gepleşik kitabyTürkmen-ҫeh gepleşik kitaby

?
Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby Flarus terjime kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan düzüldi. Taslamanyň işine ene dilinde işleýän redaktorlar we terjimeҫiler gatnaşdylar. Biz hemme ýagdaýlarda ulanmaga bolýan doly bahaly gepleşik kitabyny taýýarlamagy maksat goýmadyk. Bu kitapҫa diňe iň zerur sözleriň terjimesini we transkripsiýasyny öz iҫine alýar.

Sahypany ҫapdan ҫykarmak
Sahypany ҫapdan ҫykarmak


Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby - Söhbet Diskuze
Men / Siz Já / Vy
Hawa / Ýok Ano / Ne
Ýaşy / Ýaman Dobře / Špatně
Salam / Hoş boluň Dobrý den / Na shledanou
Ertiriňiz haýyrly bolsun / Gijäňiz rahat bolsun Dobré ráno / Dobrou noc
Sag boluň / Baş üstüne Děkuji / Prosím
Bagyşlaň (ýüz tutanda) Promiňte (při oslovení)
Siziň adyňyz näme? Jak se jmenujete?
Geҫmäge rugsat ediň Mohl bych projít?
Aýtsaňyzlaň Poraďte
Kömek ediň, haýyş edýärin Pomozte, prosím
Şuny ýazyň Napište to
Gaýtalaň Zopakujte
Men düşünemok Nerozumím
Siz iňlisçe gepleýärsiňizmi? Mluvíte anglicky?
Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby - Sifrlar Čísla
bir / iki / üç jeden / dva / tři
dört / bäş / alty čtyři / pět / šest
ýedi / sekiz / dokuz sedm / osm / devět
on / ýüz / müň deset / sto / tisíc
Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby - Sene Datum
Ýyl Rok
Gün Den
Dynç alyş güni Volný den
Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby - Hepde Týden
duşenbe pondělí
sişenbe úterý
çarşenbe středa
penşenbe čtvrtek
juma pátek
şenbe sobota
ýekşenbe neděle
Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby - aý Měsíc
ýanwar leden
fewral únor
mart březen
aprel duben
maý květen
iýun červen
iýul červenec
awgust srpen
sentýabr září
oktýabr říjen
noýabr listopad
dekabr prosinec
Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby - Myhmanhana Hotel
Nomer Pokoj
Otag Místnost
Ýaşamak Ubytování
Cije (otelde ýaşamak) Noc (pobyt v hotelu)
Gündiz Den
Men nomere zakaz beripdim Objednával jsem pokoj
Sowuk/ Yssy Zima / Horko
Açar (oteldäki nomeriň) Dejte mi klíč od pokoje
çaga dítě
uly adam dospělý
pasport občanský průkaz, pas
Bimaza etmäň Nerušit
Meni oýaryň Vzbuďte mě v
Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby - Awtoulag Auto(mobil)
Ýol Cesta
Öwürim Zatáčka
Çatryk Křižovatka
Sakla Stop
Aýlaw ýol Objezd
Geҫmek gadagan Vjezd zakázán
Duralga Zastavení
Ýangyç guýulýan ýer/Bagy dolduryň / Benzin Benzinka / Natankujte plnou nádrž / Benzín
Jerime / resminamalar Pokuta / doklady
Kireýine almak / maşyn kärendesi Chci si pronajmout auto
Meniň maşynym bozuldy Rozbilo se mi auto
Awtohyzmat Autoservis
Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby - Görkezijiler Značky
Üns beriň Pozor
Girelge / Çykalga Vchod / Východ
Çepe / Saga Nalevo / Napravo
Açyk / Ýapyk Zavřeno / Otevřeno
Boş däl / Boş Obsazeno / Volno
Gadagan edilen / Rugset edilen Zakázáno / Povoleno
Başy / Soňy Začátek / Konec
Çekmek / Itelemek Sem / Tam
