phrasebook Services of professional translatorsEnglish-dannish phrasebook

Как выбрать бюро переводов?
English-dannish phrasebook was created by experts of Flarus translation company. Editors and translators who are native speakers of languages participated in the project. We did not have a goal of creating a full-scale phrasebook for all possible cases. It includes only the most essential phrases with translation and transcription.

Print the page
Print the page


English-dannish phrasebook - Conversation Samtale
I, me / You Jeg / De (du)
Yes / No Ja / Nej
Good / Bad Godt / Dårligt
Hello / Good-bye Hej / Farvel
Good morning / Good night Godmorgen / Godnat
Thank you / Please Tak / Vær så god; Det var så lidt
Excuse me (when addressing someone) Undskyld (ved henvendelse)
What is your name? Hvad hedder du?
Please let me through Lad mig komme frem
Can you tell me Vil du venligst sige
Help me, please Vær sød, at hjælpe mig
Write this Skriv det
Repeat Hvad behager?
I don`t understand Jeg forstår ikke
Do you speak English? Taler du engelsk?
English-dannish phrasebook - Numbers Tal
one / two / three en / to / tre
four / five / six fire / fem / seks
seven / eight / nine syv / otte / ni
ten / hundred / thousand ti / hundrede / tusind
English-dannish phrasebook - Date Dato
Year År
Day Dag
Weekend (Day off) Fridag
English-dannish phrasebook - Week Uge
Monday mandag
Tuesday tirsdag
Wednesday onsdag
Thursday torsdag
Friday fredag
Saturday lørdag
Sunday søndag
English-dannish phrasebook - Month Måned
January januar
February februar
March marts
April april
May maj
June juni
July juli
August august
September september
October oktober
November november
December december
English-dannish phrasebook - Hotel Hotel
Room number Hotelværelse
Room Værelse
Accommodation Ophold
Night Nat (ophold i et hotel)
Day Dag
I have booked a room Jeg har reserveret et værelse
(It is) cold / (it is) hot Koldt / Varmt
Give me the key to the room Giv mig nøglen til værelset
child barn
adult voksen
passport pas
Do not disturb Vil ikke forstyrres
Wake me up at... Vær så venlig at vække mig i morgen klokken...
English-dannish phrasebook - Car Bil
Road Vej
Turn Krumning
Intersection Vejkryds
Stop Stands!
Detour Omvej
No passage Forbudt at vende om
Parking Parkering
Gas station / Fill it up with gas / Gasoline Tankstation / Fyld den op / Benzin
Fine (ticket) / documents Bøde / papirer
I want to rent a car Jeg ville gerne leje en bil
My car broke down Min bil har gået til stå
Autoservice Værksted
English-dannish phrasebook - Signs Viser
Attention Advarsel
Entrance / Exit Indgang / Udgang
Left / Right Til venstre / Til højre
Closed / Open Lukket / Åben
Occupied / Free (Open) Optaget / Vakant
Prohibited / Allowed Forbudt / Godkendt
Start / End (Finish) Begyndelse / Slut
Pull / Push Træk / Skub
Here / There Her / Der
No smoking Her ryges ikke
Danger Farligt
Careful Pas på
Break Frokostpause
Crossing Overgang
Information Oplysning
Restroom WC
English-dannish phrasebook - Transportation Transport
Where is... Hvor ligger...
city by
street gade
house hus
cash register kasse
ticket billet
city map kort over byen
I would like to call a Taxi Jeg vil gerne bestille en taxa
Bus Bus
Stop Stoppested
Airport / Airplane / Flight Lufthavn / Flyvemaskine / Afgang
Baggage Bagage
Train Tog
Direction Retning
Departure / Arrival Afgang / Ankomst
East / West / North / South øst / vest / nord / syd
English-dannish phrasebook - Services Tjenester
Passport control Paskontrol
Customs Told
I lost my documents Jeg har mistet mine papirer
Hospital / Pharmacy / Doctor Sygehus / Apotek / Læge
Ambulance Ambulance
Fire department Brandvæsen
Police Politi
Post office Post
English-dannish phrasebook - Restaurant / Café / Bar Restaurant / Cafe / Bar
Waiter Tjener
I want to reserve a table Jeg vil bestille et bord
Menu / Kids menu Spisekort / Spisekort for børn
Bon appetit! Velbekomme!
Glass / Cup Glas / Kop
Bottle / Glass Flaske / Bæger
with / without (something) uden / med
Water Vand
Wine / Beer Vin / Øl
Coffee / Milk / Tea Kaffe / Mælk / Te
Juice Saft
Bread Brød
Soup Suppe
Cheese Ost
Porrige / Pancakes Grød / Pandekager
Sugar / Salt Sukker / Salt
Meat / Fish / Poultry Kød / Fisk / Fugl
Lamb / Beef / Pork Lammekød / Oksekød / Flæsk
Chicken Kylling
Boiled / Fried / Grilled Kogt / Stegt / Grill
Spicy Krydt mad
Dessert / Fruit Efterret / Frugter
Apple Æble
Grapes Vindrue
Banana Banan
Apricot / Peach Abrikos / Fersk
Orange / Lemon Appelsin / Citron
Strawberry Jordbær
Pomegranate Granatæble
Vegetables / Salad Grønsager / Salat
Potatoes Kartoffler
Onion Løg
Pepper Peber
Rice Ris
Garlic Hvidløg
English-dannish phrasebook - Payment / Money Betaling / Penge
Check, please Jeg vil gerne have regningen
Price Pris
I want to pay by credit card Kan jeg betale med kreditkort?
Change / No change / Tips Byttepenge / Jeg har ikke brug for byttepenge / Drikkepenge
English-dannish phrasebook - Store / Groceries Affær / Madvarer
What is this? Hvad er det?
Show me... Vis det til mig
How much is... Hvad koster det?
kilo kilo
large / small den store / den lille
liter liter
meter meter
Cheap Billigt
Expensive Dyrt
Discount Rabat
English-dannish phrasebook - Color Farve
light / dark Lys / Mørk
white / black Hvid / Sort
gray Grå
red Rød
blue Blå
light blue Lyseblå
yellow Gul
green Grøn
brown Brun
orange Orange
purple Violblå
English-dannish phrasebook - Sickness Sygdom
My ... hurts Jeg har ...
head / throat / stomach / tooth hovedpine / halspine / mavepine / tandpine
leg / arm / back fotpine / armpine / rygpine
I have a fever Jeg har feber
Call a doctor Hente en læge!


