frase-boekAfrikaans- frase-boek

?
Afrikaans- frase-boek is geskepdeur kundiges van Flarus vertaling maatskappy. Redakteurs en vertalers wat moedertaal sprekers van tale is het in die projek deelgeneem. Ons het nie die doel gehad om 'n volskaalse fraseboek vir alle moontlikke gevalle te skep nie. Dit sluit net die mees noodsaaklike frases met vertaling en transkripsie in.

Druk die bladsy
Druk die bladsy


Afrikaans- frase-boek - Gesprek Söhbet
Ek, my / jy, u Men / Siz
Ja / Nee Hawa / Ýok
Goed / Sleg Ýaşy / Ýaman
Hallo / Totsiens Salam / Hoş boluň
Goeie môre / Goeie nag Ertiriňiz haýyrly bolsun / Gijäňiz rahat bolsun
Dankie / Asseblief Sag boluň / Baş üstüne
Verskoon my Bagyşlaň (ýüz tutanda)
Wat is jou naam? Siziň adyňyz näme?
Laat my asseblief deur Geҫmäge rugsat ediň
Kan jy my sê Aýtsaňyzlaň
Help my, asseblief Kömek ediň, haýyş edýärin
Skryf dit Şuny ýazyň
Herhaal Gaýtalaň
Ek verstaan nie Men düşünemok
Praat jy Engels? Siz iňlisçe gepleýärsiňizmi?
Afrikaans- frase-boek - Nommers Sifrlar
een / twee / drie bir / iki / üç
vier / vyf / ses dört / bäş / alty
sewe / agt / nege ýedi / sekiz / dokuz
tien / honderd / duisend on / ýüz / müň
Afrikaans- frase-boek - Datum Sene
Jaar Ýyl
Dag Gün
Naweek (Dag af) Dynç alyş güni
Afrikaans- frase-boek - Week Hepde
Maandag duşenbe
Dinsdag sişenbe
Woensdag çarşenbe
Donderdag penşenbe
Vrydag juma
Saterdag şenbe
Sondag ýekşenbe
Afrikaans- frase-boek - Maand
Januarie ýanwar
Februarie fewral
Maart mart
April aprel
Mei maý
Junie iýun
Julie iýul
Augustus awgust
September sentýabr
Oktober oktýabr
November noýabr
Desember dekabr
Afrikaans- frase-boek - Hotel Myhmanhana
Kamer nommer Nomer
Kamer Otag
Akkommodasie Ýaşamak
Nag Cije (otelde ýaşamak)
Dag Gündiz
(Dit is) koud / (dit is) warm Sowuk/ Yssy
Geem my die sleutel vir die kamer Açar (oteldäki nomeriň)
kind çaga
volwassene uly adam
paspoort pasport
Moenie steur nie Bimaza etmäň
Maak my om ..wakker Meni oýaryň
Afrikaans- frase-boek - Kar Awtoulag
Pad Ýol
Draai Öwürim
Kruising Çatryk
Stop Sakla
Ompad Aýlaw ýol
Geen deurgang Geҫmek gadagan
Parkering Duralga
Petrol stasie / Maak vol met petrol / Petrol Ýangyç guýulýan ýer/Bagy dolduryň / Benzin
Boete (kaartjie) / dokumente Jerime / resminamalar
My motor het gebreek Meniň maşynym bozuldy
Auto-diens Awtohyzmat
Afrikaans- frase-boek - Tekens Görkezijiler
Aandag Üns beriň
Ingang / Uitgang Girelge / Çykalga
Links / Regs Çepe / Saga
Toe / Oop Açyk / Ýapyk
Verbode / Toegelaat Gadagan edilen / Rugset edilen
Trek / Stoot Çekmek / Itelemek
Hier / Daar Şu ýerde / Aňyryda
Geen rook Çilim çekmäň
Gevaar Howply
Versigtig Serasap boluň
Briek Arakesme
Kruising Geçelge
Informasie Maglumat
Toilet Hajathana
Afrikaans- frase-boek - Vevoer Ulag
Waar is nirede ýerleşýär
stad şäher
straat köҫe
huis öý
kontant register kassa
kaartjie bilet
stad kaart şäheriň kartasy
Bus Awtobus
Stop Duralga
Lughawe / Vliegtuig / Vlug Aeroport / Uҫar / Reýs
Bagasie Ýük
Trein Otly
Rigting Ugur
Vertrek / Aankoms Ugramak / Gelmek
Oos / Wes / Noord / Suid gündogar / günbatar / demirgazyk / günorta
Afrikaans- frase-boek - Dienste Gulluklar
Paspoort kontrole Pasport kontroly
Doeane Gümrük
Ek het my dokumente verloor Men resminamalarymy ýitirdim
Hospitaal / Apteek / Dokter Keselhana / Dermanhana / Lukman
Ambulans Tiz kömek
Brandweer Ýangyn söndüriji gullygy
Polisie Polisiýa
Poskantoor Poҫta
Afrikaans- frase-boek - Restaurant / Kafee / Kroeg Restoran / Kafe / Bar
Kelner Ofisiant
Spyskaart / Kinders spyskaart Menýu / Çagalar menýusi
Bon appetit! Işdäňiz aҫyk bolsun!
Glas / Beker Stakan / jam
Bottel / Glas Çüýşe / Bulgur
met / sonder (iets) syz / bilen
Water Suw
Wyn / Bier Şerap / Piwo
Koffie / Melk / Tee Kofe / Süýt / Çaý
Koeldrank Miwe suwy
Brood Çörek
Sop Çorba
Kaas Syr
Pap / Pannekoeke Şüle / bliny
Suiker / Sout Gant / Duz / Burҫ
Vleis / Vis / Pluimvee Et / Balyk / Guş
Lam / Bees / Vark Goýuň eti / Sygyr eti / Doňuz eti
Hoender Towuk
Gekookde / Gebraaide / Geroosterde Gaýnadylan / Gowurlan / Gril
Skerp Ajy
Nagereg / Vrugte Desert / Miweler
Appel Alma
Druiwe Üzüm
Piesang Banan
Appelkoos / Perske Erik / Şetdaly
Lemoen / Suurlemoen Apelsin / Limon
Aarbei Ýer tudanasy
Granaat Nar
Groente / Slaai Gök önümler / Salat
Aartappels Kartoşka
Ui Sogan
Peper Burҫ
Rys Tüwi
Knoffel Sarymsak
Afrikaans- frase-boek - Betaling / Geld Töleg / Pul
Rekening asseblief Hasap, baş üstüne
Prys Bahasy
Ek wil met kredietkaart betaal Men kredit kartasy bilen tölejek
Kleingeld / Geen kleingeld / Fooitjie Gaýtargy / Gaýtargysyz / Çaý pul
Afrikaans- frase-boek - Winkel / Kruideniersware Dukan / Azyklar
Wat is dit? Bu näme?
Wys my. Görkeziň
Hoeveel kos ... bahasy näҫe
kilo kilogram
groot / klein uly / kiҫi
liter litr
meter metr
Goedkoop Arzan
Duur Gymmat
Afslag Ýeňillik
Afrikaans- frase-boek - Kleur Reňk
lig / donker Aҫyk reňk / gara reňk
wit / swart ak / gara
grys ҫal
rooi gyzyl
blou gök
ligte blou mawy
geel sary
groen ýaşyl
bruin goňur
oranje mämişi
pers syýa gök
Afrikaans- frase-boek - Siekte kesel
My.pyn Meniň ... agyrýar
kop / keel / maag / tand başym / iҫim / dişim
been / arm / rug aýagym / elim / bilim


