sách hội thoại Dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệpCuốn hội thoại một trang

Cuốn hội thoại một trang được soạn thảo bởi các chuyên gia dịch thuật của công ty Flarus. Trong dự án này có sự góp mặt của các biên tập viên và các dịch giả. Chúng tôi không nhằm mục đích tạo ta một cuốn hội thoại đầy đủ cho mọi trường hợp, trong cuốn hội thoại này chỉ có các câu nói cần thiết nhất và các phiên âm của chúng.

Không quá 3 giây!

Để tạo ra cuốn hội thoại này, chúng tồi đã sử dụng một quy tắc đơn giản là: tìm cụm từ cần thiết không quá 3 giây. Các biên tập viên của chúng tôi đang tìm ra giải pháp thích hợp, vì nếu các câu quá nhiều thì sẽ gây khó khăn khi tìm và làm cuộc nói chuyện trở nên khó duy trì, nhưng nếu quá ít thì sẽ không thể tìm câu tìm thấy. Kết quả là chúng tôi đã biên soạn một cuốn hội thoại gồm hơn 200 các cụm từ thường được sử dụng nhất trong các ngôn ngữ.

Để in cuốn hội thoại, hãy chọn hướng dịch:

"Cuốn hội thoại một trang" - đây là cuốn hội thoại tiện lợi, hữu ích và thiết thực giúp bạn nói chuyện dễ dàng.