gepleşik kitabyTürkmen-slowak gepleşik kitaby

 ак выбрать бюро переводов?
Türkmen-slowak gepleşik kitaby Flarus terjime kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan düzüldi. Taslamanyň işine ene dilinde işleýän redaktorlar we terjimeҫiler gatnaşdylar. Biz hemme ýagdaýlarda ulanmaga bolýan doly bahaly gepleşik kitabyny taýýarlamagy maksat goýmadyk. Bu kitapҫa diňe iň zerur sözleriň terjimesini we transkripsiýasyny öz iҫine alýar.

Sahypany ҫapdan ҫykarmak
Sahypany ҫapdan ҫykarmak


Türkmen-slowak gepleşik kitaby - Söhbet rozhovor
Men / Siz I / vy
Hawa / Ýok Áno / nie
Ýaşy / Ýaman Dobrá / Bad
Salam / Hoş boluň Ahoj / Dovidenia
Ertiriňiz haýyrly bolsun / Gijäňiz rahat bolsun Dobrý deň / Dobrú noc
Sag boluň / Baş üstüne Ďakujem / Prosím
Bagyşlaň (ýüz tutanda) Sorry (pre manipuláciu)
Siziň adyňyz näme? Ako sa voláte?
Geҫmäge rugsat ediň Dovoľte mi prejsť
Aýtsaňyzlaň prompt
Kömek ediň, haýyş edýärin Pomôžte, prosím
Şuny ýazyň napíšte to
Gaýtalaň opakovať
Men düşünemok nerozumiem
Siz iňlisçe gepleýärsiňizmi? Hovoríte, že v angličtine?
Türkmen-slowak gepleşik kitaby - Sifrlar čísla
bir / iki / üç jeden / dva / tri
dört / bäş / alty štyri / päť / šesť
ýedi / sekiz / dokuz sedem / osem / deväť
on / ýüz / müň desať / sto / tisíc
Türkmen-slowak gepleşik kitaby - Sene dátum
Ýyl rok
Gün deň
Dynç alyş güni výkon
Türkmen-slowak gepleşik kitaby - Hepde týždeň
duşenbe pondelok
sişenbe utorok
çarşenbe streda
penşenbe štvrtok
juma piatok
şenbe sobota
ýekşenbe nedeľa
Türkmen-slowak gepleşik kitaby - aý mesiac
ýanwar január
fewral február
mart marec
aprel apríl
maý máj
iýun jún
iýul júl
awgust august
sentýabr septembra
oktýabr október
noýabr november
dekabr december
Türkmen-slowak gepleşik kitaby - Myhmanhana hotel
Nomer číslo
Otag izbu
Ýaşamak ubytovanie
Cije (otelde ýaşamak) Noc (v rezidencii)
Gündiz deň
Men nomere zakaz beripdim Objednal som si miestnosť
Sowuk/ Yssy Studená / teplá
Açar (oteldäki nomeriň) Kľúč (z izieb v hoteli)
çaga dieťa
uly adam dospelý
pasport cestovný pas
Bimaza etmäň nerušiť
Meni Е Е oýaryň Zobuď ma ...
Türkmen-slowak gepleşik kitaby - Awtoulag auto
Ýol cestné
Öwürim skrúteniu
Çatryk križovatka
Sakla prestať
Aýlaw ýol obchádzka
Geҫmek gadagan cesta hore
Duralga parkovanie
Ýangyç guýulýan ýer/Bagy dolduryň / Benzin Plniace / vyplnenie plnú nádrž / Petrol
Jerime / resminamalar Jemná / dokumenty
Kireýine almak / maşyn kärendesi Prenájom / Autopožičovňa
Meniň maşynym bozuldy Moje auto pokazilo
Awtohyzmat auto
Türkmen-slowak gepleşik kitaby - Görkezijiler ukazovatele
Üns beriň pozor
Girelge / Çykalga Input / Output
Çepe / Saga Ľavý / pravý
Açyk / Ýapyk Uzavretá / Otvoriť
Boş däl / Boş Busy / K dispozícii
Gadagan edilen / Rugset edilen Zakázané / povolené
Başy / Soňy Začiatok / koniec
Çekmek / Itelemek Pull / push
Şu ýerde / Aňyryda Tu / tam