 • Afrikaans-Russies frase-boek
 • Afrikaans-Bulgaars frase-boek
 • Afrikaans-Spaans frase-boek
 • Afrikaans-Deens frase-boek
 • Afrikaans-Engels frase-boek
 • Afrikaans-Italiaans frase-boek
 • Afrikaans-Kazaks frase-boek
 • Afrikaans-Litanies frase-boek
 • Afrikaans-Duits frase-boek
 • Afrikaans-Noorweegs frase-boek
 • Afrikaans-Pools frase-boek
 • Afrikaans-Portugees frase-boek
 • Afrikaans-Fins frase-boek
 • Afrikaans-Frans frase-boek
 • Afrikaans-Tsjeggies frase-boek
 • Afrikaans-Wit-Russies frase-boek
 • Afrikaans-Grieks frase-boek
 • Afrikaans-Georgies frase-boek
 • Afrikaans-Koreaans frase-boek
 • Afrikaans-Japannees frase-boek
 • Afrikaans-Romaans frase-boek
 • Afrikaans-Serwies frase-boek
 • Afrikaans-Turks frase-boek
 • Afrikaans-Oekraïens frase-boek
 • Afrikaans-Hindi frase-boek
 • Afrikaans-Viëtnamees frase-boek
 • Afrikaans-Hongaars frase-boek
 • Afrikaans-Arabies frase-boek
 • Afrikaans-Hollands frase-boek
 • Afrikaans-Chinees frase-boek
 • Afrikaans-Sweeds frase-boek
 • Afrikaans-Mongools frase-boek
 • Afrikaans-Hebreeus frase-boek
 • Afrikaans-Farsi frase-boek
 • Afrikaans- frase-boek
 • Afrikaans- frase-boek
 • Afrikaans- frase-boek
 • Afrikaans- frase-boek
 • Afrikaans-Sloweens frase-boek
 • Afrikaans- frase-boek
 • Afrikaans-Slowaaks frase-boek
 • Afrikaans- frase-boek
 • Afrikaans-Indonesies frase-boek
 • Afrikaans-Kroaties frase-boek
 • Afrikaans- frase-boek
 • Afrikaans-Estnies frase-boek

 • -Russies frase-boek
 • -Bulgaars frase-boek
 • -Spaans frase-boek
 • -Deens frase-boek
 • -Engels frase-boek
 • -Italiaans frase-boek
 • -Kazaks frase-boek
 • -Litanies frase-boek
 • -Duits frase-boek
 • -Noorweegs frase-boek
 • -Pools frase-boek
 • -Portugees frase-boek
 • -Fins frase-boek
 • -Frans frase-boek
 • -Tsjeggies frase-boek
 • -Wit-Russies frase-boek
 • -Grieks frase-boek
 • -Georgies frase-boek
 • -Koreaans frase-boek
 • -Japannees frase-boek
 • -Romaans frase-boek
 • -Serwies frase-boek
 • -Turks frase-boek
 • -Oekraïens frase-boek
 • -Hindi frase-boek
 • -Viëtnamees frase-boek
 • -Hongaars frase-boek
 • -Arabies frase-boek
 • -Hollands frase-boek
 • -Chinees frase-boek
 • -Afrikaans frase-boek
 • -Sweeds frase-boek
 • -Mongools frase-boek
 • -Hebreeus frase-boek
 • -Farsi frase-boek
 • - frase-boek
 • - frase-boek
 • - frase-boek
 • -Sloweens frase-boek
 • - frase-boek
 • -Slowaaks frase-boek
 • - frase-boek
 • -Indonesies frase-boek
 • -Kroaties frase-boek
 • - frase-boek
 • -Estnies frase-boek

 • "Afrikaans- frase-boek" - hierdie is jou kompakte, gerieflike en praktiese hulp in kommunikasie