frasario Servizi dei traduttori professionaliItaliano-thai frasario

?
Italiano-thai frasario è stato compilato dagli specialisti dell'azienda di traduzioni Flarus. Il progetto è stato realizzato dai redattori e traduttori madrelignua. Il nostro scopo non era di creare una guida linguistica esauriente per ogni caso della vita. Questo frasario contiene solo le espressioni utilissime dotate di relative traduzioni ed, eventualmente, di trascrizioni.

Stampa della pagina
Stampa della pagina


Italiano-thai frasario - Conversazione การสนทนา
Io / Lei ฉัน คุณ
Sì / No ไม่เชิง
Bene / Male ดีไม่ดี
Buongiorno / Arrivederci สวัสดีลาก่อน
Buongiorno / Buona notte สวัสดีตอนเช้า / ราตรีสวัสดิ์
Grazie / Prego ขอบคุณ / กรุณา
Scusi (per rivolgersi) ขออภัย (เมื่อติดต่อ)
Come si chiama Lei? คุณชื่ออะไร
Mi lasci passare ให้ฉันผ่านไป
Mi dica บอก
Mi aiuti, per favore ช่วยฉันด้วย
Mi scriva เขียนมัน
Ripeta ทำซ้ำ
Io non capisco ฉันไม่เข้าใจ
Lei parla inglese? คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม?
Italiano-thai frasario - I numeri ตัวเลข
uno / duo / tre หนึ่งสองสาม
quattro / cinque / sei สี่ห้าหก
sette / otto / nove เจ็ด/แปด/เก้า
dieci / cento / mille สิบ/หนึ่งแสน/พัน
Italiano-thai frasario - La data วันที่
Anno ปี
Giorno วัน
La feria วันหยุด
Italiano-thai frasario - La settimana สัปดาห์
lunedì วันจันทร์
martedì วันอังคาร
mercoledì วันพุธ
giovedì วันพฤหัสบดี
venerdì วันศุกร์
sabato วันเสาร์
domenica วันอาทิตย์
Italiano-thai frasario - I mesi เดือน
gennaio มกราคม
febbraio กุมภาพันธ์
marzo มีนาคม
aprile เมษายน
maggio อาจ
giugno มิถุนายน
luglio กรกฎาคม
agosto สิงหาคม
settembre กันยายน
ottobre ตุลาคม
novembre พฤศจิกายน
dicembre ธันวาคม
Italiano-thai frasario - โรงแรม
Numero ตัวเลข
Camera ห้อง
Alloggio ที่พัก
Una notte (di alloggio in albergo) คืน (พักโรงแรม)
Giorno วัน
Ho riservato la camera สั่งจำนวนค่ะ
Fa freddo / fa caldo เย็นร้อน
Mi dia la chiave della camera กุญแจ (จากห้องพักในโรงแรม)
bambino เด็ก
adulto ผู้ใหญ่
passaporto หนังสือเดินทาง
Non disturbare ห้ามรบกวน
Mi svegli alle ... ปลุกฉันที...
Italiano-thai frasario - Il veicolo รถยนต์
La strada ถนน
Il ravvoltare เปลี่ยน
La fermata หยุด
La tangenziale ทางอ้อม
Passaggio vietato ถนนขึ้น
Parcheggio ที่จอดรถ
Stazione di servizio / Fate il pieno /Benzina เติมน้ำมัน / เติมน้ำมันเต็มถัง / น้ำมัน
La multa / documenti สบายดี/เอกสาร
Vorrei noleggiare un veicolo เช่า/เช่ารถ
Ho un guasto alla mia macchina รถฉันเสีย
Stazione di servizio บริการรถ
Italiano-thai frasario - Indicatori e frecce ตัวชี้
Attenzione ความสนใจ
Ingresso / Uscita เข้าสู่ทางออก
A destra / A sinistra ซ้ายขวา
Chiuso / Aperto ปิด/เปิด
È occupato / è libero ไม่ว่าง/ว่าง
Vietato / Autorizzato ห้าม/อนุญาต
Linizio / la fine เริ่มต้น / สิ้นสุด
