frase-boekAfrikaans-Koreaans frase-boek

?
Afrikaans-Koreaans frase-boek is geskepdeur kundiges van Flarus vertaling maatskappy. Redakteurs en vertalers wat moedertaal sprekers van tale is het in die projek deelgeneem. Ons het nie die doel gehad om 'n volskaalse fraseboek vir alle moontlikke gevalle te skep nie. Dit sluit net die mees noodsaaklike frases met vertaling en transkripsie in.

Druk die bladsy
Druk die bladsy


Afrikaans-Koreaans frase-boek - Gesprek 대화
Ek, my / jy, u 나 / 당신
Ja / Nee 네 / 아니오
Goed / Sleg 좋아요 / 나빠요
Hallo / Totsiens 안녕하세요 / 안녕히 계세요 - , (안녕히 가세요 - , )
Goeie môre / Goeie nag 안녕하세요 / 안녕히 주무세요
Dankie / Asseblief 감사합니다 / 좀
Verskoon my 죄송합니다
Wat is jou naam? 이름이 무엇입니까?
Laat my asseblief deur 좀 가는 것을 허락하십시오
Kan jy my sê 이야기하십시오
Help my, asseblief 좀 도와 주세요
Skryf dit 이것을 써 주십시오
Herhaal 다시 한 번 하십시오
Ek verstaan nie 못 이해합니다
Praat jy Engels? 영어를 할 수 있습니까?
Afrikaans-Koreaans frase-boek - Nommers 수자
een / twee / drie 하나 / 둘 / 셋
vier / vyf / ses 넷 / 다섯 / 여섯
sewe / agt / nege 일곱 / 여덟 / 아홈
tien / honderd / duisend 열 / 백 / 천
Afrikaans-Koreaans frase-boek - Datum 날짜
Jaar
Dag
Naweek (Dag af) 휴일
Afrikaans-Koreaans frase-boek - Week
Maandag 월요일
Dinsdag 화요일
Woensdag 수요일
Donderdag 목요일
Vrydag 금요일
Saterdag 토요일
Sondag 일요일
Afrikaans-Koreaans frase-boek - Maand
Januarie 일월
Februarie 이월
Maart 삼월
April 사월
Mei 오월
Junie 유월
Julie 칠월
Augustus 팔월
September 구월
Oktober 시월
November 십일월
Desember 십이월
Afrikaans-Koreaans frase-boek - Hotel 호텔
Kamer nommer
Kamer
Akkommodasie 살기
Nag 밤 (호텔에서)
Dag
(Dit is) koud / (dit is) warm 춥습니다 / 덥습니다
Geem my die sleutel vir die kamer 열쇠 (호텔 방의)
kind 아이
volwassene 오른 사람
paspoort 여권
Moenie steur nie 방해하지 마십시오
Maak my om ..wakker 나를 깨우십시오
Afrikaans-Koreaans frase-boek - Kar 자동차
Pad 도로
Draai 돌리는 곳
Kruising 사거리
Stop 멈춤
Ompad 우회
Geen deurgang 통행 금지
Parkering 주차장
Petrol stasie / Maak vol met petrol / Petrol 주유소 / 연료를 보급하십시오 / 벤진
Boete (kaartjie) / dokumente 벌금 / 서류
My motor het gebreek 자동차는 고장났습니다
Auto-diens 자동차 서비스 센터
Afrikaans-Koreaans frase-boek - Tekens 길 안내판
Aandag 주의
Ingang / Uitgang 입구 / 출구
Links / Regs 왼쪽 / 오른쪽
Toe / Oop 열려 있습니다 / 닫아 있습니다
