Taalgids- Taalgids

?
- Taalgids werd door de experts van vertaalbureau Flarus opgesteld. Editors en moedertaalsprekers namen aan dit project deel. We hadden niet de bedoeling om een ​​volledige taalgids op alle mogelijke gevallen te creren. Het bevat alleen de meest essentile zinnen met vertaling en transcriptie.

Print the page
Print the page


- Taalgids - Gesprek 대화
Ik / U 나 / 당신
Ja / Nee 네 / 아니오
Goed / Slecht 좋아요 / 나빠요
Hallo / Tot ziens 안녕하세요 / 안녕히 계세요 - , (안녕히 가세요 - , )
Goedemorgen / Welterusten 안녕하세요 / 안녕히 주무세요
Dank u / Alstublieft 감사합니다 / 좀
Sorry 죄송합니다
Wat is uw naam? 이름이 무엇입니까?
Mag ik er even langs 좀 가는 것을 허락하십시오
Kunt u mij vertellen 이야기하십시오
Wilt u mij, alstublieft, helpen 좀 도와 주세요
Wilt u deze opschrijven 이것을 써 주십시오
Herhaal dat nog eens, alstublieft. 다시 한 번 하십시오
Ik begrijp het niet 못 이해합니다
Spreekt u Engels? 영어를 할 수 있습니까?
- Taalgids - Cijfers 수자
een / twee / drie 하나 / 둘 / 셋
vier / vijf / zes 넷 / 다섯 / 여섯
zeven / acht / negen 일곱 / 여덟 / 아홈
tien / honderd / duizend 열 / 백 / 천
- Taalgids - Datum 날짜
Jaar
Dag
Rustdag 휴일
- Taalgids - Week
maandag 월요일
dinsdag 화요일
woensdag 수요일
donderdag 목요일
vrijdag 금요일
zaterdag 토요일
zondag 일요일
- Taalgids - Maand
januari 일월
februari 이월
maart 삼월
april 사월
mei 오월
juni 유월
juli 칠월
augustus 팔월
september 구월
oktober 시월
november 십일월
december 십이월
- Taalgids - Hotel 호텔
Hotelkamer (Hotel appartementen)
Kamer
Verblijf 살기
Nacht (verblijf in een hotel) 밤 (호텔에서)
Dag
Ik boekte een kamer 방을 예약했습니다
Koud / Heet 춥습니다 / 덥습니다
Kamersleutel (in hotel) 열쇠 (호텔 방의)
kind 아이
volwassen 오른 사람
paspoort 여권
Niet te storen 방해하지 마십시오
Maak me wakker om 나를 깨우십시오
- Taalgids - Auto 자동차
Weg 도로
Bocht 돌리는 곳
Kruispunt 사거리
Stop 멈춤
Omweg 우회
Reizen is niet toegestaan​​ 통행 금지
Parkeergelegenheid 주차장
Tankstation / Vul de tank vol / Benzine 주유소 / 연료를 보급하십시오 / 벤진
Boete / Papieren 벌금 / 서류
Auto verhuur 저동차 고용
Mijn auto is kapot 자동차는 고장났습니다
Auto Service 자동차 서비스 센터
- Taalgids - Wijzer 길 안내판
Attentie 주의
Ingang / Uitgang 입구 / 출구
Links / Rechts 왼쪽 / 오른쪽
Gesloten / Open 열려 있습니다 / 닫아 있습니다
Bezet / Vrij 차지 / 자유
Toegestaan / Verboden 금지 / 허락
Begin / Eind 시작 / 끝
Trekken / Duwen 끌다 / 밀다
Hier / Daar 여기 / 거기
Niet roken 금연
Gevaarlijk 위험합니다
Voorzichtig 조심하십시오
Pauze (onderbreking) 휴식
Overgang 통행
Informatie 정보
WC 화장실
- Taalgids - Transport (vervoer) 수송