Tirare / Spingere ดึงผลัก
Qua/ Lì ที่นี่ที่นั่น
Non fumare ห้ามสูบบุหรี่
Pericolo อันตราย
Fate attenzione อย่างระมัดระวัง
Pausa หยุดพัก
Passaggio การเปลี่ยนแปลง
Informazione ข้อมูล
WC ห้องน้ำ
Italiano-thai frasario - Il transporto ขนส่ง
la città เมือง
la via ถนน
la casa บ้าน
lo sportello ลงทะเบียนเงินสด
il biglietto ตั๋ว
la mappa della città แผนที่เมือง
Vorrei chiamare il taxi ฉันต้องการเรียกแท็กซี่
La fermata หยุด
Bagagli สัมภาระ
Treno รถไฟ
Direzione ทิศทาง
Partenza / Arrivo ขาออก / ขาเข้า
est / ovest / nord /sud ตะวันออก ตะวันตก เหนือ ใต้
Italiano-thai frasario - I servizi บริการ
Il controllo di passaporti การควบคุมหนังสือเดินทาง
La dogana ศุลกากร
Ho perso i miei documenti ฉันทำเอกสารหาย
Ospedale / Farmacia / Medico รพ./เภสัช/หมอ
Pronto Soccorso รถพยาบาล
I vigili del fuoco ดับเพลิง
La polizia ตำรวจ
La posta จดหมาย
Italiano-thai frasario - Ristorante / Caffé / Bar ร้านอาหาร / คาเฟ่ / บาร์
Il cameriere บริกร
Vorrei riservare una tavola ฉันต้องการจองโต๊ะ
Menu / Menu Bambino เมนู / เมนูสำหรับเด็ก
Buon appetito ! อร่อย!
Il bicchiere / La tazza ถ้วยแก้ว
La botiglia /Il bicchiere ขวด/แก้ว
Senza / con (qc) ไม่มี / กับ (บางอย่าง)
Il vino / La birra ไวน์/เบียร์
Il caffé /Il latte / Il té กาแฟ / นม / ชา
Il succo น้ำผลไม้
Il pane ขนมปัง
La zuppa ซุป
Il formaggio ชีส
La polenta / le frittelle ข้าวต้ม/แพนเค้ก
Lo zucchero / Il sale น้ำตาล/เกลือ/พริกไทย
La carne / Il pesce / Il volatile เนื้อ / ปลา / สัตว์ปีก
Il pollo ไก่
Cotto/ Fritto / Su griglia ต้ม/ปิ้ง/ย่าง
Piccante เฉียบพลัน
Dolci / Frutta ของหวาน/ผลไม้
La mela แอปเปิล
La banana กล้วย
La fragola สตรอว์เบอร์รี
La melagrana ทับทิม
La verdura / Insalata ผัก/สลัด
La patata มันฝรั่ง
La cipolla หัวหอม
Il pepe พริกไทย
Il riso ข้าว
Italiano-thai frasario - Il pagamento / I soldi การชำระเงิน/เงิน
Il conto, per favore เก็บเงินด้วย
Il prezzo ราคา
Vorrei pagare con la carta di credito ฉันต้องการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
Spiccioli / Senza il resto /Mancia เปลี่ยน/ไม่เปลี่ยน/ให้ทิป
Italiano-thai frasario - Il negozio /Prodotti ร้านค้า/สินค้า
Che cosa è? มันคืออะไร?
Mi faccia vedere ... แสดง ...
Quanto costa ... ราคาเท่าไหร่...
chilogrammo กิโลกรัม
grande / piccolo ใหญ่เล็ก
litro ลิตร
metro เมตร
Non è caro ราคาถูก
È caro แพง
Lo sconto การลดราคา
Italiano-thai frasario - Il colore สี
chiaro / scuro สว่างมืด
bianco / nero ขาวดำ
griggio สีเทา
rosso สีแดง
blu สีฟ้า
azzurro สีฟ้า
giallo สีเหลือง
verde สีเขียว
marrone สีน้ำตาล
arancia ส้ม
viola สีม่วง
Italiano-thai frasario - La malattia โรค
Mi fa male ... ____ ของฉันเจ็บ ...
la testa / la gola / lo stomaco / un dente หัว/คอ/ท้อง/ฟัน
la gamba /il braccio /la schiena ขา/แขน/หลัง
Ho febbre ฉันมีอุณหภูมิสูง
Chiamate il medico โทรหาหมอ