Şu ýerde / Aňyryda Zde / Tam
Çilim çekmäň Nekouřit
Howply Nebezpečné
Serasap boluň Opatrně
Arakesme Přestávka
Geçelge Přechod
Maglumat Informace
Hajathana Toaleta
Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby - Ulag Doprava
nirede ýerleşýär Kde najdu
şäher město
köҫe ulice
öý dům
kassa pokladna
bilet lístek
şäheriň kartasy mapa města
Men taksi ҫagyrmak isleýärin Chtěl bych zavolat taxi
Awtobus Autobus
Duralga Zastávka
Aeroport / Uҫar / Reýs Letiště / Letadlo / Let
Ýük Zavazadlo
Otly Vlak
Ugur Směr
Ugramak / Gelmek Odjezd / Příjezd
gündogar / günbatar / demirgazyk / günorta východ / západ / sever / jih
Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby - Gulluklar Služby
Pasport kontroly Pasová kontrola
Gümrük Celnice
Men resminamalarymy ýitirdim Ztratil jsem doklady
Keselhana / Dermanhana / Lukman Nemocnice / Lékárna / Doktor
Tiz kömek Pohotovost
Ýangyn söndüriji gullygy Hasiči
Polisiýa Policie
Poҫta Pošta
Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby - Restoran / Kafe / Bar Restaurace / Kavárna / Bar
Ofisiant Číšník
Men stol zakaz bermek isleýärin Chci objednat stůl
Menýu / Çagalar menýusi Menu / Dětské menu
Işdäňiz aҫyk bolsun! Dobrou chuť!
Stakan / jam Sklenka / Hrnek
Çüýşe / Bulgur Láhev / Pohár
syz / bilen Bez / s (čímkoliv)
Suw Voda
Şerap / Piwo Víno / Pivo
Kofe / Süýt / Çaý Kafe / Mléko / Čaj
Miwe suwy Džus
Çörek Chléb
Çorba Polévka
Syr Sýr
Şüle / bliny Kaše / Palačinky
Gant / Duz / Burҫ Cukr / Sůl
Et / Balyk / Guş Maso / Ryba / Drůbež
Goýuň eti / Sygyr eti / Doňuz eti Skopové / Hovězí / Vepřové
Towuk Kuře
Gaýnadylan / Gowurlan / Gril Vařený / Pečený / Grilovaný
Ajy Ostré
Desert / Miweler Dezert / Ovoce
Alma Jablko
Üzüm Hroznové víno
Banan Banán
Erik / Şetdaly Meruňka / Broskev
Apelsin / Limon Pomeranč / Citrón
Ýer tudanasy Jahoda
Nar Granátové jablko
Gök önümler / Salat Zelenina / Salát
Kartoşka Brambora
Sogan Cibule
Burҫ Paprika
Tüwi Rýže
Sarymsak Česnek
Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby - Töleg / Pul Platba / Peníze
Hasap, baş üstüne Účet, prosím
Bahasy Cena
Men kredit kartasy bilen tölejek Chci zaplatit kreditní kartou
Gaýtargy / Gaýtargysyz / Çaý pul Vrácení peněz / Bez vrácení peněz / Spropitné
Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby - Dukan / Azyklar Obchod / Potraviny
Bu näme? Co to je?
Görkeziň Ukažte
... bahasy näҫe Kolik stojí
kilogram kilogram
uly / kiҫi velký / malý
litr litr
metr metr
Arzan Levné
Gymmat Drahé
Ýeňillik Sleva
Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby - Reňk Barva
Aҫyk reňk / gara reňk světlý / tmavý
ak / gara bílý / černý
ҫal šedý
gyzyl červený
gök tmavě modrý
mawy světle modrý
sary žlutý
ýaşyl zelený
goňur hnědý
mämişi oranžový
syýa gök fialový
Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby - kesel Nemoc
Meniň ... agyrýar Bolí mě
başym / iҫim / dişim hlava / hrdlo / břicho / zub
aýagym / elim / bilim noha / ruka / záda
Meniň temperaturam ýokary Mám vysokou teplotu
Lukmany ҫagyryň Zavolejte doktora


