phrasebook Services of professional translatorsEnglish-czech phrasebook

?
English-czech phrasebook was created by experts of Flarus translation company. Editors and translators who are native speakers of languages participated in the project. We did not have a goal of creating a full-scale phrasebook for all possible cases. It includes only the most essential phrases with translation and transcription.

Print the page
Print the page


English-czech phrasebook - Conversation Diskuze
I, me / You Já / Vy
Yes / No Ano / Ne
Good / Bad Dobře / Špatně
Hello / Good-bye Dobrý den / Na shledanou
Good morning / Good night Dobré ráno / Dobrou noc
Thank you / Please Děkuji / Prosím
Excuse me (when addressing someone) Promiňte (při oslovení)
What is your name? Jak se jmenujete?
Please let me through Mohl bych projít?
Can you tell me Poraďte
Help me, please Pomozte, prosím
Write this Napište to
Repeat Zopakujte
I don`t understand Nerozumím
Do you speak English? Mluvíte anglicky?
English-czech phrasebook - Numbers Čísla
one / two / three jeden / dva / tři
four / five / six čtyři / pět / šest
seven / eight / nine sedm / osm / devět
ten / hundred / thousand deset / sto / tisíc
English-czech phrasebook - Date Datum
Year Rok
Day Den
Weekend (Day off) Volný den
English-czech phrasebook - Week Týden
Monday pondělí
Tuesday úterý
Wednesday středa
Thursday čtvrtek
Friday pátek
Saturday sobota
Sunday neděle
English-czech phrasebook - Month Měsíc
January leden
February únor
March březen
April duben
May květen
June červen
July červenec
August srpen
September září
October říjen
November listopad
December prosinec
English-czech phrasebook - Hotel Hotel
Room number Pokoj
Room Místnost
Accommodation Ubytování
Night Noc (pobyt v hotelu)
Day Den
I have booked a room Objednával jsem pokoj
(It is) cold / (it is) hot Zima / Horko
Give me the key to the room Dejte mi klíč od pokoje
child dítě
adult dospělý
passport občanský průkaz, pas
Do not disturb Nerušit
Wake me up at... Vzbuďte mě v
English-czech phrasebook - Car Auto(mobil)
Road Cesta
Turn Zatáčka
Intersection Křižovatka
Stop Stop
Detour Objezd
No passage Vjezd zakázán
Parking Zastavení
Gas station / Fill it up with gas / Gasoline Benzinka / Natankujte plnou nádrž / Benzín
Fine (ticket) / documents Pokuta / doklady
I want to rent a car Chci si pronajmout auto
My car broke down Rozbilo se mi auto
Autoservice Autoservis
English-czech phrasebook - Signs Značky
Attention Pozor
Entrance / Exit Vchod / Východ
Left / Right Nalevo / Napravo
Closed / Open Zavřeno / Otevřeno
Occupied / Free (Open) Obsazeno / Volno
Prohibited / Allowed Zakázáno / Povoleno
Start / End (Finish) Začátek / Konec
Pull / Push Sem / Tam
Here / There Zde / Tam
No smoking Nekouřit
Danger Nebezpečné
Careful Opatrně
Break Přestávka
Crossing Přechod
Information Informace
Restroom Toaleta
English-czech phrasebook - Transportation Doprava
Where is... Kde najdu
city město
street ulice
house dům
cash register pokladna
ticket lístek
city map mapa města
I would like to call a Taxi Chtěl bych zavolat taxi
Bus Autobus
Stop Zastávka
Airport / Airplane / Flight Letiště / Letadlo / Let
Baggage Zavazadlo
Train Vlak
Direction Směr
Departure / Arrival Odjezd / Příjezd
East / West / North / South východ / západ / sever / jih
English-czech phrasebook - Services Služby
Passport control Pasová kontrola
Customs Celnice
I lost my documents Ztratil jsem doklady
Hospital / Pharmacy / Doctor Nemocnice / Lékárna / Doktor
Ambulance Pohotovost
Fire department Hasiči
Police Policie
Post office Pošta
English-czech phrasebook - Restaurant / Café / Bar Restaurace / Kavárna / Bar
Waiter Číšník
I want to reserve a table Chci objednat stůl
Menu / Kids menu Menu / Dětské menu
Bon appetit! Dobrou chuť!
Glass / Cup Sklenka / Hrnek
Bottle / Glass Láhev / Pohár
with / without (something) Bez / s (čímkoliv)
Water Voda
Wine / Beer Víno / Pivo
Coffee / Milk / Tea Kafe / Mléko / Čaj
Juice Džus
Bread Chléb
Soup Polévka
Cheese Sýr
Porrige / Pancakes Kaše / Palačinky
Sugar / Salt Cukr / Sůl
Meat / Fish / Poultry Maso / Ryba / Drůbež
Lamb / Beef / Pork Skopové / Hovězí / Vepřové
Chicken Kuře
Boiled / Fried / Grilled Vařený / Pečený / Grilovaný
Spicy Ostré
Dessert / Fruit Dezert / Ovoce
Apple Jablko
Grapes Hroznové víno
Banana Banán
Apricot / Peach Meruňka / Broskev
Orange / Lemon Pomeranč / Citrón
Strawberry Jahoda
Pomegranate Granátové jablko
Vegetables / Salad Zelenina / Salát
Potatoes Brambora
Onion Cibule
Pepper Paprika
Rice Rýže
Garlic Česnek
English-czech phrasebook - Payment / Money Platba / Peníze
Check, please Účet, prosím
Price Cena
I want to pay by credit card Chci zaplatit kreditní kartou
Change / No change / Tips Vrácení peněz / Bez vrácení peněz / Spropitné
English-czech phrasebook - Store / Groceries Obchod / Potraviny
What is this? Co to je?
Show me... Ukažte
How much is... Kolik stojí
kilo kilogram
large / small velký / malý
liter litr
meter metr
Cheap Levné
Expensive Drahé
Discount Sleva
English-czech phrasebook - Color Barva
light / dark světlý / tmavý
white / black bílý / černý
gray šedý
red červený
blue tmavě modrý
light blue světle modrý
yellow žlutý
green zelený
brown hnědý
orange oranžový
purple fialový
English-czech phrasebook - Sickness Nemoc
My ... hurts Bolí mě
head / throat / stomach / tooth hlava / hrdlo / břicho / zub
leg / arm / back noha / ruka / záda
I have a fever Mám vysokou teplotu
Call a doctor Zavolejte doktora