 • English-russian phrasebook
 • English-bulgarian phrasebook
 • English-spanish phrasebook
 • English-dannish phrasebook
 • English-italian phrasebook
 • English-kazakh phrasebook
 • English-lithuanian phrasebook
 • English-german phrasebook
 • English-norwegian phrasebook
 • English-polish phrasebook
 • English-portugese phrasebook
 • English-finnish phrasebook
 • English-french phrasebook
 • English-czech phrasebook
 • English-belorussian phrasebook
 • English-greek phrasebook
 • English-georgian phrasebook
 • English-korean phrasebook
 • English-japanese phrasebook
 • English-romanian phrasebook
 • English-serbian phrasebook
 • English-turkish phrasebook
 • English-ukrainian phrasebook
 • English-hindi phrasebook
 • English-vietnamese phrasebook
 • English-hungarian phrasebook
 • English-arabic phrasebook
 • English-dutch phrasebook
 • English-chinese phrasebook
 • English-Afrikaans phrasebook
 • English-swedish phrasebook
 • English-mongolian phrasebook
 • English-hebrew phrasebook
 • English-Farsi phrasebook
 • English-kyrgyz phrasebook
 • English-tajik phrasebook
 • English-turkmen phrasebook
 • English-uzbek phrasebook
 • English-slovenian phrasebook
 • English-armenian phrasebook
 • English-slovac phrasebook
 • English-azerbaijani phrasebook
 • English-Indonesian phrasebook
 • English-croatian phrasebook
 • English-montenegro phrasebook
 • English-estonian phrasebook
 • English-latvian phrasebook
 • English-Thai phrasebook
 • English-Urdu phrasebook
 • English-Swahili phrasebook
 • English-Icelandic phrasebook
 • English-Macedonian phrasebook
 • English-albanian phrasebook
 • English-Bosnian phrasebook
 • English-persian phrasebook

 • Dannish-russian phrasebook
 • Dannish-bulgarian phrasebook
 • Dannish-spanish phrasebook
 • Dannish-english phrasebook
 • Dannish-italian phrasebook
 • Dannish-kazakh phrasebook
 • Dannish-lithuanian phrasebook
 • Dannish-german phrasebook
 • Dannish-norwegian phrasebook
 • Dannish-polish phrasebook
 • Dannish-portugese phrasebook
 • Dannish-finnish phrasebook
 • Dannish-french phrasebook
 • Dannish-czech phrasebook
 • Dannish-belorussian phrasebook
 • Dannish-greek phrasebook
 • Dannish-georgian phrasebook
 • Dannish-korean phrasebook
 • Dannish-japanese phrasebook
 • Dannish-romanian phrasebook
 • Dannish-serbian phrasebook
 • Dannish-turkish phrasebook
 • Dannish-ukrainian phrasebook
 • Dannish-hindi phrasebook
 • Dannish-vietnamese phrasebook
 • Dannish-hungarian phrasebook
 • Dannish-arabic phrasebook
 • Dannish-dutch phrasebook
 • Dannish-chinese phrasebook
 • Dannish-Afrikaans phrasebook
 • Dannish-swedish phrasebook
 • Dannish-mongolian phrasebook
 • Dannish-hebrew phrasebook
 • Dannish-Farsi phrasebook
 • Dannish-kyrgyz phrasebook
 • Dannish-tajik phrasebook
 • Dannish-turkmen phrasebook
 • Dannish-uzbek phrasebook
 • Dannish-slovenian phrasebook
 • Dannish-armenian phrasebook
 • Dannish-slovac phrasebook
 • Dannish-azerbaijani phrasebook
 • Dannish-Indonesian phrasebook
 • Dannish-croatian phrasebook
 • Dannish-montenegro phrasebook
 • Dannish-estonian phrasebook
 • Dannish-latvian phrasebook
 • Dannish-Thai phrasebook
 • Dannish-Urdu phrasebook
 • Dannish-Swahili phrasebook
 • Dannish-Icelandic phrasebook
 • Dannish-Macedonian phrasebook
 • Dannish-albanian phrasebook
 • Dannish-Bosnian phrasebook
 • Dannish-persian phrasebook

 • "English-dannish phrasebook" - this is your compact, convenient and practical aid in communication