 • Türkmen-rus gepleşik kitaby
 • Türkmen-bolgar gepleşik kitaby
 • Türkmen-ispan gepleşik kitaby
 • Türkmen-daniýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-iňlis gepleşik kitaby
 • Türkmen-italiýan gepleşik kitaby
 • Türkmen-gazak gepleşik kitaby
 • Türkmen-litwa gepleşik kitaby
 • Türkmen-nemes gepleşik kitaby
 • Türkmen-norweg gepleşik kitaby
 • Türkmen-polýak gepleşik kitaby
 • Türkmen-portugal gepleşik kitaby
 • Türkmen-fin gepleşik kitaby
 • Türkmen-fransuz gepleşik kitaby
 • Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby
 • Türkmen-belorus gepleşik kitaby
 • Türkmen-grek gepleşik kitaby
 • Türkmen-gürji gepleşik kitaby
 • Türkmen-koreý gepleşik kitaby
 • Türkmen-ýapon gepleşik kitaby
 • Türkmen-rumyn gepleşik kitaby
 • Türkmen-serb gepleşik kitaby
 • Türkmen-türk gepleşik kitaby
 • Türkmen-ukrain gepleşik kitaby
 • Türkmen-hindi gepleşik kitaby
 • Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby
 • Türkmen-wenger gepleşik kitaby
 • Türkmen-arab gepleşik kitaby
 • Türkmen-golland gepleşik kitaby
 • Türkmen-hytaý gepleşik kitaby
 • Türkmen-afrikaans gepleşik kitaby
 • Türkmen-şwed gepleşik kitaby
 • Türkmen-mongol gepleşik kitaby
 • Türkmen-iwrit gepleşik kitaby
 • Türkmen-farsi gepleşik kitaby
 • Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby
 • Türkmen-täjik gepleşik kitaby
 • Türkmen-özbek gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowen gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowak gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-indoneziýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-horwat gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-eston gepleşik kitaby

 • ҫeh-rus gepleşik kitaby
 • ҫeh-bolgar gepleşik kitaby
 • ҫeh-ispan gepleşik kitaby
 • ҫeh-daniýa gepleşik kitaby
 • ҫeh-iňlis gepleşik kitaby
 • ҫeh-italiýan gepleşik kitaby
 • ҫeh-gazak gepleşik kitaby
 • ҫeh-litwa gepleşik kitaby
 • ҫeh-nemes gepleşik kitaby
 • ҫeh-norweg gepleşik kitaby
 • ҫeh-polýak gepleşik kitaby
 • ҫeh-portugal gepleşik kitaby
 • ҫeh-fin gepleşik kitaby
 • ҫeh-fransuz gepleşik kitaby
 • ҫeh-belorus gepleşik kitaby
 • ҫeh-grek gepleşik kitaby
 • ҫeh-gürji gepleşik kitaby
 • ҫeh-koreý gepleşik kitaby
 • ҫeh-ýapon gepleşik kitaby
 • ҫeh-rumyn gepleşik kitaby
 • ҫeh-serb gepleşik kitaby
 • ҫeh-türk gepleşik kitaby
 • ҫeh-ukrain gepleşik kitaby
 • ҫeh-hindi gepleşik kitaby
 • ҫeh-wiýetnam gepleşik kitaby
 • ҫeh-wenger gepleşik kitaby
 • ҫeh-arab gepleşik kitaby
 • ҫeh-golland gepleşik kitaby
 • ҫeh-hytaý gepleşik kitaby
 • ҫeh-afrikaans gepleşik kitaby
 • ҫeh-şwed gepleşik kitaby
 • ҫeh-mongol gepleşik kitaby
 • ҫeh-iwrit gepleşik kitaby
 • ҫeh-farsi gepleşik kitaby
 • ҫeh-gyrgyz gepleşik kitaby
 • ҫeh-täjik gepleşik kitaby
 • ҫeh-türkmen gepleşik kitaby
 • ҫeh-özbek gepleşik kitaby
 • ҫeh-slowen gepleşik kitaby
 • ҫeh- gepleşik kitaby
 • ҫeh-slowak gepleşik kitaby
 • ҫeh- gepleşik kitaby
 • ҫeh-indoneziýa gepleşik kitaby
 • ҫeh-horwat gepleşik kitaby
 • ҫeh- gepleşik kitaby
 • ҫeh-eston gepleşik kitaby

 • "Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby" - bu Siziň aragatnaşykdaky ҫaklaňja, amatly we oňaýly kömekҫiňizdir.