná príručka
 • Slovenský-Čiernohorský konverzačná príručka
 • Slovenský-estónčina konverzačná príručka

 • Turkmen-ruština konverzačná príručka
 • Turkmen-bulharčina konverzačná príručka
 • Turkmen-Španielčina konverzačná príručka
 • Turkmen-dánčina konverzačná príručka
 • Turkmen-angličtina konverzačná príručka
 • Turkmen-Talianský konverzačná príručka
 • Turkmen-kazachský konverzačná príručka
 • Turkmen-litovský konverzačná príručka
 • Turkmen-Nemec konverzačná príručka
 • Turkmen-nórsky konverzačná príručka
 • Turkmen-Poľský konverzačná príručka
 • Turkmen-portugalčina konverzačná príručka
 • Turkmen-fínsky konverzačná príručka
 • Turkmen-francúzsky konverzačná príručka
 • Turkmen-Čeština konverzačná príručka
 • Turkmen-bieloruský konverzačná príručka
 • Turkmen-grécky konverzačná príručka
 • Turkmen-gruzínsky konverzačná príručka
 • Turkmen-kórejčina konverzačná príručka
 • Turkmen-japonský konverzačná príručka
 • Turkmen-rumunčina konverzačná príručka
 • Turkmen-srbčina konverzačná príručka
 • Turkmen-turecký konverzačná príručka
 • Turkmen-ukrajinský konverzačná príručka
 • Turkmen-Hindčina konverzačná príručka
 • Turkmen-Vietnamec konverzačná príručka
 • Turkmen-maďarčina konverzačná príručka
 • Turkmen-Arabčina konverzačná príručka
 • Turkmen-holandský konverzačná príručka
 • Turkmen-čínsky konverzačná príručka
 • Turkmen-afrikánčina konverzačná príručka
 • Turkmen-Švédsky konverzačná príručka
 • Turkmen-mongolský konverzačná príručka
 • Turkmen-hebrejčina konverzačná príručka
 • Turkmen-perzština konverzačná príručka
 • Turkmen-kirgizský konverzačná príručka
 • Turkmen-tadžický konverzačná príručka
 • Turkmen-uzbecký konverzačná príručka
 • Turkmen-slovinčina konverzačná príručka
 • Turkmen-arménsky konverzačná príručka
 • Turkmen-slovenský konverzačná príručka
 • Turkmen-Azerbajdžanský konverzačná príručka
 • Turkmen-indonézsky konverzačná príručka
 • Turkmen-chorvátsky konverzačná príručka
 • Turkmen-Čiernohorský konverzačná príručka
 • Turkmen-estónčina konverzačná príručka

 • "Slovenský-Turkmen konverzačná príručka" - Je to vaš kompaktný, pohodlný a praktický nástroj pre komunikáciu.