phrasebook Services of professional translatorsEnglish-norwegian phrasebook

Как выбрать бюро переводов?
English-norwegian phrasebook was created by experts of Flarus translation company. Editors and translators who are native speakers of languages participated in the project. We did not have a goal of creating a full-scale phrasebook for all possible cases. It includes only the most essential phrases with translation and transcription.

Print the page
Print the page


English-norwegian phrasebook - Conversation Samtale
I, me / You Jeg / De (du)
Yes / No Ja / Nei
Good / Bad Godt / Ille
Hello / Good-bye God dag / Adjø
Good morning / Good night God morgen / God natt
Thank you / Please Takk / Værsågod
Excuse me (when addressing someone) Unnskyld (som tiltaleord)
What is your name? Hva heter De?
Please let me through Gør plass, takk
Can you tell me Kan du si mej
Help me, please Vær så snill å hjelpe meg?
Write this Skriv det
Repeat Gjenta det
I don`t understand Jeg forstår ikke
Do you speak English? Snakker du engelsk?
English-norwegian phrasebook - Numbers Siffer
one / two / three en / to / tre
four / five / six fire / fem / seks
seven / eight / nine sju / åtte / ni
ten / hundred / thousand ti / hundre / tusen
English-norwegian phrasebook - Date Datum
Year År
Day Dag
Weekend (Day off) Fridag
English-norwegian phrasebook - Week Uke
Monday mandag
Tuesday tirsdag
Wednesday onsdag
Thursday torsdag
Friday fredag
Saturday lørdag
Sunday søndag
English-norwegian phrasebook - Month Måned
January januar
February februar
March mars
April april
May mai
June juni
July juli
August august
September september
October oktober
November november
December desember
English-norwegian phrasebook - Hotel Hotell
Room number Hotellværelse
Room Værelse
Accommodation Losji
Night Natt (losji i et hotell)
Day Dag
I have booked a room Jeg bestilte et værelse
(It is) cold / (it is) hot Kaldt / Varmt
Give me the key to the room Gi meg nøkkelen til værelset
child barn
adult utvoksen
passport pass
Do not disturb Ikke forstyrr
Wake me up at... Vekk meg opp klokken...
English-norwegian phrasebook - Car Bil
Road Vei
Turn Vending
Intersection Korsvei
Stop Holdt!
Detour Forbikjørsel
No passage Ingen passasje
Parking Holdeplass
Gas station / Fill it up with gas / Gasoline Bensinstasjon / Fyll tanken fullt / Bensin
Fine (ticket) / documents Bøte / papirer
I want to rent a car Jeg ønsker å leie en bil
My car broke down Bilen brøt sammen
Autoservice Veksted
English-norwegian phrasebook - Signs Viser
Attention Gi akt
Entrance / Exit Innløp / Utgang
Left / Right Til venstre / Til høyre
Closed / Open Lukket / Åpen
Occupied / Free (Open) Opptatt / Ledig
Prohibited / Allowed Forbudt / Tillatt
Start / End (Finish) Begynnelse / Slutt
Pull / Push Trekke / Skubbe
Here / There Her / Der
No smoking Tobakksrøkning forbudt
Danger Farligt
Careful Forsiktig!
Break Dagmålshvil
Crossing Overgang
Information Informasjon
Restroom Toalett
English-norwegian phrasebook - Transportation Transport
Where is... Hvor ligger...
city stad
street gate
house hus
cash register billettkontor
ticket billett
city map kart over staden
I would like to call a Taxi Jeg vil gjerne ringe etter en vogn
Bus Buss
Stop Stoppested
Airport / Airplane / Flight Lufthavn / Flymaskin / Tur
Baggage Bagasje
Train Tog
Direction Retning
Departure / Arrival Avgang / Ankomst
East / West / North / South øst / vest / nord / syd
English-norwegian phrasebook - Services Tjenester
Passport control Passkontroll
Customs Toll
I lost my documents Jeg har mistet papirene mine
Hospital / Pharmacy / Doctor Sykehus / Apotek / Lege
Ambulance Ambulanse
Fire department Brannvesen
Police Politi
Post office Post
English-norwegian phrasebook - Restaurant / Café / Bar Restaurant / Kafe / Bar
Waiter Tjener
I want to reserve a table Jeg ønsker å bestille et bord
Menu / Kids menu Spisekort / Barnemeny
Bon appetit! Spis godt
Glass / Cup Glass / Kopp
Bottle / Glass Flaske / Drikkebeger
with / without (something) uten / med
Water Vann
Wine / Beer Vin / Øl
Coffee / Milk / Tea Kaffe / Melk / Te
Juice Saft
Bread Brød
Soup Suppe
Cheese Ost
Porrige / Pancakes Grøt / Pannekaker
Sugar / Salt Sukker / Salt
Meat / Fish / Poultry Kjøtt / Fisk / Fugl
Lamb / Beef / Pork Lammekjøtt / Oksekjøtt / Flesk
Chicken Kylling
Boiled / Fried / Grilled Kokt / Stekt / Grill
Spicy Pikant
Dessert / Fruit Etterrett / Frukter
Apple Eple
Grapes Vindrue
Banana Banan
Apricot / Peach Aprikos / Fersken
Orange / Lemon Appelsin / Sitron
Strawberry Jordbær
Pomegranate Granateple
Vegetables / Salad Grønnsaker / Salat
Potatoes Poteter
Onion Løk
Pepper Pepper
Rice Ris
Garlic Hvitløk
English-norwegian phrasebook - Payment / Money Betaling / Penger
Check, please Kan jeg få regningen?
Price Pris
I want to pay by credit card Jeg ønsker å betale med kredittkort
Change / No change / Tips Vekslepenger / Jeg behøver ikke vekslepenger / Drikkepenger
English-norwegian phrasebook - Store / Groceries Butikk / Spisevarer
What is this? Hva er det for noe?
Show me... Vis det til meg
How much is... Hva koster det?
kilo kilo
large / small den store / den lille
liter liter
meter meter
Cheap Billigt
Expensive Dyrt
Discount Rabatt
English-norwegian phrasebook - Color Farge
light / dark Lys / Mørk
white / black Hvit / Svart
gray Grå
red Rød
blue Blå
light blue Cyanblå
yellow Gul
green Grønn
brown Brun
orange Oransje
purple Blåfiolett
English-norwegian phrasebook - Sickness Sykdom
My ... hurts Jeg har vondt i ...
head / throat / stomach / tooth hodet / halsen / magen / tennene
leg / arm / back foten / armen / rygget
I have a fever Jeg har feber
Call a doctor Kan du få tak i en lege


