کتاب عبارات خدمات مترجمانفارسی-ترکمن کتاب عبارات

 ак выбрать бюро переводов?
فارسی-ترکمن کتاب عبارات توسط متخصصان شرکت ترجمه فلاروس گردآوری شده است. ویراستاران و مترجمان بومی در این پروژه شرکت کردند. ما هدفی برای ایجاد یک کتاب عبارات کامل برای همه موارد ممکن تعیین نکردیم. این فقط شامل ضروری ترین عبارات با ترجمه و رونویسی است.

چاپ این صفحه
چاپ این صفحه


فارسی-ترکمن کتاب عبارات - گفتگو Söhbet
من تو Men / Siz
نه واقعا Hawa / Ýok
خوب بد Ýaşy / Ýaman
سلام خداحافظ Salam / Hoş boluň
صبح بخیر شب بخیر Ertiriňiz haýyrly bolsun / Gijäňiz rahat bolsun
با تشکر / لطفا Sag boluň / Baş üstüne
با عرض پوزش (هنگام تماس) Bagyşlaň (ýüz tutanda)
اسم شما چیست؟ Siziň adyňyz näme?
اجازه دهید من رد شوم Geҫmäge rugsat ediň
بگو Aýtsaňyzlaň
لطفا کمکم کن Kömek ediň, haýyş edýärin
آن را بنویسید Şuny ýazyň
تکرار Gaýtalaň
من نمی فهمم Men düşünemok
آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟ Siz iňlisçe gepleýärsiňizmi?
فارسی-ترکمن کتاب عبارات - شماره Sifrlar
یک دو سه bir / iki / üç
چهار پنج شش dört / bäş / alty
هفت / هشت / نه ýedi / sekiz / dokuz
ده / صد / هزار on / ýüz / müň
فارسی-ترکمن کتاب عبارات - تاریخ Sene
سال Ýyl
روز Gün
مرخصی روزانه Dynç alyş güni
فارسی-ترکمن کتاب عبارات - یک هفته Hepde
دوشنبه duşenbe
سهشنبه sişenbe
چهار شنبه çarşenbe
پنج شنبه penşenbe
جمعه juma
شنبه şenbe
یکشنبه ýekşenbe
فارسی-ترکمن کتاب عبارات - ماه
ژانویه ýanwar
فوریه fewral
مارس mart
آوریل aprel
ممکن است maý
ژوئن iýun
جولای iýul
مرداد awgust
سپتامبر sentýabr
اکتبر oktýabr
نوامبر noýabr
دسامبر dekabr
فارسی-ترکمن کتاب عبارات - هتل Myhmanhana
عدد Nomer
اتاق Otag
محل اقامت Ýaşamak
شب ( اقامت در هتل ) Cije (otelde ýaşamak)
روز Gündiz
من یه شماره سفارش دادم Men nomere zakaz beripdim
سرد / گرم Sowuk/ Yssy
کلید (از اتاق هتل) Açar (oteldäki nomeriň)
کودک çaga
بالغ uly adam
گذرنامه pasport
مزاحم نشوید Bimaza etmäň
بیدارم کن ساعت... Meni Е Е oýaryň
فارسی-ترکمن کتاب عبارات - خودرو Awtoulag
جاده Ýol
دور زدن Öwürim
چهارراه Çatryk
متوقف کردن Sakla
انحراف Aýlaw ýol
جاده به بالا Geҫmek gadagan
توقفگاه خودرو Duralga
سوخت گیری / پر کردن باک / بنزین Ýangyç guýulýan ýer/Bagy dolduryň / Benzin
جریمه / اسناد Jerime / resminamalar
اجاره / اجاره ماشین Kireýine almak / maşyn kärendesi
ماشین من خراب شده Meniň maşynym bozuldy
خدمات خودرو Awtohyzmat
فارسی-ترکمن کتاب عبارات - اشاره گرها Görkezijiler
توجه Üns beriň
خروجی را وارد کنید Girelge / Çykalga
چپ راست Çepe / Saga
بسته / باز Açyk / Ýapyk
مشغول / رایگان Boş däl / Boş
ممنوع / مجاز Gadagan edilen / Rugset edilen
شروع / پایان Başy / Soňy
بکشید فشار دهید Çekmek / Itelemek
اینجا اونجا Şu ýerde / Aňyryda
سیگار کشیدن ممنوع Çilim çekmäň
خطرناک Howply
با دقت Serasap boluň
زنگ تفريح Arakesme
انتقال Geçelge
اطلاعات Maglumat
توالت Hajathana
فارسی-ترکمن کتاب عبارات - حمل و نقل Ulag
کجاست ... Е Е nirede ýerleşýär
شهر şäher
خیابان köҫe
خانه öý
صندوق فروش kassa
بلیط bilet
نقشه شهر şäheriň kartasy
من می خواهم با تاکسی تماس بگیرم Men taksi ҫagyrmak isleýärin
اتوبوس Awtobus
متوقف کردن Duralga
فرودگاه / هواپیما / پرواز Aeroport / Uҫar / Reýs
بار سفر Ýük
قطار - تعلیم دادن Otly
جهت Ugur
حرکت / ورود Ugramak / Gelmek
شرق غرب شمال جنوب gündogar / günbatar / demirgazyk / günorta
فارسی-ترکمن کتاب عبارات - خدمات Gulluklar
کنترل پاسپورت Pasport kontroly
گمرک Gümrük
مدارکم گم شده Men resminamalarymy ýitirdim
بیمارستان / داروخانه / دکتر Keselhana / Dermanhana / Lukman
آمبولانس Tiz kömek
سازمان آتش نشانی Ýangyn söndüriji gullygy
پلیس Polisiýa
ایمیل Poҫta
فارسی-ترکمن کتاب عبارات - رستوران / کافه / بار Restoran / Kafe / Bar
پیشخدمت Ofisiant
میخوام میز رزرو کنم Men stol zakaz bermek isleýärin
منو / منوی کودکان Menýu / Çagalar menýusi
سرد / گرم / پیش گرم Sowuk / Yssy / Gyzdyrmak
نوش جان! Işdäňiz aҫyk bolsun!
فنجان شیشه ای Stakan / jam
بطری / شیشه Çüýşe / Bulgur
بدون / با (چیزی) Е syz / Е bilen
اب Suw
شراب / آبجو Şerap / Piwo
قهوه / شیر / چای Kofe / Süýt / Çaý
آب میوه Miwe suwy
نان Çörek
سوپ Çorba
پنیر Syr
فرنی / پنکیک Şüle / bliny
شکر / نمک / فلفل Gant / Duz / Burҫ
گوشت / ماهی / مرغ Et / Balyk / Guş
گوشت بره / گاو / خوک Goýuň eti / Sygyr eti / Doňuz eti
جوجه Towuk
آب پز / بریان / کبابی Gaýnadylan / Gowurlan / Gril
حاد Ajy
دسر / میوه Desert / Miweler
سیب Alma
انگور Üzüm
موز Banan
زردآلو / هلو Erik / Şetdaly
پرتقال / لیمو Apelsin / Limon
توت فرنگی Ýer tudanasy
انار Nar
سبزیجات / سالاد Gök önümler / Salat
سیب زمینی Kartoşka
پیاز Sogan
فلفل Burҫ
برنج Tüwi
سیر Sarymsak
فارسی-ترکمن کتاب عبارات - پرداخت / پول Töleg / Pul
لطفاً صورت‌حساب را بیاورید Hasap, baş üstüne
قیمت Bahasy
من می خواهم با کارت اعتباری پرداخت کنم Men kredit kartasy bilen tölejek
تغییر / بدون تغییر / انعام Gaýtargy / Gaýtargysyz / Çaý pul
فارسی-ترکمن کتاب عبارات - فروشگاه / محصولات Dukan / Azyklar
آن چیست؟ Bu näme?
نمایش ... Görkeziň
قیمت چند است ... ... bahasy näҫe
کیلوگرم kilogram
بزرگ کوچک uly / kiҫi
لیتر litr
متر metr
ارزان Arzan
گران Gymmat
تخفیف Ýeňillik
فارسی-ترکمن کتاب عبارات - رنگ Reňk
تیره روشن یا کمرنگ و پررنگ Aҫyk reňk / gara reňk
سفید سیاه ak / gara
خاکستری ҫal
قرمز gyzyl
آبی gök
آبی mawy
رنگ زرد sary
سبز ýaşyl
رنگ قهوه ای goňur
نارنجی mämişi
بنفش syýa gök
فارسی-ترکمن کتاب عبارات - بیماری kesel
____ من درد می کند ... Meniň ... agyrýar
سر / گلو / شکم / دندان başym / iҫim / dişim
پا / بازو / پشت aýagym / elim / bilim
دمایم بالاست Meniň temperaturam ýokary
به دکتر زنگ بزن Lukmany ҫagyryň