Çilim çekmäň nefajčiť
Howply nebezpečne
Serasap boluň opatrne
Arakesme prestávka
Geçelge prechod
Maglumat informácie
Hajathana WC
Türkmen-slowak gepleşik kitaby - Ulag transport
Е Е nirede ýerleşýär Kde je ...
şäher veľkomesto
köҫe pouličné
öý dom
kassa pokladňa
bilet vstupenka
şäheriň kartasy mapa mesta
Men taksi ҫagyrmak isleýärin Chcel by som zavolať taxík
Awtobus autobus
Duralga prestať
Aeroport / Uҫar / Reýs Letisko / Lietadlá / Lietadlo
Ýük batožinu
Otly vlak
Ugur smer
Ugramak / Gelmek Odchod / Príchod
gündogar / günbatar / demirgazyk / günorta východ / západ / sever / juh
Türkmen-slowak gepleşik kitaby - Gulluklar služby
Pasport kontroly pasová kontrola
Gümrük colné
Men resminamalarymy ýitirdim Stratil som doklady
Keselhana / Dermanhana / Lukman Nemocnice / Farmácia / Doctor
Tiz kömek ambulancie
Ýangyn söndüriji gullygy požiarne
Polisiýa polícia
Poҫta pošta
Türkmen-slowak gepleşik kitaby - Restoran / Kafe / Bar Reštaurácia / Cafe / Bar
Ofisiant čašník
Men stol zakaz bermek isleýärin Chcem rezervovať stôl
Menýu / Çagalar menýusi Menu / Detské menu
Sowuk / Yssy / Gyzdyrmak Studená / Teplá / Teplé
Işdäňiz aҫyk bolsun! Dobrú chuť!
Stakan / jam Sklenená / pohár
Çüýşe / Bulgur Fľaša / Sklo
Е syz / Е bilen s / bez (niečo)
Suw voda
Şerap / Piwo Víno / Pivo
Kofe / Süýt / Çaý Káva / mlieko / čaj
Miwe suwy šťava
Çörek chlieb
Çorba polievka
Syr syr
Şüle / bliny Kaša / Palacinky
Gant / Duz / Burҫ Cukor / Salt / Pepper
Et / Balyk / Guş Mäso / ryba / Bird
Goýuň eti / Sygyr eti / Doňuz eti Jahňacie / hovädzie / bravčové
Towuk kura
Gaýnadylan / Gowurlan / Gril Varené / vyprážané / gril
Ajy akútna
Desert / Miweler Dezert / ovocie
Alma jablko
Üzüm hrozno
Banan banán
Erik / Şetdaly Marhuľa / Peach
Apelsin / Limon Orange / Lemon
Ýer tudanasy jahody
Nar granátové jablko
Gök önümler / Salat Zelenina / Šalát
Kartoşka zemiaky
Sogan lúk
Burҫ korenie
Tüwi ryža
Sarymsak cesnak
Türkmen-slowak gepleşik kitaby - Töleg / Pul Cash / Peniaze
Hasap, baş üstüne Bill, prosím
Bahasy cena
Men kredit kartasy bilen tölejek Chcem platiť kreditnou kartou
Gaýtargy / Gaýtargysyz / Çaý pul Dodávka / bez zálohy / tipy
Türkmen-slowak gepleşik kitaby - Dukan / Azyklar Obchod / Products
Bu näme? Čo je to?
Görkeziň Ukáž ...
... bahasy näҫe Koľko je ...
kilogram kilogram
uly / kiҫi veľké / malé
litr l
metr meter
Arzan lacný
Gymmat vrúcne
Ýeňillik zľava
Türkmen-slowak gepleşik kitaby - Reňk farba
Aҫyk reňk / gara reňk svetlo / tma
ak / gara Biela / čierna
ҫal šedá
gyzyl červená
gök modrý
mawy modrý
sary žltý
ýaşyl zelená
goňur hnedý
mämişi oranžový
syýa gök nachový
Türkmen-slowak gepleşik kitaby - kesel choroba
Meniň ... agyrýar Bolí to ...
başym / iҫim / dişim hlava / krk / žalúdok / zub
aýagym / elim / bilim Noha / Rameno / back
Meniň temperaturam ýokary mám horúčku
Lukmany ҫagyryň Môžete zavolať lekára