 • English-russian phrasebook
 • English-bulgarian phrasebook
 • English-spanish phrasebook
 • English-dannish phrasebook
 • English-italian phrasebook
 • English-kazakh phrasebook
 • English-lithuanian phrasebook
 • English-german phrasebook
 • English-norwegian phrasebook
 • English-polish phrasebook
 • English-portugese phrasebook
 • English-finnish phrasebook
 • English-french phrasebook
 • English-czech phrasebook
 • English-belorussian phrasebook
 • English-greek phrasebook
 • English-georgian phrasebook
 • English-korean phrasebook
 • English-japanese phrasebook
 • English-romanian phrasebook
 • English-serbian phrasebook
 • English-turkish phrasebook
 • English-ukrainian phrasebook
 • English-hindi phrasebook
 • English-vietnamese phrasebook
 • English-hungarian phrasebook
 • English-arabic phrasebook
 • English-dutch phrasebook
 • English-chinese phrasebook
 • English-Afrikaans phrasebook
 • English-swedish phrasebook
 • English-mongolian phrasebook
 • English-hebrew phrasebook
 • English-Farsi phrasebook
 • English-kyrgyz phrasebook
 • English-tajik phrasebook
 • English-turkmen phrasebook
 • English-uzbek phrasebook
 • English-slovenian phrasebook
 • English-armenian phrasebook
 • English-slovac phrasebook
 • English-azerbaijani phrasebook
 • English-Indonesian phrasebook
 • English-croatian phrasebook
 • English-montenegro phrasebook
 • English-estonian phrasebook
 • English-latvian phrasebook
 • English-Thai phrasebook
 • English-Urdu phrasebook
 • English-Swahili phrasebook
 • English-Icelandic phrasebook
 • English-Macedonian phrasebook
 • English-albanian phrasebook
 • English-Bosnian phrasebook
 • English-persian phrasebook

 • Norwegian-russian phrasebook
 • Norwegian-bulgarian phrasebook
 • Norwegian-spanish phrasebook
 • Norwegian-dannish phrasebook
 • Norwegian-english phrasebook
 • Norwegian-italian phrasebook
 • Norwegian-kazakh phrasebook
 • Norwegian-lithuanian phrasebook
 • Norwegian-german phrasebook
 • Norwegian-polish phrasebook
 • Norwegian-portugese phrasebook
 • Norwegian-finnish phrasebook
 • Norwegian-french phrasebook
 • Norwegian-czech phrasebook
 • Norwegian-belorussian phrasebook
 • Norwegian-greek phrasebook
 • Norwegian-georgian phrasebook
 • Norwegian-korean phrasebook
 • Norwegian-japanese phrasebook
 • Norwegian-romanian phrasebook
 • Norwegian-serbian phrasebook
 • Norwegian-turkish phrasebook
 • Norwegian-ukrainian phrasebook
 • Norwegian-hindi phrasebook
 • Norwegian-vietnamese phrasebook
 • Norwegian-hungarian phrasebook
 • Norwegian-arabic phrasebook
 • Norwegian-dutch phrasebook
 • Norwegian-chinese phrasebook
 • Norwegian-Afrikaans phrasebook
 • Norwegian-swedish phrasebook
 • Norwegian-mongolian phrasebook
 • Norwegian-hebrew phrasebook
 • Norwegian-Farsi phrasebook
 • Norwegian-kyrgyz phrasebook
 • Norwegian-tajik phrasebook
 • Norwegian-turkmen phrasebook
 • Norwegian-uzbek phrasebook
 • Norwegian-slovenian phrasebook
 • Norwegian-armenian phrasebook
 • Norwegian-slovac phrasebook
 • Norwegian-azerbaijani phrasebook
 • Norwegian-Indonesian phrasebook
 • Norwegian-croatian phrasebook
 • Norwegian-montenegro phrasebook
 • Norwegian-estonian phrasebook
 • Norwegian-latvian phrasebook
 • Norwegian-Thai phrasebook
 • Norwegian-Urdu phrasebook
 • Norwegian-Swahili phrasebook
 • Norwegian-Icelandic phrasebook
 • Norwegian-Macedonian phrasebook
 • Norwegian-albanian phrasebook
 • Norwegian-Bosnian phrasebook
 • Norwegian-persian phrasebook

 • "English-norwegian phrasebook" - this is your compact, convenient and practical aid in communication