 • Italiano-russo frasario
 • Italiano-bulgaro frasario
 • Italiano-spagnolo frasario
 • Italiano-danese frasario
 • Italiano-inglese frasario
 • Italiano-kazako frasario
 • Italiano-lituano frasario
 • Italiano-tedesco frasario
 • Italiano-norvegese frasario
 • Italiano-polacco frasario
 • Italiano-portoghese frasario
 • Italiano-finnico frasario
 • Italiano-francese frasario
 • Italiano-ceco frasario
 • Italiano-bielorusso frasario
 • Italiano-greco frasario
 • Italiano-georgiano frasario
 • Italiano-coreano frasario
 • Italiano-giapponese frasario
 • Italiano-romeno frasario
 • Italiano-serbo frasario
 • Italiano-turco frasario
 • Italiano-ucraino frasario
 • Italiano-hindi frasario
 • Italiano-vietnamita frasario
 • Italiano-ungherese frasario
 • Italiano-arabo frasario
 • Italiano-olandese frasario
 • Italiano-cinese frasario
 • Italiano-africano frasario
 • Italiano-svedese frasario
 • Italiano-mongolo frasario
 • Italiano-ebraico frasario
 • Italiano-farsi frasario
 • Italiano-kirghiso frasario
 • Italiano-tagico frasario
 • Italiano-turkmeno frasario
 • Italiano-uzbeko frasario
 • Italiano-sloveno frasario
 • Italiano-armeno frasario
 • Italiano-slovacco frasario
 • Italiano-azero frasario
 • Italiano-indonesiano frasario
 • Italiano-croato frasario
 • Italiano-Montenegrino frasario
 • Italiano-estone frasario
 • Italiano-lettone frasario
 • Italiano-thai frasario
 • Italiano-urdu frasario
 • Italiano-swahili frasario
 • Italiano-islandese frasario
 • Italiano-macedonico frasario
 • Italiano-albanese frasario
 • Italiano-bosniaco frasario
 • Italiano-persiano frasario

 • Thai-russo frasario
 • Thai-bulgaro frasario
 • Thai-spagnolo frasario
 • Thai-danese frasario
 • Thai-inglese frasario
 • Thai-italiano frasario
 • Thai-kazako frasario
 • Thai-lituano frasario
 • Thai-tedesco frasario
 • Thai-norvegese frasario
 • Thai-polacco frasario
 • Thai-portoghese frasario
 • Thai-finnico frasario
 • Thai-francese frasario
 • Thai-ceco frasario
 • Thai-bielorusso frasario
 • Thai-greco frasario
 • Thai-georgiano frasario
 • Thai-coreano frasario
 • Thai-giapponese frasario
 • Thai-romeno frasario
 • Thai-serbo frasario
 • Thai-turco frasario
 • Thai-ucraino frasario
 • Thai-hindi frasario
 • Thai-vietnamita frasario
 • Thai-ungherese frasario
 • Thai-arabo frasario
 • Thai-olandese frasario
 • Thai-cinese frasario
 • Thai-africano frasario
 • Thai-svedese frasario
 • Thai-mongolo frasario
 • Thai-ebraico frasario
 • Thai-farsi frasario
 • Thai-kirghiso frasario
 • Thai-tagico frasario
 • Thai-turkmeno frasario
 • Thai-uzbeko frasario
 • Thai-sloveno frasario
 • Thai-armeno frasario
 • Thai-slovacco frasario
 • Thai-azero frasario
 • Thai-indonesiano frasario
 • Thai-croato frasario
 • Thai-Montenegrino frasario
 • Thai-estone frasario
 • Thai-lettone frasario
 • Thai-urdu frasario
 • Thai-swahili frasario
 • Thai-islandese frasario
 • Thai-macedonico frasario
 • Thai-albanese frasario
 • Thai-bosniaco frasario
 • Thai-persiano frasario

 • "Italiano-thai frasario" - è un accessorio comunicativo molto compatto, utile e pratico.