Verbode / Toegelaat 금지 / 허락
Trek / Stoot 끌다 / 밀다
Hier / Daar 여기 / 거기
Geen rook 금연
Gevaar 위험합니다
Versigtig 조심하십시오
Briek 휴식
Kruising 통행
Informasie 정보
Toilet 화장실
Afrikaans-Koreaans frase-boek - Vevoer 수송
Waar is ...은/는 어디입닏까?
stad 도시
straat 거리
huis
kontant register 계산대
kaartjie
stad kaart 도시 지도
Bus 버스
Stop 종류장
Lughawe / Vliegtuig / Vlug 비행장 / 비행기 / 비행
Bagasie 휴대품
Trein 기차
Rigting 방향
Vertrek / Aankoms 출발 / 도착
Oos / Wes / Noord / Suid 동 / 서 / 북 / 남
Afrikaans-Koreaans frase-boek - Dienste 서비스
Paspoort kontrole 여권 검사 기관
Doeane 세관 사무소
Ek het my dokumente verloor 서류를 잃어버렸습니다
Hospitaal / Apteek / Dokter 병원 / 약국 / 의사
Ambulans 구급차
Brandweer 소방관
Polisie 경찰
Poskantoor 우체국
Afrikaans-Koreaans frase-boek - Restaurant / Kafee / Kroeg 레스토랑 / 커피숍 / 술집
Kelner 사환
Spyskaart / Kinders spyskaart 메뉴 / 아이 메뉴
Bon appetit! 맛있게 드십시오
Glas / Beker
Bottel / Glas 병 / 술잔
met / sonder (iets) 없이 / 있어
Water
Wyn / Bier 양주 / 맥주
Koffie / Melk / Tee 커피 / 우유 / 차
Koeldrank 주스
Brood
Sop 스프
Kaas 치즈
Pap / Pannekoeke 죽 / 팬케이크
Suiker / Sout 설탕 / 소금 / 고추
Vleis / Vis / Pluimvee 고기 / 생성 / 새고기
Lam / Bees / Vark 양고기 / 소고기 / 돼지고기
Hoender 닭고기
Gekookde / Gebraaide / Geroosterde 긇인 / 튀긴 / 굽은
Skerp 맵습니다
Nagereg / Vrugte 디저트 / 과일
Appel 사과
Druiwe 포도
Piesang 바나나
Appelkoos / Perske 살구 / 복숭아
Lemoen / Suurlemoen 오랜지 / 레몬
Aarbei 딸기
Granaat 석류
Groente / Slaai 야채 / 샐러드
Aartappels 감자
Ui 양파
Peper 고추
Rys
Knoffel 마늘
Afrikaans-Koreaans frase-boek - Betaling / Geld 지불 / 돈
Rekening asseblief 좀 계산서를 주세요
Prys
Ek wil met kredietkaart betaal 카드로 지불하고 싶습니다
Kleingeld / Geen kleingeld / Fooitjie 거스름돈 / 거스름 없이 / 상금
Afrikaans-Koreaans frase-boek - Winkel / Kruideniersware 가게 / 제품
Wat is dit? 이것은 무엇입니까?
Wys my. ...를/을 보여 주십시오
Hoeveel kos 은/는 얼마입니까?
kilo 킬로
groot / klein 큽니다 / 작습니다
liter 리터
meter 미터
Goedkoop 쌉니다
Duur 비쌉니다
Afslag 할인
Afrikaans-Koreaans frase-boek - Kleur 색깔
lig / donker 맑은 / 어두운
wit / swart 하얀 / 검은
grys 회색
rooi 붉은
blou 푸른
ligte blou 푸른
geel 노란
groen 초록색
bruin 갈색
oranje 주황색
pers 보라색
Afrikaans-Koreaans frase-boek - Siekte
My.pyn ...이/가 아픕니다
kop / keel / maag / tand 머리 / 목 / 배 / 이
been / arm / rug 발 / 손 / 등