Waar is... ...은/는 어디입닏까?
stad 도시
straat 거리
huis
kassa 계산대
ticket
stadsplattegrond 도시 지도
Ik wil graag een taxi te bellen 택시를 타고 싶습니다
Bus 버스
Halte 종류장
Luchthaven / Vliegtuig / Vlucht 비행장 / 비행기 / 비행
Bagage 휴대품
Trein 기차
Richting 방향
Vertrek / Aankomst 출발 / 도착
Oosten / West / Noord / Zuid 동 / 서 / 북 / 남
- Taalgids - Diensten 서비스
Paspoortcontrole 여권 검사 기관
Douane 세관 사무소
Ik heb mijn papieren verloren 서류를 잃어버렸습니다
Ziekenhuis / Apotheek / Dokter 병원 / 약국 / 의사
Directe medische hulp 구급차
Brandweer 소방관
Politie 경찰
Postkantoor 우체국
- Taalgids - Restaurant / Café / Bar 레스토랑 / 커피숍 / 술집
Kelner 사환
Ik wil een tafel reserveren 자리를 예약하고 싶습니다
Menu / Kindermenu 메뉴 / 아이 메뉴
Koud / Heet / Opwarmen 차갑습니다 / 뜨겁습니다 / 뜨겁게 하다
Eet smakelijk! 맛있게 드십시오
Glas / Kop
Fles / Glas 병 / 술잔
zonder / met (iets) 없이 / 있어
Water
Wijn / Bier 양주 / 맥주
Koffie / Melk / Thee 커피 / 우유 / 차
Sap 주스
Brood
Soep 스프
Kaas 치즈
Pap / Pannenkoeken 죽 / 팬케이크
Suiker / Zout / Peper 설탕 / 소금 / 고추
Vlees / Vis / Gevogelte 고기 / 생성 / 새고기
Lam / Rundvlees / Varkensvlees 양고기 / 소고기 / 돼지고기
Kip 닭고기
Gekookt / Gebraden / Gegrild 긇인 / 튀긴 / 굽은
Heet 맵습니다
Dessert / Fruit 디저트 / 과일
Appel 사과
Druiven 포도
Banaan 바나나
Abrikoos / Perzik 살구 / 복숭아
Sinaasappel / Citroen 오랜지 / 레몬
Aardbeien 딸기
Granaatappel 석류
Groenten / Salade 야채 / 샐러드
Aardappelen 감자
Uien 양파
Peper 고추
Rijst
Knoflook 마늘
- Taalgids - Betaling / Geld 지불 / 돈
De rekening, alstublieft. 좀 계산서를 주세요
Prijs
Ik wil met een creditcard betalen. 카드로 지불하고 싶습니다
Wisselgeld / Zonder wisselgeld / Fooi 거스름돈 / 거스름 없이 / 상금
- Taalgids - Winkel / Levensmiddelen 가게 / 제품
Wat is het? 이것은 무엇입니까?
Laat me zien ...를/을 보여 주십시오
Hoeveel kost... 은/는 얼마입니까?
Kilogram 킬로
Groot / Klein 큽니다 / 작습니다
Liter 리터
Meter 미터
Goedkoop 쌉니다
Duur 비쌉니다
Korting 할인
- Taalgids - Kleur 색깔
licht / donker 맑은 / 어두운
wit / zwart 하얀 / 검은
grijs 회색
rood 붉은
(donker)blauw 푸른
blauw 푸른
geel 노란
groen 초록색
bruin 갈색
oranje 주황색
paars 보라색
- Taalgids - Ziekte
Ik heb pijn... ...이/가 아픕니다
hoofd / keel /buik / tand 머리 / 목 / 배 / 이
been / hand / rug 발 / 손 / 등
Ik heb koorts 열이 났습니다
Bel een dokter 의사를 부르싶시오


 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids

 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids

 • "- Taalgids" - Dit is uw compacte, handige en praktische hulpmiddel om te communiceren.