 • Türkmen-rus gepleşik kitaby
 • Türkmen-bolgar gepleşik kitaby
 • Türkmen-ispan gepleşik kitaby
 • Türkmen-daniýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-iňlis gepleşik kitaby
 • Türkmen-italiýan gepleşik kitaby
 • Türkmen-gazak gepleşik kitaby
 • Türkmen-litwa gepleşik kitaby
 • Türkmen-nemes gepleşik kitaby
 • Türkmen-norweg gepleşik kitaby
 • Türkmen-polýak gepleşik kitaby
 • Türkmen-portugal gepleşik kitaby
 • Türkmen-fin gepleşik kitaby
 • Türkmen-fransuz gepleşik kitaby
 • Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby
 • Türkmen-belorus gepleşik kitaby
 • Türkmen-grek gepleşik kitaby
 • Türkmen-gürji gepleşik kitaby
 • Türkmen-koreý gepleşik kitaby
 • Türkmen-ýapon gepleşik kitaby
 • Türkmen-rumyn gepleşik kitaby
 • Türkmen-serb gepleşik kitaby
 • Türkmen-türk gepleşik kitaby
 • Türkmen-ukrain gepleşik kitaby
 • Türkmen-hindi gepleşik kitaby
 • Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby
 • Türkmen-wenger gepleşik kitaby
 • Türkmen-arab gepleşik kitaby
 • Türkmen-golland gepleşik kitaby
 • Türkmen-hytaý gepleşik kitaby
 • Türkmen-afrikaans gepleşik kitaby
 • Türkmen-şwed gepleşik kitaby
 • Türkmen-mongol gepleşik kitaby
 • Türkmen-iwrit gepleşik kitaby
 • Türkmen-farsi gepleşik kitaby
 • Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby
 • Türkmen-täjik gepleşik kitaby
 • Türkmen-özbek gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowen gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowak gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-indoneziýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-horwat gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-eston gepleşik kitaby

 • Slowak-rus gepleşik kitaby
 • Slowak-bolgar gepleşik kitaby
 • Slowak-ispan gepleşik kitaby
 • Slowak-daniýa gepleşik kitaby
 • Slowak-iňlis gepleşik kitaby
 • Slowak-italiýan gepleşik kitaby
 • Slowak-gazak gepleşik kitaby
 • Slowak-litwa gepleşik kitaby
 • Slowak-nemes gepleşik kitaby
 • Slowak-norweg gepleşik kitaby
 • Slowak-polýak gepleşik kitaby
 • Slowak-portugal gepleşik kitaby
 • Slowak-fin gepleşik kitaby
 • Slowak-fransuz gepleşik kitaby
 • Slowak-ҫeh gepleşik kitaby
 • Slowak-belorus gepleşik kitaby
 • Slowak-grek gepleşik kitaby
 • Slowak-gürji gepleşik kitaby
 • Slowak-koreý gepleşik kitaby
 • Slowak-ýapon gepleşik kitaby
 • Slowak-rumyn gepleşik kitaby
 • Slowak-serb gepleşik kitaby
 • Slowak-türk gepleşik kitaby
 • Slowak-ukrain gepleşik kitaby
 • Slowak-hindi gepleşik kitaby
 • Slowak-wiýetnam gepleşik kitaby
 • Slowak-wenger gepleşik kitaby
 • Slowak-arab gepleşik kitaby
 • Slowak-golland gepleşik kitaby
 • Slowak-hytaý gepleşik kitaby
 • Slowak-afrikaans gepleşik kitaby
 • Slowak-şwed gepleşik kitaby
 • Slowak-mongol gepleşik kitaby
 • Slowak-iwrit gepleşik kitaby
 • Slowak-farsi gepleşik kitaby
 • Slowak-gyrgyz gepleşik kitaby
 • Slowak-täjik gepleşik kitaby
 • Slowak-türkmen gepleşik kitaby
 • Slowak-özbek gepleşik kitaby
 • Slowak-slowen gepleşik kitaby
 • Slowak- gepleşik kitaby
 • Slowak- gepleşik kitaby
 • Slowak-indoneziýa gepleşik kitaby
 • Slowak-horwat gepleşik kitaby
 • Slowak- gepleşik kitaby
 • Slowak-eston gepleşik kitaby

 • "Türkmen-slowak gepleşik kitaby" - bu Siziň aragatnaşykdaky ҫaklaňja, amatly we oňaýly kömekҫiňizdir.