 • Afrikaans-Russies frase-boek
 • Afrikaans-Bulgaars frase-boek
 • Afrikaans-Spaans frase-boek
 • Afrikaans-Deens frase-boek
 • Afrikaans-Engels frase-boek
 • Afrikaans-Italiaans frase-boek
 • Afrikaans-Kazaks frase-boek
 • Afrikaans-Litanies frase-boek
 • Afrikaans-Duits frase-boek
 • Afrikaans-Noorweegs frase-boek
 • Afrikaans-Pools frase-boek
 • Afrikaans-Portugees frase-boek
 • Afrikaans-Fins frase-boek
 • Afrikaans-Frans frase-boek
 • Afrikaans-Tsjeggies frase-boek
 • Afrikaans-Wit-Russies frase-boek
 • Afrikaans-Grieks frase-boek
 • Afrikaans-Georgies frase-boek
 • Afrikaans-Koreaans frase-boek
 • Afrikaans-Japannees frase-boek
 • Afrikaans-Romaans frase-boek
 • Afrikaans-Serwies frase-boek
 • Afrikaans-Turks frase-boek
 • Afrikaans-Oekraïens frase-boek
 • Afrikaans-Hindi frase-boek
 • Afrikaans-Viëtnamees frase-boek
 • Afrikaans-Hongaars frase-boek
 • Afrikaans-Arabies frase-boek
 • Afrikaans-Hollands frase-boek
 • Afrikaans-Chinees frase-boek
 • Afrikaans-Sweeds frase-boek
 • Afrikaans-Mongools frase-boek
 • Afrikaans-Hebreeus frase-boek
 • Afrikaans-Farsi frase-boek
 • Afrikaans- frase-boek
 • Afrikaans- frase-boek
 • Afrikaans- frase-boek
 • Afrikaans- frase-boek
 • Afrikaans-Sloweens frase-boek
 • Afrikaans- frase-boek
 • Afrikaans-Slowaaks frase-boek
 • Afrikaans- frase-boek
 • Afrikaans-Indonesies frase-boek
 • Afrikaans-Kroaties frase-boek
 • Afrikaans- frase-boek
 • Afrikaans-Estnies frase-boek

 • Koreaans-Russies frase-boek
 • Koreaans-Bulgaars frase-boek
 • Koreaans-Spaans frase-boek
 • Koreaans-Deens frase-boek
 • Koreaans-Engels frase-boek
 • Koreaans-Italiaans frase-boek
 • Koreaans-Kazaks frase-boek
 • Koreaans-Litanies frase-boek
 • Koreaans-Duits frase-boek
 • Koreaans-Noorweegs frase-boek
 • Koreaans-Pools frase-boek
 • Koreaans-Portugees frase-boek
 • Koreaans-Fins frase-boek
 • Koreaans-Frans frase-boek
 • Koreaans-Tsjeggies frase-boek
 • Koreaans-Wit-Russies frase-boek
 • Koreaans-Grieks frase-boek
 • Koreaans-Georgies frase-boek
 • Koreaans-Japannees frase-boek
 • Koreaans-Romaans frase-boek
 • Koreaans-Serwies frase-boek
 • Koreaans-Turks frase-boek
 • Koreaans-Oekraïens frase-boek
 • Koreaans-Hindi frase-boek
 • Koreaans-Viëtnamees frase-boek
 • Koreaans-Hongaars frase-boek
 • Koreaans-Arabies frase-boek
 • Koreaans-Hollands frase-boek
 • Koreaans-Chinees frase-boek
 • Koreaans-Afrikaans frase-boek
 • Koreaans-Sweeds frase-boek
 • Koreaans-Mongools frase-boek
 • Koreaans-Hebreeus frase-boek
 • Koreaans-Farsi frase-boek
 • Koreaans- frase-boek
 • Koreaans- frase-boek
 • Koreaans- frase-boek
 • Koreaans- frase-boek
 • Koreaans-Sloweens frase-boek
 • Koreaans- frase-boek
 • Koreaans-Slowaaks frase-boek
 • Koreaans- frase-boek
 • Koreaans-Indonesies frase-boek
 • Koreaans-Kroaties frase-boek
 • Koreaans- frase-boek
 • Koreaans-Estnies frase-boek

 • "Afrikaans-Koreaans frase-boek" - hierdie is jou kompakte, gerieflike en praktiese hulp in kommunikasie