 • فارسی-روسی کتاب عبارات
 • فارسی-بلغاری کتاب عبارات
 • فارسی-اسپانیایی کتاب عبارات
 • فارسی-دانمارکی کتاب عبارات
 • فارسی-انگلیسی کتاب عبارات
 • فارسی-ایتالیایی کتاب عبارات
 • فارسی-قزاقستان کتاب عبارات
 • فارسی-زبان لیتوانی کتاب عبارات
 • فارسی-آلمانی کتاب عبارات
 • فارسی-نروژی کتاب عبارات
 • فارسی-لهستانی کتاب عبارات
 • فارسی-پرتغالی کتاب عبارات
 • فارسی-فنلاندی کتاب عبارات
 • فارسی-زبان فرانسه کتاب عبارات
 • فارسی-چک کتاب عبارات
 • فارسی-Belorussian کتاب عبارات
 • فارسی-یونانی کتاب عبارات
 • فارسی-گرجی کتاب عبارات
 • فارسی-کره ای کتاب عبارات
 • فارسی-ژاپنی کتاب عبارات
 • فارسی-رومانیایی کتاب عبارات
 • فارسی-صرب کتاب عبارات
 • فارسی-ترکی کتاب عبارات
 • فارسی-اوکراین کتاب عبارات
 • فارسی-هندی کتاب عبارات
 • فارسی-ویتنامی کتاب عبارات
 • فارسی-مجارستانی کتاب عبارات
 • فارسی-عربی کتاب عبارات
 • فارسی-هلندی کتاب عبارات
 • فارسی-چینی کتاب عبارات
 • فارسی-آفریکانس کتاب عبارات
 • فارسی-سوئد کتاب عبارات
 • فارسی-مغولی کتاب عبارات
 • فارسی-عبری کتاب عبارات
 • فارسی-فارسی کتاب عبارات
 • فارسی-قرقیزستان کتاب عبارات
 • فارسی-تاجیک کتاب عبارات
 • فارسی-ترکمن کتاب عبارات
 • فارسی-ازبک کتاب عبارات
 • فارسی-اسلوونیایی کتاب عبارات
 • فارسی-ارمنی کتاب عبارات
 • فارسی-اسلواکی کتاب عبارات
 • فارسی-آذربایجان کتاب عبارات
 • فارسی-اندونزی کتاب عبارات
 • فارسی-کرواتی کتاب عبارات
 • فارسی- کتاب عبارات
 • فارسی-زبان استونی کتاب عبارات
 • فارسی-لتونی کتاب عبارات
 • فارسی-تایلندی کتاب عبارات
 • فارسی-اردو کتاب عبارات
 • فارسی-سواحیلی کتاب عبارات
 • فارسی-ایسلندی کتاب عبارات
 • فارسی-مقدونی کتاب عبارات
 • فارسی-آلبانیایی کتاب عبارات
 • فارسی-بوسنی کتاب عبارات