 • English-russian phrasebook
 • English-bulgarian phrasebook
 • English-spanish phrasebook
 • English-dannish phrasebook
 • English-italian phrasebook
 • English-kazakh phrasebook
 • English-lithuanian phrasebook
 • English-german phrasebook
 • English-norwegian phrasebook
 • English-polish phrasebook
 • English-portugese phrasebook
 • English-finnish phrasebook
 • English-french phrasebook
 • English-czech phrasebook
 • English-belorussian phrasebook
 • English-greek phrasebook
 • English-georgian phrasebook
 • English-korean phrasebook
 • English-japanese phrasebook
 • English-romanian phrasebook
 • English-serbian phrasebook
 • English-turkish phrasebook
 • English-ukrainian phrasebook
 • English-hindi phrasebook
 • English-vietnamese phrasebook
 • English-hungarian phrasebook
 • English-arabic phrasebook
 • English-dutch phrasebook
 • English-chinese phrasebook
 • English-Afrikaans phrasebook
 • English-swedish phrasebook
 • English-mongolian phrasebook
 • English-hebrew phrasebook
 • English-Farsi phrasebook
 • English-kyrgyz phrasebook
 • English-tajik phrasebook
 • English-turkmen phrasebook
 • English-uzbek phrasebook
 • English-slovenian phrasebook
 • English-armenian phrasebook
 • English-slovac phrasebook
 • English-azerbaijani phrasebook
 • English-Indonesian phrasebook
 • English-croatian phrasebook
 • English-montenegro phrasebook
 • English-estonian phrasebook
 • English-latvian phrasebook
 • English-Thai phrasebook
 • English-Urdu phrasebook
 • English-Swahili phrasebook
 • English-Icelandic phrasebook
 • English-Macedonian phrasebook
 • English-albanian phrasebook
 • English-Bosnian phrasebook
 • English-persian phrasebook

 • Czech-russian phrasebook
 • Czech-bulgarian phrasebook
 • Czech-spanish phrasebook
 • Czech-dannish phrasebook
 • Czech-english phrasebook
 • Czech-italian phrasebook
 • Czech-kazakh phrasebook
 • Czech-lithuanian phrasebook
 • Czech-german phrasebook
 • Czech-norwegian phrasebook
 • Czech-polish phrasebook
 • Czech-portugese phrasebook
 • Czech-finnish phrasebook
 • Czech-french phrasebook
 • Czech-belorussian phrasebook
 • Czech-greek phrasebook
 • Czech-georgian phrasebook
 • Czech-korean phrasebook
 • Czech-japanese phrasebook
 • Czech-romanian phrasebook
 • Czech-serbian phrasebook
 • Czech-turkish phrasebook
 • Czech-ukrainian phrasebook
 • Czech-hindi phrasebook
 • Czech-vietnamese phrasebook
 • Czech-hungarian phrasebook
 • Czech-arabic phrasebook
 • Czech-dutch phrasebook
 • Czech-chinese phrasebook
 • Czech-Afrikaans phrasebook
 • Czech-swedish phrasebook
 • Czech-mongolian phrasebook
 • Czech-hebrew phrasebook
 • Czech-Farsi phrasebook
 • Czech-kyrgyz phrasebook
 • Czech-tajik phrasebook
 • Czech-turkmen phrasebook
 • Czech-uzbek phrasebook
 • Czech-slovenian phrasebook
 • Czech-armenian phrasebook
 • Czech-slovac phrasebook
 • Czech-azerbaijani phrasebook
 • Czech-Indonesian phrasebook
 • Czech-croatian phrasebook
 • Czech-montenegro phrasebook
 • Czech-estonian phrasebook
 • Czech-latvian phrasebook
 • Czech-Thai phrasebook
 • Czech-Urdu phrasebook
 • Czech-Swahili phrasebook
 • Czech-Icelandic phrasebook
 • Czech-Macedonian phrasebook
 • Czech-albanian phrasebook
 • Czech-Bosnian phrasebook
 • Czech-persian phrasebook

 • "English-czech phrasebook" - this is your compact, convenient and practical aid in communication