разговорникРазговорник на една страница

Разговорник на една страница беше составена од специјалисти од преведувачката компанија Flarus. Во проектот учествуваа уредници и домашни преведувачи. Ние не поставивме цел да создадеме полноправна разговорник за сите можни случаи. Ги вклучува само најпотребните изрази со превод и транскрипција.

Не повеќе од 3 секунди!

При составувањето на разговорникот, бевме водени од едно едноставно правило - пребарувањето за саканата фраза треба да трае не повеќе од 3 секунди. Нашите уредници бараа компромис. На крајот на краиштата, ако има многу фрази во разговорникот, пребарувањето за саканиот израз е одложено и станува тешко да се одржи разговор, ако има малку, тогаш можеби нема да се најде соодветен израз. Како резултат на тоа, составивме разговорници од 200 најчести фрази на сите јазици.

За да го испечатите зборникот, изберете ја насоката на преводот:

"Разговорник на една страница" е вашиот компактен, удобен и практичен асистент во комуникацијата.