 • ترکمن-روسی کتاب عبارات
 • ترکمن-بلغاری کتاب عبارات
 • ترکمن-اسپانیایی کتاب عبارات
 • ترکمن-دانمارکی کتاب عبارات
 • ترکمن-انگلیسی کتاب عبارات
 • ترکمن-ایتالیایی کتاب عبارات
 • ترکمن-قزاقستان کتاب عبارات
 • ترکمن-زبان لیتوانی کتاب عبارات
 • ترکمن-آلمانی کتاب عبارات
 • ترکمن-نروژی کتاب عبارات
 • ترکمن-لهستانی کتاب عبارات
 • ترکمن-پرتغالی کتاب عبارات
 • ترکمن-فنلاندی کتاب عبارات
 • ترکمن-زبان فرانسه کتاب عبارات
 • ترکمن-چک کتاب عبارات
 • ترکمن-Belorussian کتاب عبارات
 • ترکمن-یونانی کتاب عبارات
 • ترکمن-گرجی کتاب عبارات
 • ترکمن-کره ای کتاب عبارات
 • ترکمن-ژاپنی کتاب عبارات
 • ترکمن-رومانیایی کتاب عبارات
 • ترکمن-صرب کتاب عبارات
 • ترکمن-ترکی کتاب عبارات
 • ترکمن-اوکراین کتاب عبارات
 • ترکمن-هندی کتاب عبارات
 • ترکمن-ویتنامی کتاب عبارات
 • ترکمن-مجارستانی کتاب عبارات
 • ترکمن-عربی کتاب عبارات
 • ترکمن-هلندی کتاب عبارات
 • ترکمن-چینی کتاب عبارات
 • ترکمن-آفریکانس کتاب عبارات
 • ترکمن-سوئد کتاب عبارات
 • ترکمن-مغولی کتاب عبارات
 • ترکمن-عبری کتاب عبارات
 • ترکمن-فارسی کتاب عبارات
 • ترکمن-قرقیزستان کتاب عبارات
 • ترکمن-تاجیک کتاب عبارات
 • ترکمن-ازبک کتاب عبارات
 • ترکمن-اسلوونیایی کتاب عبارات
 • ترکمن-ارمنی کتاب عبارات
 • ترکمن-اسلواکی کتاب عبارات
 • ترکمن-آذربایجان کتاب عبارات
 • ترکمن-اندونزی کتاب عبارات
 • ترکمن-کرواتی کتاب عبارات
 • ترکمن- کتاب عبارات
 • ترکمن-زبان استونی کتاب عبارات
 • ترکمن-لتونی کتاب عبارات
 • ترکمن-تایلندی کتاب عبارات
 • ترکمن-اردو کتاب عبارات
 • ترکمن-سواحیلی کتاب عبارات
 • ترکمن-ایسلندی کتاب عبارات
 • ترکمن-مقدونی کتاب عبارات
 • ترکمن-آلبانیایی کتاب عبارات
 • ترکمن-بوسنی کتاب عبارات
 • ترکمن-فارسی کتاب عبارات

 • "فارسی-ترکمن کتاب عبارات" دستیار جمع و جور، راحت و کاربردی شما در ارتباطات است.