Taalgids- Taalgids

?
- Taalgids werd door de experts van vertaalbureau Flarus opgesteld. Editors en moedertaalsprekers namen aan dit project deel. We hadden niet de bedoeling om een ​​volledige taalgids op alle mogelijke gevallen te creren. Het bevat alleen de meest essentile zinnen met vertaling en transcriptie.

Print the page
Print the page


- Taalgids - Gesprek Conversation
Ik / U I, me / You
Ja / Nee Yes / No
Goed / Slecht Good / Bad
Hallo / Tot ziens Hello / Good-bye
Goedemorgen / Welterusten Good morning / Good night
Dank u / Alstublieft Thank you / Please
Sorry Excuse me (when addressing someone)
Wat is uw naam? What is your name?
Mag ik er even langs Please let me through
Kunt u mij vertellen Can you tell me
Wilt u mij, alstublieft, helpen Help me, please
Wilt u deze opschrijven Write this
Herhaal dat nog eens, alstublieft. Repeat
Ik begrijp het niet I don`t understand
Spreekt u Engels? Do you speak English?
- Taalgids - Cijfers Numbers
een / twee / drie one / two / three
vier / vijf / zes four / five / six
zeven / acht / negen seven / eight / nine
tien / honderd / duizend ten / hundred / thousand
- Taalgids - Datum Date
Jaar Year
Dag Day
Rustdag Weekend (Day off)
- Taalgids - Week Week
maandag Monday
dinsdag Tuesday
woensdag Wednesday
donderdag Thursday
vrijdag Friday
zaterdag Saturday
zondag Sunday
- Taalgids - Maand Month
januari January
februari February
maart March
april April
mei May
juni June
juli July
augustus August
september September
oktober October
november November
december December
- Taalgids - Hotel Hotel
Hotelkamer (Hotel appartementen) Room number
Kamer Room
Verblijf Accommodation
Nacht (verblijf in een hotel) Night
Dag Day
Ik boekte een kamer I have booked a room
Koud / Heet (It is) cold / (it is) hot
Kamersleutel (in hotel) Give me the key to the room
kind child
volwassen adult
paspoort passport
Niet te storen Do not disturb
Maak me wakker om Wake me up at...
- Taalgids - Auto Car
Weg Road
Bocht Turn
Kruispunt Intersection
Stop Stop
Omweg Detour
Reizen is niet toegestaan​​ No passage
Parkeergelegenheid Parking
Tankstation / Vul de tank vol / Benzine Gas station / Fill it up with gas / Gasoline
Boete / Papieren Fine (ticket) / documents
Auto verhuur I want to rent a car
Mijn auto is kapot My car broke down
Auto Service Autoservice
- Taalgids - Wijzer Signs
Attentie Attention
Ingang / Uitgang Entrance / Exit
Links / Rechts Left / Right
Gesloten / Open Closed / Open
Bezet / Vrij Occupied / Free (Open)
Toegestaan / Verboden Prohibited / Allowed
Begin / Eind Start / End (Finish)
Trekken / Duwen Pull / Push
Hier / Daar Here / There
Niet roken No smoking
Gevaarlijk Danger
Voorzichtig Careful
Pauze (onderbreking) Break
Overgang Crossing
Informatie Information
WC Restroom
- Taalgids - Transport (vervoer) Transportation
Waar is... Where is...
stad city
straat street
huis house
kassa cash register
ticket ticket
stadsplattegrond city map
Ik wil graag een taxi te bellen I would like to call a Taxi
Bus Bus
Halte Stop
Luchthaven / Vliegtuig / Vlucht Airport / Airplane / Flight
Bagage Baggage
Trein Train
Richting Direction
Vertrek / Aankomst Departure / Arrival
Oosten / West / Noord / Zuid East / West / North / South
- Taalgids - Diensten Services
Paspoortcontrole Passport control
Douane Customs
Ik heb mijn papieren verloren I lost my documents
Ziekenhuis / Apotheek / Dokter Hospital / Pharmacy / Doctor
Directe medische hulp Ambulance
Brandweer Fire department
Politie Police
Postkantoor Post office
- Taalgids - Restaurant / Café / Bar Restaurant / Café / Bar
Kelner Waiter
Ik wil een tafel reserveren I want to reserve a table
Menu / Kindermenu Menu / Kids menu
Koud / Heet / Opwarmen Cold / Hot / Warm
Eet smakelijk! Bon appetit!
Glas / Kop Glass / Cup
Fles / Glas Bottle / Glass
zonder / met (iets) with / without (something)
Water Water
Wijn / Bier Wine / Beer
Koffie / Melk / Thee Coffee / Milk / Tea
Sap Juice
Brood Bread
Soep Soup
Kaas Cheese
Pap / Pannenkoeken Porrige / Pancakes
Suiker / Zout / Peper Sugar / Salt
Vlees / Vis / Gevogelte Meat / Fish / Poultry
Lam / Rundvlees / Varkensvlees Lamb / Beef / Pork
Kip Chicken
Gekookt / Gebraden / Gegrild Boiled / Fried / Grilled
Heet Spicy
Dessert / Fruit Dessert / Fruit
Appel Apple
Druiven Grapes
Banaan Banana
Abrikoos / Perzik Apricot / Peach
Sinaasappel / Citroen Orange / Lemon
Aardbeien Strawberry
Granaatappel Pomegranate
Groenten / Salade Vegetables / Salad
Aardappelen Potatoes
Uien Onion
Peper Pepper
Rijst Rice
Knoflook Garlic
- Taalgids - Betaling / Geld Payment / Money
De rekening, alstublieft. Check, please
Prijs Price
Ik wil met een creditcard betalen. I want to pay by credit card
Wisselgeld / Zonder wisselgeld / Fooi Change / No change / Tips
- Taalgids - Winkel / Levensmiddelen Store / Groceries
Wat is het? What is this?
Laat me zien Show me...
Hoeveel kost... How much is...
Kilogram kilo
Groot / Klein large / small
Liter liter
Meter meter
Goedkoop Cheap
Duur Expensive
Korting Discount
- Taalgids - Kleur Color
licht / donker light / dark
wit / zwart white / black
grijs gray
rood red
(donker)blauw blue
blauw light blue
geel yellow
groen green
bruin brown
oranje orange
paars purple
- Taalgids - Ziekte Sickness
Ik heb pijn... My ... hurts
hoofd / keel /buik / tand head / throat / stomach / tooth
been / hand / rug leg / arm / back
Ik heb koorts I have a fever
Bel een dokter Call a doctor


 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids

 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids
 • - Taalgids

 • "- Taalgids" - Dit is uw compacte, handige en praktische hulpmiddel om te communiceren.